Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 2019

Koulutus
>> Lausunto STMn asetusluonnoksesta ja perustelumuistiosta sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019 (4.7.2019)

Varhaiskasvatus
>> Talentian lausunto Varhaiskasvatuslain muuttamisesta (2.8.2019) sekä liite 2015-2019 hakijat ja aloituspaikat yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin

Yhteistoimintalaki
>> Lausunto yhteistoimintalain uudistamisesta

Lausunnot ja kannanotot 2018

Varhaiskasvatus
>> Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kehittäminen (12.9.2018)
>> Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (19.4.2018)
>> Kannanotto varhaiskasvatuslakiesitykseen (13.4.2018)
>> Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeksi (18.3.2018)

Asiakas- ja potilaslaki
>> Lausunto asiakas- ja potilaislaista (3.9.2018)
>> Lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (28.8.2018)


Lausunnot ja kannanotot 2017

Oppilas- ja opiskelijahuolto
>> Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (15.8.2017)

Vammaispalvelut
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaispalvelulakiuudistuksesta (17.7.2017)

Varhaiskasvatus
>> Kannanotto varhaiskasvatuksen tiekarttaan (4.7.2017)
>> Kansanedustajille: Sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat ovat päteviä opettamaan varhaiskasvatuksessa (17.8.2017) (PDF)

Valinnanvapaus
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä  eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (16.6.2017)
>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle valinnanvapauslainsäädäntöesityksestä (28.3.2017)

>> Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valinnanvapauslainsäädäntöesityksestä (14.12.2017)

Sote- ja maakuntauudistus
>> Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sote- ja maakuntauudistusta koskevaan lainsäädäntöesitykseen (5.4.2017)
>> Lausunto sivistysvaliokunnalle sote- ja maakuntauudistusta koskevaan lainsäädäntöesitykseen (13.6.2017)
>> Vetoomus sosiaalihuollon osuuden vahvistamiseksi sote-uudistuksen jatkovaiheissa (23.3.2017)

Kuntoutus
>> Lausunto kuntoutuksen uudistamisesta uudistamiskomitealle (9.5.2017)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

>> Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta (16.11.2017)
>> Lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (30.8.2017)


Lausunnot ja kannanotot 2016

Ikääntyneiden palvelut
>> Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen (15.9.2016)
>> Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen (9.11.2016)

Pätevyydet
>> Ammattihenkilölaki (15.1.2016)
>> Kelpoisuuslain kumoaminen (2.3.2016)

Valtion talous
>> Valtion talousarvioesitys 2017 (10.10.2016)

Vammaispalvelut
>> Vammaispalveluihin kohdistuvat säästöt (28.10.2016)

Oppilas- ja opiskelijahuolto
>> Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (29.10.2016)

Sote- ja maakuntauudistus
>> Sote-uudistus (9.11.2016)

Varhaiskasvatus
>> Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (5.9.2016)
>> Varhaiskasvatukset asiakasmaksut (22.11.2016)
>> Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (27.4.2016)
>> Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (23.2.2016)

Alkoholilainsäädäntö
>> Luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi (22.11. 2016)

 

Jaa sivu