Johtaminen sijaitsee ihmisten välisissä suhteissa

Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa. Tavoitteellinen johtaminen toimii työhyvinvoinnin ja työnilon tukena.

Johtaminen sijaitsee ihmisten välisissä suhteissa. Johtaminen ei ole henkilön ominaisuus, vaan työyhteisön jäsenten vuorovaikutuksen tulos.

Johtamisen elementtejä

Johtamisessa tarkastellaan usein sekä johtajuutta että johtamisen järjestelmiä.

 1. Johtajuus havaitaan johtajan käyttäytymisestä ja työyhteisön toiminnasta.
 2. Johtamisen järjestelmä rakentuu erilaisista johtamisen opeista ja suuntauksista, malleista ja välineistä, joita organisaatiossa käytetään.

Ammatillinen tuki on tärkeä johtamisen elementti itsenäisessä sosiaalialan asiantuntijatehtävässä.

Johtamisella vaikutetaan

 • työn organisointiin
 • palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen
 • henkilöstön hyvinvointiin ja työniloon
 • työyhteisön luottamukseen

Erilaisia johtamisen muotoja

 • Hallintojohto – keskijohto – lähijohto
 • Tehtäväjohtaminen, hallinnollinen johtaminen (management)
  • mm. hallinnointi-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja organisointitehtävät
 • Henkilöstöjohtaminen (leadership)
  • sosiaalisen yhteisön rakentaminen, ihmisistä ja ihmissuhteista huolehtiminen
  • henkilöstöstrategia – määrälliset, rakenteelliset ja osaamiseen liittyvät tavoitteet, suunnitelmat ja keinot
 • Kumppanuuteen perustuva johtajuus rakentuu neuvottelulle ja dialogille, johtamismalli on epämuodollinen ja tasa-arvoinen
 • Palvelusuhdepolitiikka – palkka ja palkitseminen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Työnjako sosiaalialalla
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.