Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten puolella

Talentian vaikuttamistoiminta tähtää siihen, että varhaiskasvatuksen sosionomien ja sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus varmistetaan tulevaisuudessa. Tutustu Talentian varhaiskasvatustyön tavoitteisiin.

On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa työskentelee pedagogiikan ja sosiaalipedagogiikan asiantuntijoita.

Talentian keskeiset tavoitteet varhaiskasvatuksessa koskevat:

  • työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua
  • varhaiskasvatuksen opettajien saatavuutta
  • koulutusmahdollisuuksien takaamista ja 
  • varhaiskasvatuksen sosionomin ammatillisen roolin ja työehtojen turvaamista.

Talentian tavoitteet varhaiskasvatuksessa

Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien puolella.

Lapsiryhmä ja aikuinen

Usein kysyttyä varhaiskasvatuslaista

Usein kysyttyä kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta

Aikuinen ja lapsia

Henkilöstö ja kelpoisuudet varhaiskasvatuslaissa

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva

Talentian varhaiskasvatustyöryhmä on valmistellut luonnoksen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta.

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu varhaiskasvatuksessa

Lapsiryhmä ja aikuinen

Mitä Talentia tekee sosionomien eteen varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksen ongelmat eivät johdu henkilöstörakenteesta

Varhaiskasvatuksen ryhmäkoko – miten se lasketaan?

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

Miten Talentia ajaa varhaiskasvatuksen jäseniensä etuja kuntasektorilla?

Varhaiskasvatuksen sosionomin ja opetushenkilöstön palkat ja työehdot kuntasektorilla

Varhaiskasvatuksen 1+1+1-malli ja henkilöstöennuste vuodelle 2030

Talentia esittää varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaisuksi ns. 1+1+1-mallia.

Talentia tukee #EILEIKKIRAHAA -kansanliikettä, joka vaatii varhaiskasvatuksen korkeakoulutetuille tuntuvaa palkankorotusta.

Tiedotteet, lausunnot ja blogit varhaiskasvatuksesta

Tiedotteet, uutiset, lausunnot ja selvitykset sekä blogit varhaiskasvatuksesta

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.