Työpöytä

Työsopimus

  • Työsopimukseen tulee kirjata työsuhteen keskeiset ehdot

Määräaikaisuus

  • Määräaikaisuudelle täytyy olla työsopimukseen kirjattu laillinen peruste.
Kello

Työaika

  • Työaikalaki määrittelee, millaista aikaa pidetään työaikana ja säätää enimmäistyöajan

Lomautus

Lomauttamisessa noudatettavista toimintatavoista ja määräajoista on säädetty työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa

Johtajasopimus

  • Johtajasopimuksesta kannattaa kieltäytyä

Vuosiloma ja muut vapaat

  • Vuosilomaa ansaitaan työsuhteen keston, työssäolon ja lomanmääräytymiskuukausien perusteella

Irtisanominen

  • Toistaiseksi voimassa oleva (vakinainen) virka- tai työsuhde voidaan päättää vain jommankumman osapuolen suorittamalla irtisanomisella.

Usein kysyttyä ammatillisista asioista

Katso löytyisikö vastaus kysymykseesi täältä.

Uraopas

Talentian uraoppaasta löydät vinkkejä ja neuvoja muun muassa työnhakuun, CV:n laatimiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Liity Talentian jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi, jos sinulla on sosiaalialan korkeakoulututkinto tai suoritat sellaista parhaillaan.