Eläkeläisen Talentia


Talentian eläkeläisen jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa.

Mitä teet, kun jäät eläkkeelle?

 • Ilmoita Talentiaan, milloin jäät eläkkeelle. Ilmoita samalla kirjallisesti, että eroat työttömyyskassasta (sähköposti käy). Jos jäät osa-aikaeläkkeelle tai kuntoutustuelle, älä eroa työttömyyskassasta. 
 • Jos jatkat jäsenyyttäsi eläkeläisjäsenenä, sinulle lähetetään eläkeläisen jäsenkortti.
 • Jäsenmaksuun sisältyvä matkustajavakuutus sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus ovat voimassa eläkeläisjäsenenä jatkavilla sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana jää pysyvälle eläkkeelle. Kumpikin vakuutus on kuitenkin voimassa enintään sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.
 • Jos eroat Talentiasta jäädessäsi eläkkeelle, eivät jäsenedut ole voimassa enää eroamisen jälkeen.

Päivitä jäsentietosi sähköisesti tästä tai ilmoittamalla muutoksista jasensihteerit@talentia.fi

Tarvitsenko työttömyyskassan jäsenyyttä eläkkeellä?

Työttömyysturvalain mukaan työttömyysetuus myönnetään pääsääntöisesti enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää 65 vuotta.
Jos työnhakija ei ole siirtynyt vanhuuseläkkeelle, hän voi pääsäännöstä poiketen saada työttömyysetuutta enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 68 vuotta. Edellytyksenä työttömyysetuuden saamiselle on tällöin, että hakijan työnteko on estynyt
– lomautuksen
– lomautukseen rinnastettavan syyn
– sääesteen tai
– sellaisen työtaistelutoimenpiteen (lakko tai työsulku) johdosta, jolla ei ole vaikutusta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa.

Jos olet vielä mukana työelämässä ja työssäsi voi olla lomautusuhka, sinun kannattaa säilyttää työttömyyskassan jäsenyys voimassa siihen asti, kunnes täytät 68 vuotta. Työttömyyskassan jäsenyys kannattaa pitää voimassa myös silloin, jos sinulla saattaisi olla oikeus jäädä vuorotteluvapaalle työstäsi. Työttömyyskassan jäsenyys päättyy automaattisesti viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin täytät 68 vuotta. Työttömyyskassalla ei ole tietoa siitä, ketkä sen jäsenistä jatkavat työskentelyä 65 ikävuoden jälkeen, joten sinun on päätettävä itse, haluatko pitää ansiopäivärahaan tai vuorottelukorvaukseen edellytettävän kassajäsenyyden voimassa.

Huomaathan kuitenkin, että työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaiset vanhuuseläkkeet ja varhennetut vanhuuseläkkeet estävät ansiopäivärahan myöntämisen. Sen sijaan työeläkelakien mukaiset osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet eivät vaikuta ansiopäivärahaoikeuteen.

Mikä muuttuu jäseneduissa?

 • Talentian jäsenmaksuun sisältyvä matkustajavakuutus sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus ovat voimassa sen vuoden loppuun saakka, kun jäät pysyvästi eläkkeelle. Kumpikin vakuutus on kuitenkin voimassa enintään sen vuoden loppuun saakka, kun täytät 68 vuotta. Jos saat osa-aikaeläkettä tai kuntoutustukea eli entistä määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, sinulla on edelleen sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus että matkustajavakuutus.
 • Yksityiselämän oikeudellinen puhelinneuvonta (Asianajotoimisto JB Eversheds Oy) ei kuulu eläkeläisjäsenen palveluihin

HUOM! Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävien jäsenyys jatkuu varsinaisena jäsenyytenä, ja heillä vakuutusetuudet ovat voimassa normaaliin tapaan.

Mikä jää ennalleen jäseneduissa?

Talentian jäsenenä sinulle tarjotaan edelleen ja saat muun muassa:

 • ammatillisia seminaareja, koulutuksia ja tapahtumia
 • jäsenkortin, jolla lunastat lukuisia alennuksia
 • lukuisia vaihtuvia matkailu- ja majoitusetuja ympäri Suomen
 • Talentia-lehden 8 kertaa vuodessa
 • Talentia-kalenterin
 • A-palveluiden ja Myynnin ja markkinoinnin ammattijärjestö MMA:n lomamökkejä edullisesti
 • mahdollisuuden hakea tuettuja lomia eläkeläisille Hyvinvointilomat ry:n kanssa
 • lukuisia muita alennuksia ja vaihtuvia jäsentarjouksia Member+ -palvelusta
 • ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, jos teet töitä eläkkeellä ollessasi

Kattava luettelo Talentian jäseneduista löytyy täältä.

Mukaan toimintaan?

Sinulla on edelleen äänioikeus Talentian liittovaltuuston vaaleissa ja voit asettua ehdokkaaksi. Jäsenyhdistyksesi kutsuu sinua toimintaan, tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Joillakin jäsenyhdistyksillä on eläkeläisille omaa toimintaa, mm. Talentia Helsinki ry:llä Harmaat pantterit, Talentia Varsinais-Suomi ry:llä Rusinaklubi, Pirkanmaan Talentia ry:llä E-klubi ja Talentia Etelä-Karjala ry:llä eläkeläisten 60+ -kokoontumisia.

Jaa sivu