Organisointi

Henkilöstö onnistuu työssään, jos työ on hyvin organisoitu. Sosiaalialalla työn organisoinnissa on tunnettava asiantuntijatyön luonne.

Mitä hyvä organisointi tarkoittaa?

 • Tehtävät on resursoitu oikein ja tarkoituksenmukaisesti, kun työ sujuu ja on vaikuttavaa sekä jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan ja osallistua työyhteisönsä kehittämiseen.
 • Työyhteisö hyödyntää kaikkien työntekijöiden osaamista ja antaa kaikille mahdollisuuden vaikuttaa oman työnsä sisältöön.
 • Uusille ideoille ja eriäville mielipiteille annetaan tilaa ja hyville käytännöille mahdollisuus levitä.
 • Työajat joustavat niin, että työ- ja vapaa-ajan vaatimukset voidaan yhteen sovittaa.
 • Eri elämänvaiheessa olevien työntekijöiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon kuten hoitovapaat ja omaisen hoitaminen sekä niistä johtuvat poissaolot ja osa-aikatyöt.
 • Henkilöstösuunnittelussa ennakoidaan sijaisjärjestelyjen tarpeet.
 • Uuden työntekijän perehdytys on järjestelmällistä ja sitouttavaa.
 • Hyvin organisoitu työ on yksi parhaimmista keinoista pitää kiinni ammattitaitoisesta henkilöstöstä.
 • Organisaatiomuutoksessa korostuu ihmisten johtaminen > Lue lisää: Työterveyslaitos > Organisaatiomuutos

Mitä voit tehdä itse?

 • Tutki tilinpäätöksen yhteydessä olevaa henkilöstöraporttia. Mikäli työnantaja ei laadi henkilöstöraporttia, tee esitys sen tekemisestä. Mene mukaan sitä kehittämään. Henkilöstöraportti on oiva tapa kertoa, miten työyhteisö toimii.
 • Jos olet sitä mieltä, että organisointiin tarvitaan muutosta, ota asia puheeksi työkavereittesi kanssa. Yhdessä asia kannattaa viedä keskusteltavaksi työpaikan kokouksiin.
 • Jos työpaikallesi perustetaan uudistuksia tai kehittämistä suunnitteleva ryhmä, tarjoudu jäseneksi tai sovi työkavereidesi kanssa, kuka edustaa työyhteisösi työntekijöitä.
 • Puheesta teoksi kannattaa aina.
 • On hyvä muistaa, että parannukset tulevat pienin askelin, yksikin myönteinen askel on muutos parempaan.

Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

 

Jaa sivu