Vuoden 2023 alusta vastuu sosiaalihuollon järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Näiden lisäksi palveluja järjestää Helsingin kaupunki.

Hyvinvointialueille siirtyminen herättää luonnollisesti monenlaisia kysymyksiä. Olemme koonneet siirrosta usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Tutustu myös Talentian toimenpide-esityksiin hyvinvointialueille.

Usein kysyttyä hyvinvointialueille siirtymisestä

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen

Talentian toimenpide-esitykset hyvinvointialueille

  • Talentia haastaa hyvinvointialueet huomioimaan sosiaalialan henkilöstön työhyvinvoinnin, asiakasturvallisuuden ja ammattitaitoisen johtamisen varmistamisen.

Talentian esitykset hyvinvointialueen henkilöstöstrategiaan

  • Turvalliset työolosuhteet sekä työhyvinvoinnin johtaminen vaikuttavat merkittävästi siihen, että sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt voivat hyvin työssään

Sosiaalialan aluevaltuutetut

  • Tutustu sosiaalialan aluevaltuutettuihin

Talentian lausunnot hyvinvointialueista ja sotesta

  • Tutustu lausuntoihin

Aluehallitusjäsenyys: hyvinvointialueelle siirtyvä työntekijä

Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaalihuollon työntekijät voivat pääsääntöisesti jatkaa aluehallituksessa

Luottamusmiesvaalit hyvinvointialueilla lähestyvät

Lähde ehdolle ja äänestä

So koskee kaikkia -kampanja

On tärkeää tunnistaa sosiaalipalveluiden merkitys hyvinvointialueiden asukkaiden elämässä – sosiaalipalvelut koskevat kaikkia

Sote-uudistus

Sote-uudistuksen ajankohtaista tilannetta voit seurata STM:n verkkosivuilta