Tunnemme työsi – liity jäseneksi

 • Talentia on ammattijärjestöistä ainoa, joka tuntee sosiaalialan läpikotaisin. Yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua on valinnut turvakseen Talentian
 • Jos haluat paremman palkkauksen ja työehtojen lisäksi olla vaikuttamassa sosiaalialan ammattilaisten asemaan, arvostukseen ja alan kehitykseen, valitse Talentia

Vähennetäänkö työpaikallanne henkilöstöä?

 • Yhdenkin työntekijän irtisanominen, osa-aikaistaminen tai lomauttaminen taloudellisella tai tuotannollisella perusteella edellyttää yhteistoimintaneuvotteluja

Työelämäneuvonta

 • Palkkaus
 • Työ- ja virkaehtosopimukset
 • Ammattietiikka
 • Työhyvinvointi ja työsuojelu
 • Hyvän työpaikan kriteerit

Näin vaikutamme

 • Talentian strategia
 • Lausunnot ja kannanotot
 • SOTE-tavoitteet
 • Varhaiskasvatus
 • Koulutuspolitiikka

Talentia sosiaalisessa mediassa

Juicer-syöte ei näy hallinnassa