Liity jäseneksi

Voit liittyä kätevästi täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen.

Voit liittyä Talentiaan, jos:

 • olet suorittanut sosiaalialan tutkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa,
 • olet suorittanut sosiaalialan opistoasteen tutkinnon,
 • olet sosiaalialan korkeakouluopiskelija tai
 • sinulla on jokin muu soveltuva korkeakoulututkinto ja pääaineesi on tai oli esim. sosiaalipsykologia, sosiologia, sosiaalihallinto, sosiaaligerontologia, sosiaalinen kuntoutus, kasvatustiede, nuorisotyö.

Voit kuulua joissakin tapauksissa Talentiaan myös rinnakkaisjäsenenä. Rinnakkaisjäsenet ovat toiseen akavalaiseen ammattiliittoon kuuluvia, joiden edunvalvonnan toinen ammattijärjestö hoitaa.

Tarkempaa tietoa Talentian jäsenkriteereistä ja rinnakkaisjäsenyydestä saat jäsensihteereiltämme, jasensihteerit@talentia.fi.

Talentialaisten yleisimpiä tutkintoja ovat:

 • maisterin tutkinto (YTM tai VTM, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön syventävät opinnot),
 • sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK, geronomi AMK ja kuntoutuksen ohjaaja AMK sekä sosiaalialan ylemmät AMK-tutkinnot),
 • sosiaalialan opistoasteen tutkinto (sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalialan ohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja) sekä
 • varhaiskasvatuksen opettajan/kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnot.

Näin vaihdat toisesta ammattiliitosta ja/tai työttömyyskassasta Talentiaan

 • Täytä Talentian jäsenhakemus. Jos haluat, että Talentia ilmoittaa puolestasi edelliselle liitolle/kassalle, rastita valtuutusruutu hakemukselta. Kirjoita hakemukselle edellisen liiton/kassan nimi.
 • Edellisen liiton/kassan jäsenyysaikana kerryttämäsi työssäoloehtoviikot siirtyvät mukanasi kokonaisuudessaan, kunhan jäsenyyksien välille ei synny yli 30 päivän katkosta.
 • Voit halutessasi ilmoittaa erostasi edelliselle liitolle/kassalle itse.

Talentia kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen jäsensuhteen hoitamista ja toimintamme harjoittamista varten.

>> Lue Talentian tietosuojaseloste