Työn organisointi

Henkilöstö onnistuu työssään, jos työ on hyvin organisoitu. Sosiaalialalla työn organisoinnissa on tunnettava asiantuntijatyön luonne.

Mitä hyvä organisointi tarkoittaa?

 • Tehtävät on resursoitu oikein ja tarkoituksenmukaisesti, kun työ sujuu ja on vaikuttavaa sekä jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan ja osallistua työyhteisönsä kehittämiseen.
 • Työyhteisö hyödyntää kaikkien työntekijöiden osaamista ja antaa kaikille mahdollisuuden vaikuttaa oman työnsä sisältöön.
 • Uusille ideoille ja eriäville mielipiteille annetaan tilaa ja hyville käytännöille mahdollisuus levitä.
 • Työajat joustavat niin, että työ- ja vapaa-ajan vaatimukset voidaan yhteen sovittaa.
 • Eri elämänvaiheessa olevien työntekijöiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon kuten hoitovapaat ja omaisen hoitaminen sekä niistä johtuvat poissaolot ja osa-aikatyöt.
 • Henkilöstösuunnittelussa ennakoidaan sijaisjärjestelyjen tarpeet.
 • Uuden työntekijän perehdytys on järjestelmällistä ja sitouttavaa.
 • Hyvin organisoitu työ on yksi parhaimmista keinoista pitää kiinni ammattitaitoisesta henkilöstöstä.
 • Organisaatiomuutoksessa korostuu ihmisten johtaminen > Lue lisää: Työterveyslaitos > Organisaatiomuutos

Mitä voit tehdä itse?

 • Tutki tilinpäätöksen yhteydessä olevaa henkilöstöraporttia. Mikäli työnantaja ei laadi henkilöstöraporttia, tee esitys sen tekemisestä. Mene mukaan sitä kehittämään. Henkilöstöraportti on oiva tapa kertoa, miten työyhteisö toimii.
 • Jos olet sitä mieltä, että organisointiin tarvitaan muutosta, ota asia puheeksi työkavereittesi kanssa. Yhdessä asia kannattaa viedä keskusteltavaksi työpaikan kokouksiin.
 • Jos työpaikallesi perustetaan uudistuksia tai kehittämistä suunnitteleva ryhmä, tarjoudu jäseneksi tai sovi työkavereidesi kanssa, kuka edustaa työyhteisösi työntekijöitä.
 • Puheesta teoksi kannattaa aina.
 • On hyvä muistaa, että parannukset tulevat pienin askelin, yksikin myönteinen askel on muutos parempaan.

Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.

Sinua saattaa kiinnostaa myös