Ammattietiikka


Sosiaalialan ammattilaisilla on velvollisuus asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan heikoimpien ryhmien puolelle, tukea ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa ja tuoda tietoa kohtuuttomista tilanteista ja syrjivistä rakenteista poliittiseen päätöksentekoon. Sosiaalialan työtä säätelee lainsäädäntö, mutta lainmukaisuus ei aina takaa oikeudenmukaisuutta. Siksi arjen valintoja ohjaamaan tarvitaan vahvaa ammattietiikkaa.

Talentian tuki ammattieettisesti kestävään työhön

Talentian yhteyshenkilö ammattietiikkaa koskevissa kysymyksissä on erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

alpo.heikkinen@talentia.fi, puh. 09 3158 6023

Ammattieettiset ohjeet

Lue ja ota talteen sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattieettiset ohjeet.

Kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestön IFSW:n ammattieettiset periaatteet

Jaa sivu