Työpöytä

Työsopimus

  • Työsopimukseen tulee kirjata työsuhteen keskeiset ehdot

Määräaikaisuus

  • Määräaikaisuudelle täytyy olla työsopimukseen kirjattu laillinen peruste.
Kello

Työaika

  • Työaikalaki määrittelee, millaista aikaa pidetään työaikana ja säätää enimmäistyöajan

Lomautus

Lomauttamisessa noudatettavista toimintatavoista ja määräajoista on säädetty työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa

Johtajasopimus

  • Johtajasopimuksesta kannattaa kieltäytyä

Vuosiloma ja muut vapaat

  • Vuosilomaa ansaitaan työsuhteen keston, työssäolon ja lomanmääräytymiskuukausien perusteella

Irtisanominen

  • Toistaiseksi voimassa oleva (vakinainen) virka- tai työsuhde voidaan päättää vain jommankumman osapuolen suorittamalla irtisanomisella.

Usein kysyttyä ammatillisista asioista

Katso löytyisikö vastaus kysymykseesi täältä.

Liity Talentian jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi, jos sinulla on sosiaalialan korkeakoulututkinto tai suoritat sellaista parhaillaan.