Sosiaalialan korkeakoulutus antaa erinomaiset valmiudet alalla työskentelyyn. Mutta alan moninaisuus ja vaativuus edellyttävät jatkuvia mahdollisuuksia syventää työssä tarvittavaa osaamista. Osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta sosiaalialan asiantuntijoiden ammattitaito vastaa työn muuttuvia vaatimuksia. Henkilöstön korkea osaaminen varmistaa laadukkaat palvelut ja asiakastyytyväisyyden.

”Pohjakoulutus tarjoaa hyvät lähtökohdat työhön kuin työhön, mutta alan moninaisuuden vuoksi tarvitaan vielä työtehtäviin liittyvää syventävää osaamista ja sen kehittämistä. Koen ammatillisen osaamisen kehittämisen erittäin tarpeellisena niin työn näkökulmasta kuin oman ammatillisen kasvun näkökulmasta.”

Myös lainsäädäntö edellyttää täydennyskoulutusta ja osaamisen kehittämistä. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) velvoittaa ammattihenkilöitä ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan. Työnantajan on puolestaan luotava edellytykset sille, että sosiaalihuollon ammattihenkilöt pystyvät osallistumaan ammattitaitonsa kehittämiseksi tarpeelliseen täydennyskoulutukseen.

Sosiaalialan kasvavat osaamisvaatimukset, monialaisen ja -paikkaisen työn lisääntyminen sekä digitalisaatiokehitys edellyttävät työntekijöiltä osaamista esimerkiksi johtamis- ja esimiestyöstä, asiakastyön menetelmistä ja lainsäädännöstä sekä tutkimus- ja kehittämistyöstä, digitalisaatiosta ja työhyvinvoinnista.

Talentian koulutukset

Talentia ja sen yhdistykset tarjoavat runsaasti monipuolisia koulutuksia ja tapahtumia jäsenilleen ja aktiiveilleen. Monet alueellisista ja ammatillisista seminaareista ja tapahtumista ovat jäsenille ilmaisia.

Osa Talentian koulutuksista on kutsukoulutusta järjestön luottamustehtävissä, kuten jäsenyhdistyksen puheenjohtajana tai tiedotustehtävissä toimiville jäsenille. Järjestö- ja luottamusmieskoulutukset ovat jäsenille maksuttomia.

Löydät tapahtuma- ja koulutuskalenteristamme kaikki tulevat tapahtumamme!

Ammatilliset koulutukset

Talentia järjestää vuosittain ammatillisia koulutuksia eri teemoista.

Tärkein vuosittainen koulutustapahtumamme on vuodesta 2005 järjestetyt Sosiaalialan asiantuntijapäivät.

Annamme lisäksi työhyvinvointiin, ammattietiikkaan ja alan lainsäädäntöön liittyvää koulutusta.

Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten koulutukset

Järjestämme koulutuksia luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Suosittuja ovat myös luottamusmiesvalmennukset, joihin voivat osallistua Talentian jäsenet, jotka eivät vielä ole luottamusmiehiä mutta joita kiinnostaisi ryhtyä tehtävään.

Järjestökoulutukset

Talentian järjestökoulutukset on suunnattu järjestön aktiivitoimijoille, kuten valtakunnallisten yhdistysten ja alueyhdistysten puheenjohtajille, talousvastaaville, jäsensihteereille ja viestintävastaaville. Koulutuksissa opiskellaan muun muassa viestintää ja markkinointia sekä verkostoidutaan.

Opiskelijakoulutukset

Talentialla on monenlaisia koulutuksia opiskelijajäsenilleen. Esimerkiksi Vahva ammatissa -koulutuksessa osallistujat pääsevät oppimaan ammattijärjestötoiminnasta ja kehittämään työelämätaitojaan. Talentian opiskelijatoiminta kiertää eri korkeakouluissa ja pitää työelämäluentoja sosiaalialan korkeakouluopiskelijoille niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoilla.

Anna palautetta Talentian koulutustarjonnasta

Koulutusten aineistot

Talentian koulutusten aineistot ja tallenteet

Tapahtumakalenteri

Löydät tapahtuma- ja koulutuskalenteristamme kaikki tulevat tapahtumat