Lausunto

Uusi vammaispalvelulaki vaikuttaa lupaavalta

Talentia on antanut lausuntonsa lakiluonnokseen, joka käsittelee vammaisuuden perusteella järjestettäviä erityispalveluita. Uuden lain on tarkoitus korvata nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki.

Talentian mielestä lakiluonnoksessa on hienosti kautta linjan kiinnitetty huomiota lain tavoitteisiin ja siihen, miten ne voitaisiin toteuttaa. Lain tarkoituksena on parantaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta sekä turvata heille hyvät palvelut.

– Lakiesitys vahvistaa erinomaisesti palvelutarpeen arvion, asiakassuunnitelman, päätöksenteon, päätöksen toimeenpanon ja toteuttamisen arvioinnin yhteyttä asiakkaiden edun turvaamiseksi ja asiakasryhmien yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Lain soveltamisalaa on kuitenkin täsmennettävä. Siitä pitää ilmetä selkeämmin, miten ne iäkkäät henkilöt, joiden palvelutarpeisiin on vastattu soveltamalla vammaispalvelulakia, saavat jatkossa tarvitsemansa palvelut yleislainsäädännön pohjalta.

– Lain toimeenpanon tuessa on kiinnitettävä huomiota ohjaukseen soveltamisalan rajauksen lainmukaiseen tulkintaan osana palvelutarpeen arvioita, palvelusuunnittelua ja päätöksentekoa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten voidaan taata alueellinen yhdenvertaisuus, Manssila sanoo.

Laadukkaat palvelut syntyvät osaavasta henkilöstöstä

Lain laadukas toimeenpano vaatii riittävää määrää sosiaalialan korkeakoulutettuja ammattihenkilöitä. Työntekijäkohtaisia asiakasmääriä on monin paikoin vähennettävä.

Talentia toivoo, että laissa määritellään esitettyä tarkemmin, mistä tehtävistä sosiaalihuollon ammattihenkilöt vastaavat.

Vammaisten henkilöiden palvelutarpeet ovat hyvin yksilöllisiä ja monimuotoisia. Siksi on tärkeää, että esimerkiksi vastuu palvelutarpeen arvioinnista kuuluu sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

– Vammaispalvelujen laatu syntyy osaavasta henkilöstöstä. Sosiaalialan ammattilaisten on saatava kehittää osaamistaan, jotta asiakkaiden oikeus laadukkaaseen palvelutarpeiden arviointiin voidaan varmistaa, Manssila sanoo.

>> Lue koko lausunto