Talentia vaikuttaa hallitusohjelmaan

Talentia pyrkii vaikuttamaan siihen, etteivät uuteen hallitusohjelmaan kirjatut työelämän heikennykset ja sosiaaliturvan leikkaukset toteudu.

Talentia vaikuttaa varhaiskasvatuksessa

  • Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien puolella.

Talentia vaikuttaa hyvinvointialueilla

  • Lue lisää miten vaikutamme hyvintointialueilla
So koskee kaikkia

So koskee kaikkia -kampanja

  • Sosiaalipalvelut koskevat kaikkia.
  • On tärkeää tunnistaa sosiaalipalveluiden merkitys hyvinvointialueiden asukkaiden elämässä.

Talentia vaikuttaa varhaiskasvatuksessa

Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien puolella.

Talentia vaikuttaa koulutuspolitiikassa

Vaadimme sosiaalialan tehtävänimikkeistön selkeyttämistä ja alan asiantuntijoiden mahdollisuutta jatkuvaan oppimiseen.

Talentian palkkaedunvalvonta

Talentian tehtävä on ajaa ja valvoa jäsentensä palkkauksellisia etuja työelämässä

Talentian strategia

Strategia

  • Talentian toimintaa ohjaa strategia
  • Strategian valmistelee Talentian hallitus ja sen hyväksyy liittovaltuusto.

Lausunnot ja kannanotot

  • Tutustu lausuntoihin ja kannanottoihimme

Työryhmäjäsenyydet

  • Talentia ajaa jäsentensä etuja sosiaalialaa kehittävissä työryhmissä ja toimielimissä.

Talentia vaikuttaa kansainvälisesti

Talentia valvoo jäsentensä etuja myös kansainvälisellä tasolla

Tule mukaan vaikuttamaan

Tule mukaan vaikuttamaan – yhdessä olemme enemmän

Blogit

  • Talentian asiantuntijoiden, yhdistysaktiivien ja vierailevien kirjoittajien blogeja

Talentian uutiskirjeet

Julkaisemme kerran kuukaudessa sosiaalialan ajankohtaisiin asioihin keskittyvän Talentia-uutiskirjeen. Välitämme myös hyvinvointialueiden päättäjille suunnattuja SO-uutiskirjeitä.