Ammattihenkilölaki

  • Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun.
Tie, joka kiemurtelee silmukaksi talojen keskellä

Työnjako sosiaalialalla

  • Sosiaalialan työnjaolla tarkoitetaan ammattilaisten työtehtävien kohdentumista koulutuksesta saadun osaamisen mukaan.

Talentialaisten ammatit ja tutkinnot

  • Talentialaisten yleisimmät ammatit ja tutkinnot

Sosiaalihuollon johtaminen

  • Sosiaalihuollon johtajan on oltava laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet

  • Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet on yhtenäistettävä.

Tilapäinen työskentely sosiaalityöntekijän ammatissa

  • Tietoa voivat hyödyntää työnantajat ja työntekijät sekä sosiaalialan opettajat ja opiskelijat.

Uraopas

Talentian uraoppaasta löydät vinkkejä ja neuvoja muun muassa työnhakuun, CV:n laatimiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.