Luottamusmies auttaa


Pulmatilanteissa nopein apu on useimmiten oman työpaikan luottamusmies.

Luottamusmiesten tuki

Talentialaisella on oikeus kääntyä ongelmatilanteissa ja kysymyksissä työpaikkansa luottamusmiehen puoleen. Luottamusmiehet ajavat vain ammattiliittoon järjestäytyneen asioita. Luottamusmiehet auttavat jos työnantajan kanssa syntyy erimielisyyksiä, ja neuvottelevat  jäsenten puolesta työpaikkakohtaisesti sovittavista asioista, kuten paikallisesti sovittavista palkankorotuksista ja työsopimuksista.

Luottamusmies on lähin apu

Pulmatilanteissa nopein apu on useimmiten oman työpaikan luottamusmies. Kannattaa siis aina ensimmäiseksi kysyä asiaa omalta luottamusmieheltä, joka ohjaa sinut edelleen Talentian neuvontapalveluun, jos vastausta ei löydy.

Luottamusmiehet ovat koulutettuja tulkitsemaan työehtosopimuksia ja neuvottelemaan asioistasi.

Mistä löydät tiedon siitä, kuka on luottamusmiehesi?

Tieto työpaikan pääluottamusmiehestä ja luottamusmiehestä tulee löytyä työpaikan ilmoitustaululta, intrasta, henkilöstöhallinnosta ja esihenkilöltä. Jos et saa tietoa työpaikaltasi, saat sen Talentiasta.

Entä jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä?

Julkisella sektorilla talentialaisten etuja ajavat JUKOn luottamusmiehet

Neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehet valvovat sopimusten noudattamista kunnissa ja kuntayhtymissä ja neuvottelevat paikallisista sopimuksista sekä palkankorotuksista. Luottamusmiehet valitaan kuntasektorilla 3 vuodeksi kerrallaan.

Luottamusmiesjärjestelmä on pääsopijakohtainen, mikä tarkoittaa, että JUKOn luottamusmiehet ovat kaikkien akavalaisten luottamusmiehiä olivatpa he opettajia, lääkäreitä tai sosiaalityöntekijöitä.

Tarpeen vaatiessa luottamusmiehet ovat yhteydessä ammattijärjestöön tai suoraan JUKOon.

Yksityisellä sektorilla talentialaisten etuja ajaa talentialaiset ja yhteiset luottamusmiehet

Talentialla on yksityisellä sektorilla omia luottamusmiehiä. Talentialaiset voivat kääntyä myös yhteisten luottamusmiesten puoleen. Tieto luottamusmiehestä löytyy työpaikan ilmoitustaululta. Kaikilla yksityisten työnantajien palveluksessa olevilla ei vielä ole luottamusmiestä omalla työpaikallaan. Tällöin voi kääntyä lähimmän muun työpaikan luottamusmiehen tai Talentian puoleen. Jokaisella on myös oikeus neuvotella omista asioistaan suoraan työnantajan kanssa.


Lue myös

>> Työ- ja virkaehtosopimukset
>> Palkkaus
>> Työsuojelun aakkoset

 

Jaa sivu