Työhyvinvointi ja työsuojelu

Työsuojelun tarkoituksena on taata turvalliset ja terveelliset olosuhteet työn tekemiselle. Työnantaja ja työnantajan edustajina toimivat esihenkilöt ovat juridisesti vastuussa työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä, mutta velvollisuuksia on koko työyhteisöllä.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt toimivat asiantuntijoina edistämässä työpaikan työoloja. Sosiaalialan työssä on erityispiirteitä, jotka on työsuojelussa otettava huomioon. Leimallista on esimerkiksi työn psykososiaalinen kuormitus, suuri työmäärä ja väkivallan uhka.

Hae apua ajoissa

Jos koet, että työ kuormittaa liikaa, työolot aiheuttavat oireilua tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi

  1. Puhu asiasta esihenkilöllesi.
  2. Vie asia työsuojeluvaltuutetun tietoon.
  3. Terveyttä ja hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa, hakeudu työterveyshuoltoon.
  4. Jos et saa työyhteisöstäsi tai työterveyshuollosta asiaasi apua, käänny Talentian tai työsuojeluviranomaisen puoleen.

Apua ja neuvoja saat työsuojeluhallinnon puhelinneuvonnasta:

  • puh. 0295 016 620
  • puhelinneuvonnan päivistys ma–pe klo klo 9–15

Lue myös:

Työterveyslaitos: Työhyvinvointi, työturvallisuus ja työsuojelu
Työsuojeluhallinnon kattava infosivu työsuojelusta
Sosiaalialan työsuojelu ja -hyvinvointi (TTK:n maksullinen, tilattava opas)


Hyödynnä työsuojelun tarkistuslistoja

Yhteistyöllä on tärkeä merkitys työyhteisöjen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työpaikkojen työsuojelun yhteistoiminta on hyvä esimerkki työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöstä, jolla edistetään työn terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työhyvinvoinnissahan on kyse mitä suurimmassa määrin työyhteisöjen yhteisestä asiasta.

Yhteistyön merkitys näkyy myös Talentian ja sen neuvottelukumppanin HALIn toiminnassa: teemme aktiivisesti yhteistyötä sekä jäsentemme, neuvottelukumppaneiden että eri sidosryhmien kanssa. Talentia on yhdessä yksityisen sosiaalipalvelualan/Terveyspalvelualan Unionin työehtosopimuksen työryhmän kanssa koonnut työpaikoille sähköisen työsuojelun tarkistuslistan.

Työsuojelun tarkistuslistan tarkoitus on osaltaan auttaa työsuojeluasioiden selvittämisessä: tarkistuslista on tarkoitettu työpaikkojen arjen avuksi ja tavoitteena on koota tietoa helpommin saataville.

Työsuojelun tarkistuslistat (yksityinen sosiaalipalveluala ja Terveyspalvelualan Unioni):


Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

Työsuojelun aakkoset

Tietoa ja linkkivinkkejä työsuojelusta

Liity Talentian jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi, jos sinulla on sosiaalialan korkeakoulututkinto tai suoritat sellaista parhaillaan.