Tiedote

Talentian selvitys: Vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut työllistyvät hyvin, mutta vaarana on uupuminen

Vastavalmistuneista sosiaalityöntekijöistä ja sosionomeista (AMK) 50 prosenttia kokee työtä olevan liikaa ja 42 prosenttia pitää työtään henkisesti liian kuormittavana. Luvut käyvät ilmi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Vastavalmistuneiden urapolut 2023 -selvityksestä.

– Tilanne on edelleen hieman heikentynyt, kun vertaa kahden vuoden takaiseen selvitykseemme. Jos jo puolet vastavalmistuneista on uupumisvaarassa, pitäisi kaikkien hälytyskellojen soida kovaa, sanoo selvityksen tekijä, Talentian opiskelijatoiminnan koordinaattori Saana Landgrén.

Selvitykseen vastanneista 49 prosenttia pohtii työpaikan vaihtamista. Syiksi vastaajat kertoivat muun muassa halun kehittää uraansa, liian pienen palkan, liiallisen kuormituksen ja sekä huonon johtamisen. Myös tyytyväisyys työnantajaan on laskenut, erityisesti sosiaalityön maistereilla.

– Työntekijät vaihtavat helposti toisaalle töihin, jos työolosuhteet ja palkkaus eivät ole kunnossa. Alan sisällä myös kiirii sana huonoista työpaikoista. Tämä tulee kalliiksi työnantajalle, kun rekrytointiprosesseja pitää käynnistää aina uudelleen, Landgrén sanoo.

Sosiaalialalla on työvoimapula. Selvitykseen vastanneista sosionomeista 2 prosenttia oli työttömiä, sosiaalityöntekijöistä ei yksikään. Vastaajista 76 prosenttia oli käynyt alan töissä jo opiskeluaikana.

Tyytyväisyys sosionomi (YAMK) -tutkintoon on kasvanut

Sosionomien (AMK) tyytyväisyys omaan tutkintoon on heikentynyt. Heistä 35 prosenttia suorittaisi tutkintonsa sellaisenaan, kun kaksi vuotta sitten luku oli 44 prosenttia.

Sosiaalityön maistereiden tyytyväisyys tutkintoonsa taas on kasvanut: 52 prosenttia suorittaisi nykyisen tutkintonsa sellaisenaan, kun viimeksi luku oli 48 prosenttia.

Sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneiden tyytyväisyys tutkintoa kohtaan on kasvanut merkittävästi kahden vuoden takaiseen selvityksen verrattuna. Tyytyväisiä tutkintoon on 48 prosenttia, kun viimeksi tyytyväisiä oli 24 prosenttia.

Sosionomien (YAMK) palkoissa on lisäksi kahdessa vuodessa tapahtunut iso harppaus ylöspäin. Palkat ovat nyt suunnilleen samalla tasolla sosiaalityöntekijöiden palkkojen kanssa.

– Tietysti tämä vaikuttaa hyvältä, mutta pitkälle meneviä johtopäätöksiä on vaikea tehdä, sillä vastaajista 6 prosenttia oli sosionomi (YAMK) -taustaisia. Merkit ovat kuitenkin rohkaisevia. Toivotaan, että kehityskulku jatkuu tällaisena laajemmassakin mittakaavassa, Landgrén sanoo.

Vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut ovat motivoituneita

Selvityksen mukaan vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut pitävät työtään mielenkiintoisena, monipuolisena sekä sopivan haastavana.

– Työnantajan kannattaisi ruokkia työntekijöiden motivaatiota ja satsata työhyvinvointiin sekä palkkaukseen. Hyvinvoivista työntekijöistä hyötyvät kaikki, Landgrén sanoo.

Talentiassa kuitenkin pelätään, että sosiaalialan ammattilaisten työhyvinvointi vain heikkenee tulevina vuosina. Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia. Tämä tarkoittaa sosiaalialan ammattilaisten työkuorman kasvamista.

Vastavalmistuneiden urapolut 2023 -kyselyyn vastasi 461 vuosina 2021 ja 2022 valmistunutta Talentian jäsentä. Vastausprosentti oli noin 29. Talentia tekee kyselyn vastavalmistuneille jäsenilleen joka toinen voisi.

Tutustu koko selvitykseen >> Vastavalmistuneiden urapolut 2023

Saana Landgrén

Opiskelijatoiminnan koordinaattori
Opiskelijarekrytointi ja -tapahtumat, selvitykset, sähköinen viestintä ja opiskelijatoiminnan kehittäminen
09 3158 6033