Sosiaalipalvelut ja korona

 • Koronaepidemian vaikutukset sosiaalipalveluihin. Aune Ahonen, Jaana Manssila, Heidi Pekkarinen, Tiia Pesonen/Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry.
 • Selvityksen raportti

Täydennyskoulutus & jatkuva oppiminen

 • Jatkuva oppiminen sosiaalialalla 2021. Selvitys Talentian jäsenten ammatillisen osaamisen kehittämisen
  tavoista, toteutumisesta ja tarpeista vuosina 2019–2021. 2021. Linda Lindgren, Jaana Manssila / Talentia ry.
 • Selvityksen raportti
 • Sosiaalialan täydennyskoulutus. Selvitys Talentian jäsenten osallistumisesta täydennyskoulutukseen. 2016. Tiia-Maria Luukko Luukko / Talentia ry.
 • Selvityksen raportti

Työnohjaus

 • Sosiaalialan työnohjaus. Selvitys Talentian jäsenten osallistumisesta työnohjaukseen. 2016. Tiia-Maria Luukko / Talentia ry.
 • Selvityksen raportti

Työsuojelu ja -turvallisuus

Palkkaus

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden urakehitys

 • Selvitys ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden Talentian jäsenten kokemuksista urakehityksestään ja tutkinnon suorittamisesta. 2013.
  Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Suvi Linnanvirta
 • Selvityksen raportti

Sosiaalityöntekijöiden saatavuuteen ja työpaikkojen vetovoimaan vaikuttavat tekijät

 • Sosiaalityön työpaikkojen houkuttelevuus. Talentian selvitys 2017. Savanna Paulin.
 • Selvityksen raportti

Vammaistyö

Varhaiskasvatus

 • Koronakriisin vaikutukset varhaiskasvatukseen -selvitys 2020.
  Aune Ahonen, Tiia Pesonen/Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry.
 • Selvityksen raportti
 • Lapsen parhaaksi! Varhaiskasvatuksen nykytila ja tulevaisuus -selvitys. 2018.
  Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry, Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry, asiantuntijana Vertikal Oy.
 • Selvityksen raportti
 • Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit. Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana. 2014. Marjo Varsa / Talentia ry
 • Selvityksen raportti

Lastensuojelu

 • Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta. Päivi Sinko ja Kaisu Muuronen.
  Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2013. ISBN 978-951-9424-96-5 (pdf). Julkaistu 13.3.2013.
 • Selvityksen raportti
 • Ehkäisevän lastensuojelun kirjava todellisuus. Lastensuojelulain vaikutukset eri ammattiryhmien toimintatapoihin: Mikä toimii, mikä takkuaa, mitä pitäisi kehittää?  Auli Paavola, Pirjo Honkavaara, Kaisu Muuronen, Päivi Mäkinen, Mervi Tolonen, Marjo Varsa.
  Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2010. ISBN 978-951-9424-70-5 (pdf). Julkaistu: 13.10.2010.
 • Selvityksen raportti

Toimeentulotuki

 • Muuttuva toimeentulotuki 2014. 371 tapaa tehdä toimeentulotukityötä.
  Huhtikuu 2014. Päivi Mäkinen / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
 • Selvityksen raportti

Sijoittuminen työelämään

 • Vastavalmistuneiden urapolut 2023. Vuosina 2021-2022 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään sekä kokemukset saadusta koulutuksesta.
 • Selvityksen raportti
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2021. Vuosina 2019-2020 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään sekä kokemukset saadusta koulutuksesta.
 • Selvityksen raportti
 • Sosiaalialan ammattilaisten työurat 2019. Selvitys pidempään sosiaalialalla työskennelleiden jäsenten työurista.
  Jenni Rauma / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
 • Selvityksen raportti
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2019. Vuosina 2017-2018 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
  Saana Landgrén / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. ISSN 2242-3354.
 • Selvityksen raportti
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2017. Vuosina 2015-2016 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
  Saana Langrén / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. ISSN 2242-3354.
 • Selvityksen raportti
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2014. Vuosina 2012-2013 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
  Saana Langrén, Tiia Pesonen / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. ISSN 2242-3354.
 • Selvityksen raportti
 • Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden urakehitys. Selvitys ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden Talentian jäsenten kokemuksista urakehityksestään ja tutkinnon suorittamisesta. Heinäkuu 2013. Suvi Linnanvirta / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
 • Selvityksen raportti
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2011. Vuosina 2009 – 2010 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
  Kirsi Nurme, Enni Räisänen / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. ISSN 2242-3354.
 • Selvityksen raportti
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2009. Vuosina 2007 – 2008 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
  Mervi Tolonen / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. ISSN 1456-3304.
 • Selvityksen raportti
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2007. Vuosina 2005 –2006 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
  Mervi Tolonen / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. ISSN 1456-3304.
 • Selvityksen raportti
 • Vastavalmistuneiden urapolut 2005. Vuosina 2003 – 2004 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
  Jukka Lindberg ja Mervi Tolonen / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. ISSN 1456-3304.
 • Selvityksen raportti

Tutustu myös Talentian lehtiin, oppaisiin ja yhteisjulkaisuihin

Lehdet, oppaat ja esitteet