Talentian tuki ammattieettisesti kestävään työhön

Sosiaalialan ammattilaisilla on velvollisuus asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan heikoimpien ryhmien puolelle, tukea ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa ja tuoda tietoa kohtuuttomista tilanteista ja syrjivistä rakenteista poliittiseen päätöksentekoon.

Sosiaalialan työtä säätelee lainsäädäntö, mutta lainmukaisuus ei aina takaa oikeudenmukaisuutta. Siksi arjen valintoja ohjaamaan tarvitaan vahvaa ammattietiikkaa. Talentia on tuottanut aineistoja ammattieettisesti kestävään työhön.

Hyödynnä aineistoja

Ammattieettiset ohjeet

Lue ja ota talteen sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattieettiset ohjeet.

Ammattieettisen lautakunnan linjaukset ja kannanotot

Tutustu ammattieettisen lautakunnan linjauksiin ja kannanottoihin.

Neuvonta

  •  Talentian jäsenet saavat neuvontaa ammattieettisissä kysymyksissä

Lautakunta

  • Talentian ammattieettinen lautakunta ottaa kantaa sosiaalialan ammattien harjoittamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin

Ammattieettinen vala

  • Vala perustuu kansainvälisiin sosiaalialan ammattilaisten eettisiin periaatteisiin.

Kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestön IFSW:n ammattieettiset periaatteet

Siirry IFSW:n sivuille

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.