Työterveyshuolto

Työterveyshuolto toimii asiantuntijana työpaikan turvallisuutta ja terveyttä koskevissa asioissa sekä auttaa ja tukee työntekijöitä pysymään terveinä ja toimintakykyisinä.

Mitä työterveyshuollossa tehdään?

Työterveyshuollon tehtävät perustuvat lakiin sekä työnantajan ja työterveyshuollon väliseen sopimukseen. Työterveyshuollon laajuus ja saatavuus vaihtelevat eri työpaikoilla. Työpaikan työterveyshuolto tukee suunnitelmallista terveyttä edistävää työpaikkakulttuuria sekä huolehtii työpaikan henkilöstön työkyvyn ylläpitämisestä ja työympäristön terveellisyydestä. Se tutkii, seuraa, raportoi ja ohjeistaa pitkäjänteisesti työpaikan kehittymistä työterveyttä edistävään suuntaan.

Työterveyshuollossa tehdään mm. työhöntulotarkastuksia, arvioidaan työkykyä, hoidetaan tai ohjataan hoitoon tai kuntoutukseen. Työterveyshuolto osallistuu myös mm. pitkältä sairaslomalta työhön palaamisen prosessiin sekä sairaudesta johtuvien työjärjestelyiden suunnitteluun. Työterveyshuollosta saa ulkopuolista tukea myös henkiseen työsuojeluun sekä työyhteisön kriiseihin tai epäasiallisen kohtelun käsittelyyn ja selvittelyyn.

Mitä voit tehdä itse?

Tiedätkö miten omalla työpaikallasi työterveyshuolto on järjestetty? Tiedätkö työpaikan toimintatavat sairastumisten, tapaturmien yms. terveyttä vaarantavien tilanteiden varalle? Onko perehdytyksessä kerrottu työpaikkasi työterveyshuollon suunnitelmista ja ohjeista? Onko asioista tiedotettu niin, ettei yllättävissä kriisitilanteissa tarvitse käyttää aikaa niiden miettimiseen?

  • Ole aktiivinen ja selvitä, kuinka sinun työpaikallasi tulee missäkin tilanteessa toimia, jos et jo tiedä. Ovatko kaikki tarpeelliset puhelinnumerot ja nimet ajan tasalla?
  • Työterveyshoitajaa voi pyytää työpaikalle kertomaan työhön ja terveyteen liittyvistä asioista ja palveluista. Työterveyshuoltoa voi käyttää myös konsultatiivisesti.

Lue lisää:

Vinkki:
Muita työterveyttä edistäviä, elämäntilanteen huomioon ottavia keinoja ovat: perhevapaat, opintovapaat ja vuorotteluvapaat sekä työaikajoustot. Lisätietoa näistä keinoista löydät Työsopimuslainsäädännöstä (Finlex)

Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.