Mitä edellytetään hyvinvointialueen johtajalta?

Hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee hyvinvointialueen johtajan. Johtamisen laadusta olisi kuitenkin hyvä virittää keskustelua. Toimiiko hyvinvointialueella yksijohtajamalli vai tarvitaanko kuitenkin monialaista johtajuutta?

Hyvinvointialueen johtajalta vaaditaan kokonaisvaltaisuutta, inhimillisyyttä, laajaa ymmärrystä ja osaamista, ihmisten kohtaamista ja huomioon ottamista. Häneltä edellytetään myös rohkeutta, virheiden tunnistamista ja tunnustamista sekä niistä oppimista, yhdessä tekemisen otetta ja käytäntöjä, oikeudenmukaisuutta, armollisuutta ja ennen kaikkea jatkuvaa keskeneräisyyden sietämistä. Hyvän johtajan ominaisuuksien lista on siis pitkä, mutta myös odotukset ovat valtavat.

Miten sosiaali- ja terveysalan integraatio saadaan nivottua yhteen johtajuudessa? Siinäpä pulma. Johtajan tulee olla tietoinen hyvin monen ammattiryhmän työstä, niiden vaatimuksista organisaation tuloksiin. Tämä kuulostaa mahdottomalta tehtävältä.

Johtajan asenteet ja näkemys ammattiosaamisen monimuotoisuudesta heijastuvat vahvasti koko työyhteisöön. Tietty ammattitausta ei takaa hyvää hyvinvointiorganisaation johtamista. Tarvitaan johtamiskompetenssia, joka perustuu nimenomaan laajoihin tietoihin, monipuolisiin taitoihin ja ennen kaikkea oikeaan johtamisasenteeseen. Niin sosiaali- kuin terveydenhuoltolakikin painottaa johtamisessa moniammatillista asiantuntemusta palveluiden organisoinnissa, kehittämisessä sekä johtamisessa.

Sote-alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden tulisi toimia johtamiskumppaneina ja avaintoimijoina organisaation kehittämisessä.

Palvelujen organisoiminen integraatiohengessä tulleekin korostumaan hyvinvointijohtajien ja sote-ammattilaisten yhteistyössä. Sote-alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden tulisi toimia johtamiskumppaneina ja avaintoimijoina organisaation kehittämisessä.

Johtamisessa tarvitaan myös osaamisen hallintaa. Osaamisen hallinnalla tarkoitetaan esimerkiksi henkilöstön koulutusten, pätevyyksien ja taitojen kehittämistä ja hyödyntämistä. Palvelujen turvaamiseksi oikeat henkilöt on kyettävä sijoittamaan oikeisiin tehtäviin.

On tärkeää muistaa, että henkilöstön hyvinvoinnista on huolehdittava, sillä henkilöstö on hyvinvointialueen tärkein resurssi. Hyvällä, henkilöstöä huomioivalla johtamisella vaikutetaan laajasti palveluiden laatuun, asiakasturvallisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Ammatillisen johtamisen on oltava läsnä siellä, missä työtä tehdään. Johdossa tulee näin ollen olla tasavertaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia!

 

Jokaisen hyvinvointialueen aluevaltuusto määrittelee hyvinvointialueen johtajan viran kelpoisuusehdot ja valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluevaltuustot kokoontuvat ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Tuula Saarinen

Talentian työelämätoimikunnan jäsen, Talentian hallituksen varajäsen, Talentia Satakunta ry:n hallituksen taloudenhoitaja. Palvelupäällikkö, YTM, johdon työnohjaaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut.