Keskusjärjestö Akavan toimielimet

Akavan hallitus

 • Jenni Karsio, jäsen / varajäsen Jenny Suominen

Akavan hallituksen työvaliokunta

 • Jenni Karsio, varajäsen

Sosiaali- ja terveyspolitiikka -toimikunta

 • Jenni Karsio, puheenjohtaja
 • Jenny Suominen, varajäsen

Osaaminen ja koulutus -toimikunta 

 • Jaana Manssila, jäsen / varajäsen Marjo Varsa

Järjestötoimikunta

 • >> Janne Seppälä, jäsen / varajäsen Sini Waris

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta

 • Varsinaisena jäsenenä toimii kulloinen TaSO ry:n puheenjohtaja (v. 2023 Emilia Hoikkaniemi) ja varajäsenenä Talentian opiskelijatoiminnan työntekijä (v. 2023 Saana Landgrén).

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä

 • Heidi Pekkarinen, jäsen

Innovaatio- ja kasvutoimikunta

 • Ville Savilampi

Työelämä ja työllisyyspoliittinen toimikunta

 • Konstantin Laakkonen, jäsen /  varajäsen Tuomas Hyytinen

Akavan maakuntien verkostot

Akavan maakuntien verkostot vastaavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja akavalaisesta edunvalvonnasta eri puolilla maata. Verkostot noudattavat maakunnallista jakoa. Talentialaisia on useamman verkoston avainpaikoilla maakunnissa.


Työmarkkinaneuvottelut

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

JUKOn hallitus

 • Jenni Karsio, jäsen / varajäsen Tuomas Hyytinen

JUKOn liittokokousedustajat

 • Jenni Karsio, jäsen
 • Paula Kangasmaa, jäsen
 • Tuomas Hyytinen, jäsen / varajäsen Tiina Kinnunen
 • Johanna Rantanen, varajäsen

Jukon hyvinvointialueiden neuvottelukunta

Hyvinvointialueiden työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee ja hyväksyy Jukon hyvinvointialueiden neuvottelukunta.

 • Tuomas Hyytinen, puheenjohtaja / varajäsen Konstantin Laakkonen
 • Jenni Karsio, jäsen / varajäsen Paula Kangasmaa

Jukon kunnan neuvottelukunta

Kunnan työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee ja hyväksyy Jukon kunnan neuvottelukunta.

 • Paula Kangasmaa, jäsen / varajäsen Tuomas Hyytinen

JUKOn kunnan neuvottelukunnan asettamien jaostojen ja työryhmien jäsenet:

KVTES-jaosto

 • Tiina Kinnunen, jäsen / varajäsen Tuomas Hyytinen

JUKOn järjestövalmiuden koordinaatiotyöryhmä

 • Janne Seppälä, jäsen

JUKOn kuntasektorin järjestövalmiuden koordinaatiotyöryhmä

 • Janne Seppälä, jäsen

Kuntasektorin keskuslakkotoimikunta

 • Janne Seppälä, jäsen / varajäsen Sini Waris
 • Johanna Merilä, jäsen

Kuntasektorin keskuslakkotoimikunnan viestintäryhmä

 • Johanna Merilä, pj
 • Kaisa Yliruokanen, jäsen

Avainta- järjestövalmiustyöryhmä

 • Sini Waris, jäsen / varajäsen Janne Seppälä

Kuntasektorin paikallistyöryhmä

Kuntasektorin paikallistyöryhmä selvittää mm. kuntasektorin suunnittelemia ja toimeenpanemia lomautuksia, KVTES:n paikallisten sopimusten käsittelyä.

 • Tuomas Hyytinen, jäsen / varajäsen Tiina Kinnunen

**

KVTES-pääsopimuksen mukaiset SOTE-työryhmät:

SOTE-työryhmä

 • Tuomas Hyytinen, jäsen

SOTE-palkkaustyöryhmä

 • Tuomas Hyytinen, jäsen

SOTE-työaikatyöryhmä

 • Tiina Kinnunen, jäsen

SOTE Työryhmä hyvinvointialueiden ja –yhtymien henkilöstön työkyvyn tueksi

 • Heidi Pekkarinen Jukon toinen jäsen

Talentian edustajat yksityisen sosiaalipalvelualan tes-työryhmiin 2022-2024

Terveet ja tulokselliset työajat -oppaan uudistaminen ja ketkä kuuluvat hälytysrahan piiriin:

 • Paula Kangasmaa

Palkkaselvitystyöryhmä, tilastotyöryhmä ja palkkaussopimuksen uudistustyöryhmä jatkavat edelleen:

 • Paula Kangasmaa

Työhyvinvointityöryhmä (jaettu kahteen osa-alueeseen):

A) Sopijaosapuolet tukevat, seuraavat ja arvioivat työhyvinvoinnin edistymistä. Työryhmä tarkastelee työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista sekä yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan toimivuutta.

 • Heidi Pekkarinen

B) Matka-aika ja etätyön periaatteet, lepotauko (taukopaikat ja joutuisa ruokailu):

 • Paula Kangasmaa

Työryhmä, joka selvittää TES:n 25 §:n mukaista suojavaatetusta:

 • Paula Kangasmaa, Jaana Manssila

Muut ryhmät

A-palvelut (ent. A-lomat)

 • Esitetään varsinaista jäsentä kevätkokouksessa 2023 / Janne Seppälä, varajäsen jatkaa

Sosiaali- ja terveysministeriö:

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta:         –

 • Marjo Varsa (jäsen), Alpo Heikkinen (varajäsen)

Hyvän työn edellytysten ohjelma 24.3. asti + jatko TTL rahoituksella/STM

 • Heidi Pekkarinen

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä

 • Jaana Manssila (jäsen)

Valvira: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta

 • Marjo Varsa (jäsen), Alpo Heikkinen (jäsen)

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta 2020–2023             

 • Alpo Heikkinen (jäsen), Marjo Varsa (varajäsen)

Lastensuojelun keskusliitto

Lastensuojelun neuvottelukunta

 • Alpo Heikkinen

Viestintä

 • Kaisa Yliruokanen

Sosiaalityön tutkimuksen seura

 • Alpo Heikkinen

Työturvallisuuskeskuksen Julkisen alan työväkivalta -hanke- työryhmä vuoden 2024 loppuun/KT, ammattijärjestöt

 • Heidi Pekkarinen

Kuntien eläkevakuutus Kevan valtuusto

 • Tuomas Hyytinen

Kevan palkansaajaverkosto

 • Jenni Karsio

Eläketurvakeskus edustajisto

 • Jenni Karsio

Näin vaikutamme

Talentia ajaa jäsentensä ammatillisia ja palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.