Mitoitus

Työssä tarvittava henkilöstömäärä on mitoitettu oikein silloin, kun työn laadulliset ja määrälliset tavoitteet saavutetaan työajan sisällä.

Työn kuormittavuus

 • Työssä on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus, joiden tulee olla tasapainossa liikakuormituksen ehkäisemiseksi.
 • Sosiaalialalla työn kuormittavuus ilmenee usein siten, että työtä on liikaa työn vastuisiin ja vaatimuksiin nähden ja työmäärä on liian suuri mahdutettavaksi työaikaan.
 • Sosiaalialan työ on moniulotteista ja riippuvainen monesta muustakin tekijästä kuin työntekijästä itsestään. Työtä voi tehdä monella eri tavalla – ei ole yhtä oikeaa tapaa saavuttaa onnistunut lopputulos.

Työmäärän mittarit

Talentia on määritellyt työmäärälle kaksi mittaria:

1) työajan jakautumista ja käyttöä kuvaava mittari, jonka näkee kalenterista päivän, viikon tai kuukauden työtehtävistä – 60/40 -malli

 • 60 % välitön asiakastyö
 • tiettyyn asiakkaaseen/asiakasryhmään liittyvä valmistelutyö, suunnittelutyö, päätöksenteko, dokumentointi, raportointi, yhteistyö, konsultaatio
 • 40 % kehittämistyö (välillinen asiakastyö)
 • yhteistyö, verkostotyö, kehittäminen, vaikuttaminen, suunnittelu, yleinen raportointi ja tiedottaminen, täydennyskoulutus, työnohjaus

2) Asiakkaiden enimmäismääriä kuvaava mittari ja suositus

 • Asiakkaiden määrään vaikuttavat hyvin monet eri tekijät, kuten työn intensiteetti ja vaihtelevat asiakkaiden palveluntarpeet, erilaiset muutos- ja kuntoutustavoitteet, mahdollisuudet saada konsultaatiota ja lainsäädännön tuomat aikarajat eli sosiaalitakuu.
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku ja työntekijärakenne määritellään lainsäädännössä.
 • Talentian henkilöstömitoitussuositus
  Työikäisten palveluissa:  Korkeintaan 35–50 asiakasta / sosiaalityöntekijä tai ­ohjaaja.
  Lastensuojelussa: Korkeintaan 25 lasta / lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Mitä voit tehdä itse?

Tiedätkö, mikä on oman työsi tarkoitus ja tavoite? Tiedätkö työaikasi? Ehditkö työssäsi saavuttamaan sille asetetut vaatimukset? Onko sinun työmääräsi mielestäsi mitoitettu oikein (liikaa – sopivasti – liian vähän työtä)? Mikä olisi parempi ja miksi?

 • Tutki tilanteesi allakastasi, miten työaikasi jakaantuu eri työtehtävien kesken?
 • Ota työmäärät puheeksi työkavereidesi kanssa. Puhu niistä työpaikkakokouksissa.
 • Puhu esimiehesi kanssa (viimeistään kehityskeskustelussa) työmäärästä. Tee aloite, että asiasta tehdään selvitys/ seuranta, jonka voi esittää myös johdolle ja päättäjille.
 • Puhu asiasta työnohjauksessa.
 • Jos työ alkaa kuormittaa liikaa ja verottaa voimiasi, ota asia puheeksi työsuojeluvaltuutetun kanssa ja työterveyshuollossa. He ovat tukenasi myös ennakoivasti.

Lisätietoa ja lainsäädäntöä:

 • Finlex > Sosiaalitakuuta koskeva lainsäädäntö: Lastensuojelulaki, Sosiaalihuoltolaki, Laki toimeentulotuesta
 • Finlex > Asiakaslaki: hyvä kohtelu, tietosuoja ja yksityisyyden suojan vaatimukset, päätöksenteko ja valitusoikeudet
 • Finlex > Työsuojelulainsäädäntö: työn kuormittavuus, yhteistyö työterveyshuollon kanssa
 • Finlex > Työsopimuslaki: työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.