Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten puolella

Olemme varhaiskasvatuksen sosionomien ja sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien puolella. On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa työskentelee pedagogiikan ja sosiaalipedagogiikan asiantuntijoita.

Talentian vaikuttamistoiminta tähtää siihen, että varhaiskasvatuksen sosionomien ja sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus varmistetaan tulevaisuudessa.

On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa työskentelee pedagogiikan ja sosiaalipedagogiikan asiantuntijoita.

Vuonna 2018 uudistettuun varhaiskasvatuslakiin kirjattiin uutena tehtävänimikkeenä varhaiskasvatuksen sosionomi, mutta laissa ei määritelty sosionomille selvää paikkaa verrattuna muihin ammattilaisiin. Epäselvän tilanteen seurauksena sosionomit ovat alkaneet kaikota varhaiskasvatuksesta, mikä on syventänyt entisestään alan henkilöstöpulaa.

Talentia esittää varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaisuksi 1+1+1-mallia: Jokaisessa päiväkotiryhmässä tulee olla yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. 

Talentian keskeiset tavoitteet varhaiskasvatuksessa koskevat:

  • työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua
  • varhaiskasvatuksen opettajien saatavuutta
  • koulutusmahdollisuuksien takaamista ja 
  • varhaiskasvatuksen sosionomin ammatillisen roolin ja työehtojen turvaamista.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on olennaista, että työnantaja aktiivisesti edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisee työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää.

Talentian mukaan varhaiskasvatuksessa on mahdollistettava joustavat opintopolut ja jatkokoulutusmahdollisuudet. Laadukas varhaiskasvatus on lasten edun mukaista, ja tutkimusten mukaan koulutus lisää laatua.

Lisäksi varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeiden on kuvattava työn sisältöä ja niitä ei voida muuttaa sattumanvaraisesti. Tutustu tavoitteisiimme >>


Talentian tavoitteet varhaiskasvatuksessa

Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien puolella.

Lapsiryhmä ja aikuinen

Usein kysyttyä varhaiskasvatuslaista

Usein kysyttyä kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta

Aikuinen ja lapsia

Henkilöstö ja kelpoisuudet varhaiskasvatuslaissa

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva

Talentian varhaiskasvatustyöryhmä on valmistellut luonnoksen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta.

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu varhaiskasvatuksessa

Lapsiryhmä ja aikuinen

Mitä Talentia tekee sosionomien eteen varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksen ongelmat eivät johdu henkilöstörakenteesta

Varhaiskasvatuksen ryhmäkoko – miten se lasketaan?

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

Miten Talentia ajaa varhaiskasvatuksen jäseniensä etuja kuntasektorilla?

Varhaiskasvatuksen sosionomin ja opetushenkilöstön palkat ja työehdot kuntasektorilla

Varhaiskasvatuksen 1+1+1-malli ja henkilöstöennuste vuodelle 2030

Talentia esittää varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaisuksi ns. 1+1+1-mallia.

Talentia tukee #EILEIKKIRAHAA -kansanliikettä, joka vaatii varhaiskasvatuksen korkeakoulutetuille tuntuvaa palkankorotusta.

Tiedotteet, lausunnot ja blogit varhaiskasvatuksesta

Tiedotteet, uutiset, lausunnot ja selvitykset sekä blogit varhaiskasvatuksesta

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.