Talentia vaikuttaa koulutuspolitiikassa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia julkaisi lokakuussa 2020 koulutuspoliittisen ohjelman. Talentia vaatii ohjelmassa muun muassa sosiaalialan tehtävänimikkeistön selkeyttämistä ja alan asiantuntijoiden mahdollisuutta jatkuvaan oppimiseen.

Ohjelma nojaa sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin, jonka tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon.

Talentian päätavoitteita koulutuspolitiikassa on varmistaa, että sosiaalialan korkeakoulutettuja ammattihenkilöitä on kattavasti joka puolella Suomea. Alan tutkintomäärien pitää vastata työelämän tarpeisiin. Sosiaalialan korkeakoulutettuja tarvitaan työelämässä nykyistä enemmän myös muilla sektoreilla.

Sosiaalialan tehtävänimikkeistöä selkeytettävä

Talentia ajaa myös sosiaalialan tehtävänimikkeistön selkeyttämistä. Nykyisin alalla työskennellään jopa sadoilla eri tehtävänimikkeillä.
Ammatinharjoittamisoikeutta kuvaavat nimikkeet sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja on otettava käyttöön tehtävänimikkeinä sosiaalityöntekijän tapaan

Tehtävänimikkeistön selkeyttäminen vahvistaa asiakasturvallisuutta, valvontaa ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden roolia laadukkaiden palvelujen tuottajina.

Koulutuksen tuettava urakehitystä

Sosiaalialan asiantuntijat päivittävät usein osaamistaan omalla rahalla. Talentia penää työnantajilta nykyistä suurempaa roolia työntekijöiden jatkuvan oppimisen rahoittajina ja varmistajina.

Työnantajan olisi syytä varata nykyistä suuremmat määrärahat työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen ja ohjata työntekijöitä koulutuksiin.

Myös sosiaalialan asiantuntijoiden työhyvinvoinnista on pidettävä huolta. Työhyvinvoinnista olisi puhuttava jo tutkintokoulutuksessa.

Talentian koulutuspolitiikan päätavoitteet:

  • Laadukas tutkintokoulutus vaatii riittävän perusrahoituksen.
  • Sosiaalialan korkeakoulutuksen kehittäminen tarvitsee tutkimushankkeen, jossa selvitetään tutkintojen tuottama opetus ja osaaminen.
  • Tutkintomäärien on vastattava työelämän tarpeisiin.
  • Koulutuksen on tuettava urakehitystä.
  • Sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja on otettava käyttöön tehtävänimikkeinä sosiaalityöntekijän tapaan.
  • Työnantajan on varattava nykyistä suuremmat määrärahat työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.
  • Sosiaalialan erikoistumiskoulutuksen suorittaneiden asemaa työmarkkinoilla on vahvistettava.
  • Työhyvinvointi- ja työturvallisuusosaamisen on sisällyttävä tutkintokoulutukseen.
  • Työnantajien tulee investoida työntekijöiden tekemään tutkimustyöhön.

Lue Talentian koulutuspoliittiset tavoitteet tiivistettynä: Kopo-tiivistelmä A5

Lue Talentian koulutuspoliittinen ohjelma kokonaisuudessaan: Koulutuksella osaavia sosiaalialan asiantuntijoita

Katso video

Katso video koulutuspoliittisista tavoitteista alta:

**

Talentian koulutuspolitiikan tavoitteet koskevat kattavasti Talentia jäseniä. Koulutuspoliittisen ohjelman valmisteli järjestön työelämätoimikunta.

Näin vaikutamme

Talentia ajaa jäsentensä palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.