Talentia tutkii ja selvittää


Tutustu Talentian selvityksiin jäsentensä työstä.

Täydennyskoulutus

 • Sosiaalialan täydennyskoulutus. Selvitys Talentian jäsenten osallistumisesta täydennyskoulutukseen. 2016. Tiia-Maria Luukko Luukko / Talentia ry.

Työnohjaus

 • Sosiaalialan työnohjaus. Selvitys Talentian jäsenten osallistumisesta työnohjaukseen. 2016. Tiia-Maria Luukko / Talentia ry.

Työsuojelu ja -turvallisuus

Palkkaus

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden urakehitys

 • Selvitys ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden Talentian jäsenten kokemuksista urakehityksestään ja tutkinnon suorittamisesta.  2013. Sosiaalalan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry/Suvi Linnanvirta

Sosiaalityöntekijöiden saatavuuteen ja työpaikkojen vetovoimaan vaikuttavat tekijät

 • Sosiaalityön työpaikkojen houkuttelevuus. Talentian selvitys 2017. Savanna Paulin.

Vammaistyö

Varhaiskasvatus

 • Lapsen parhaaksi! Varhaiskasvatuksen nykytila ja tulevaisuus -selvitys. 2018. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry, Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry, asiantuntijana Vertikal Oy.
 • Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit. Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana. 2014. Marjo Varsa / Talentia ry

Lastensuojelu

 • Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta. Päivi Sinko ja Kaisu Muuronen. Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2013. ISBN 978-951-9424-96-5 (pdf).  Julkaistu 13.3.2013
 • Ehkäisevän lastensuojelun kirjava todellisuus. Lastensuojelulain vaikutukset eri ammattiryhmien toimintatapoihin: Mikä toimii, mikä takkuaa, mitä pitäisi kehittää?  Auli Paavola, Pirjo Honkavaara, Kaisu Muuronen, Päivi Mäkinen, Mervi Tolonen, Marjo Varsa. Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ISBN 978-951-9424-70-5 (pdf) 2010 Julkaistu: 13.10.2010

Toimeentulotuki

 • Muuttuva toimeentulotuki 2014. 371 tapaa tehdä toimeentulotukityötä. Huhtikuu 2014. Päivi Mäkinen / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Sijoittuminen työelämään

 • Sosiaalialan ammattilaisten työurat 2019. Jenni Rauma/Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2019. Vuosina 2017-2018 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
  Saana Landgrén / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. ISSN 2242-3354.

 • Vastavalmistuneiden urapolut 2017. Vuosina 2015-2016 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
  Saana Langrén / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. ISSN 2242-3354.

 • Vastavalmistuneiden urapolut 2014. Vuosina 2012-2013 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
  Saana Langrén, Tiia Pesonen / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. ISSN 2242-3354

 • Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden urakehitys. Selvitys ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden Talentian jäsenten kokemuksista urakehityksestään ja tutkinnon suorittamisesta. Heinäkuu 2013. Suvi Linnanvirta / Sosiaalalan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2011. Vuosina 2009 – 2010 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään, Kirsi Nurme, Enni Räisänen / Sosiaalalan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. ISSN 2242-3354
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2009. Vuosina 2007 – 2008 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään. Mervi Tolonen / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. ISSN 1456-3304
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2007. Vuosina 2005 –2006 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään. Mervi Tolonen / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. ISSN 1456-3304
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2005. Vuosina 2003 – 2004 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään. Jukka Lindberg ja Mervi Tolonen /Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. ISSN 1456-3304.
Jaa sivu