So koskee kaikkia

Jokainen tarvitsee jossain vaiheessa elämäänsä sosiaalipalveluja.

Sosiaalihuolto on iso kokonaisuus sotessa. Se kattaa ihmisten palvelukokonaisuuden vauvasta vaariin erilaisten elämäntilanteiden käänteissä.

3 faktaa sosiaalipalveluista

 • Joka viides suomalainen käyttää vuosittain sosiaalipalveluja.
 • Sote-nettokuluista sosiaalihuolto on 6,7 miljardia, erikoissairaanhoidon menot ovat 6,9 miljardia ja perusterveydenhuollon kustannukset 3,3 miljardia.
 • Sosiaalihuolto on teollisuuden jälkeen maassamme toiseksi suurin työllistävä ala.

Joka viides suomalainen käyttää vuosittain sosiaalipalveluja.

Sosiaalipalvelut näkyväksi sotessa

Sote-uudistuksen päätavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta ja hillitä kustannusten kasvua.

Palveluita kehitetään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi monialaisessa yhteistyössä. Jotta eri asiantuntijuuksia ja palveluita voidaan kehittää, on tärkeää tunnistaa sosiaalipalveluiden merkitys hyvinvointialueiden asukkaiden elämässä.

Sosiaalihuoltolaki määrittää sosiaalipalveluja

Sosiaalihuoltolaki on yleislaki, jonka perusteella myönnetään sosiaalihuollon palveluja niitä tarvitseville henkilöille. Sosiaalihuoltolailla turvataan kaikkien ikäryhmien palveluja.

Sosiaalihuoltolaki koskee sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimintoja. Näiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Lisäksi monista palveluista, kuten lastensuojelusta, kehitysvammaispalveluista ja ikäihmisten palveluista, säädetään erityislainsäädännöllä.

Sosiaalihuoltolaki määrittelee ne tuen tarpeet, joihin vastaamiseksi sosiaalipalveluja on järjestettävä. Asiakkailla on oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys.

Sosiaalipalvelut tukevat tarpeen tullen

Sosiaalipalvelut ovat sosiaalihuollon ammattihenkilöstön (sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat) ja muun asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön toteuttamia palveluita. Ne liittyvät jokapäiväiseen elämästä selviytymiseen ja asumiseen, itsestä huolehtimiseen, kotona suoriutumiseen, liikkumiseen, kommunikointiin, sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja yhteisöllisyyteen.

Kuvioon on koottu sosiaalihuoltolain 14 §:ssä luetellut yleiset sosiaalipalvelut sekä erityislain perusteella tarjottavat sosiaalipalvelut, joita kunnan ja myöhemmin hyvinvointialueen on järjestettävä. Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla.

Sosiaalipalveluilla vastataan erilaisiin tuen tarpeisiin

 • Asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen.
 • Taloudellisen tuen tarpeeseen.
 • Sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen ja osallisuuden edistämiseen.
 • Lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen.
 • Äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen.
 • Päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen.
 • Tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseen.

Sosiaalipalvelut mukana arjen muutoksissa

Sosiaalipalvelut liittyvät ihmisen arjessa tapahtuvaan muutokseen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Ikääntyvä vanhempasi tarvitsee kotipalveluja.
 • Lapsesi syntyi kehitysvammaisena.
 • Ystäväsi vammautuu auto-onnettomuudessa.
 • Naapurisi hoitaa omaishoitajana puolisoaan.
 • Sukulaisellasi on päihdeongelma.
 • Puolisosi käyttää pyörätuolia.
 • Joudut työttömäksi.
 • Lastasi kiusataan koulussa.
 • Lapsellasi ei ole varaa harrastaa.
 • Naapurisi on yksinäinen.
 • Tuttavasi perheelle asunto on liian kallis.
 • Naapurisi menettää tulipalossa asunnon.
 • Ystäväpariskuntasi eroaa ja perhe sopii lapsen elatuksesta ja tapaamisista.
 • Naapurisi lapsiperhe tarvitsee apua vanhemmuudessa.
 • Näihin tilanteisiin sosiaalihuollon työntekijät ja sosiaalipalvelut ovat olemassa ja auttavat.

Osallistu kampanjaan – jaa kuvia

Osallistu kampanjaan jakamalla omailla some-kanavillasi So koskee kaikkia -kuvia
#sokoskeekaikkia

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

Sosiaalipalveluissa työskentee sosiaalialan ammattilaisia. Heiltä vaadittavasta osaamisesta on säädetty sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa.

Liity Talentiaan

Yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua on valinnut turvakseen Talentian. Tule kasvavaan joukkoomme!