Talentian tehtävä on ajaa jäsentensä palkkauksellisia etuja työelämässä

Talentian keskeinen tehtävä on jäsentensä palkkaedunvalvonta. Palkkauksellisia etuja Talentia ajaa monia kanavia käyttäen.

  • Vaikuttamalla Akavan ja Jukon kautta tulo- ja veropolitiikkaan
  • Neuvottelemalla itse sekä osallistumalla talentialaisia edustavien neuvottelujärjestöjen kautta virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin
  • Vaikuttamalla sosiaalialaa ja työelämää koskevaan lainsäädäntöön, jolla on vaikutusta myös työehtoihin
  • Kehittämällä paikallista edunvalvontaa tukeva järjestelmiä (alueyhdistykset, luottamusmiesverkosto)
  • Tukemalla jäsenten henkilökohtaista palkkaedunvalvontaa tiedottamalla, kouluttamalla ja neuvomalla
  • Ajamalla jäsenten etuja erilaisissa työryhmissä

Millaista palkkaa voin pyytää?

Talentiaan tulee tiedusteluja siitä, millaista palkkaa voi pyytää, mikä on sopiva ja oikea palkka mistäkin tehtävästä. Jäsenten tueksi Talentia on julkaissut palkkasuosituksensa. Talentia kannustaa jäseniään asettamaan palkkatavoitteensa näiden tavoitetasojen mukaan.

Varmista, mitä työehtosopimusta työnantajasi soveltaa

Talentian työssä olevat jäsenet ovat lähes poikkeuksetta jonkin virka- tai työehtosopimuksen piirissä. Suurin osa talentialaisista työskentelee julkisella sektorilla. Lisäksi yksityiset sosiaalipalvelu- ja terveyspalvelualat työllistävät talentialaisia. Aina ei ole kuitenkaan selvää, mitä sopimusta yksittäinen työnantaja soveltaa tai mitä sen kuuluisi soveltaa.

Jos olet epätietoinen, pyydä työnantajaltasi selvitys siitä, mitä työehtosopimusta sinuun sovelletaan.

On työsuhteen ehtoja, kuten lomaraha, joita lainsäädäntö ei tunne ja jotka on mahdollista saada vain, jos kuuluu jonkin sopimuksen piiriin.

Työ- ja virkaehtosopimukset ovat monilta osin samansisältöisiä, mutta sopimusten väliset erot ovat kuitenkin merkittäviä. Usein erot ovat sellaisia, että ne vaikuttavat palkkaukseen, kuten sairausajan palkkaan, vuosilomiin ja loma-ajan palkkaan sekä epämukavan työajan lisiin.

>> Tutustu voimassa oleviin työ- ja virkaehtosopimuksiin

Pidä yhteyttä luottamusmieheen

Huolehdi, että luottamusmiehesi tuntee työsi päälinjat. Luottamismiehet ovat koulutettuja tuntemaan ja tulkitsemaan virka- ja työehtosopimuksia sekä neuvottelemaan asioistasi työnantajan kanssa.

Luottamusmiesjärjestelmä on toimiva kanava nostaa esiin palkkauksellisia tai muihin etuihin liittyviä epäkohtia.

Luottamusmiehillä on myös normaalia työntekijää laajemmat tiedonsaantioikeudet muun muassa palkoista  ja määräaikaisten työsopimusten perusteista.

Jos erimielisyys työnantajan kanssa ei ratkea luottamusmiehen avulla, jäsenten käytössä on Talentian oikeudellinen palvelussuhdeneuvonta, ammattijärjestön lakimiehet ja Talentian sopimusasiantuntijat.

>>  Neuvottelutukea ja oikeudellista apua

Lue lisää palkkaedunvalvonnasta

Miten tulkita palkkatositetta tai vaikuttaa omaan palkkaan?

Neuvoja ja ohjeita

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.