Työnohjaus

Työnohjaus

Sosiaali- ja kasvatusalalla kaikilla tulisi olla oikeus työnohjaukseen

Mitä työnohjaus on?

 • Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia, työroolia ja koko työyhteisön toimintaa.
 • Toiminta perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien omiin oivalluksiin.
 • Työnohjaus toteutetaan säännöllisesti kokoontuvina tapaamisina, jolloin ohjausprosessi etenee ja saavutetaan ennakkoon asetetut tavoitteet.
 • Työnohjausta toteutetaan yksilö- tai ryhmä / työyhteisöohjauksena.
 • Lainsäädännössä ei ole mainintaa työnohjauksesta.

Mitä vaikutuksia työnohjauksella on?

 • Työnohjauksella on vaikutuksia työntekijään, työyhteisöön ja työhön.
 • Työnohjauksessa ohjattavan perustehtävä ja ammatti-identiteetti selkiytyvät ja vahvistuvat, työnilo lisääntyy ja työssä jaksaminen paranee.
 • Työyhteisön ilmapiiri ja luottamus paranevat, poissaolot vähenevät ja monitoimijainen toiminta sujuvoituu.
 • Työtavat kehittyvät, työn tuloksellisuus ja laatu paranevat.

Mitä voit tehdä itse?

 • Mieti mihin tarpeeseen työnohjausta tarvitset – oletko motivoitunut työhösi tai usein väsynyt, koetko riittämättömyyden tunteita, painaako asiakasasiat usein mieltäsi, kaipaatko aikaa ja paikkaa jossa voit keskustella työstäsi.
 • Aloita keskustelu työpaikallasi avoimesti työnohjauksen tarpeesta sekä työkavereiden että esimiehen kanssa.
 • Huolehdi, että työnohjaus tulee kirjattua työhyvinvointisuunnitelmaan.
 • Valitse juuri sinulle / teille sopiva koulutettu työnohjaaja huolella.

Selvitys: Yhä useampi talentialainen pääsee työnohjaukseen

Linkkivinkkejä:


Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

Jaa sivu