Työnohjaus

Sosiaali- ja kasvatusalalla kaikilla tulisi olla oikeus työnohjaukseen

Mitä työnohjaus on?

 • Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia, työroolia ja koko työyhteisön toimintaa.
 • Toiminta perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien omiin oivalluksiin.
 • Työnohjaus toteutetaan säännöllisesti kokoontuvina tapaamisina, jolloin ohjausprosessi etenee ja saavutetaan ennakkoon asetetut tavoitteet.
 • Työnohjausta toteutetaan yksilö- tai ryhmä / työyhteisöohjauksena.

Mitä vaikutuksia työnohjauksella on?

 • Työnohjauksella on vaikutuksia työntekijään, työyhteisöön ja työhön.
 • Työnohjauksessa ohjattavan perustehtävä ja ammatti-identiteetti selkiytyvät ja vahvistuvat, työnilo lisääntyy ja työssä jaksaminen paranee.
 • Työyhteisön ilmapiiri ja luottamus paranevat, poissaolot vähenevät ja monitoimijainen toiminta sujuvoituu.
 • Työtavat kehittyvät, työn tuloksellisuus ja laatu paranevat.

Mitä voit tehdä itse?

 • Mieti mihin tarpeeseen työnohjausta tarvitset – oletko motivoitunut työhösi tai usein väsynyt, koetko riittämättömyyden tunteita, painaako asiakasasiat usein mieltäsi, kaipaatko aikaa ja paikkaa jossa voit keskustella työstäsi.
 • Aloita keskustelu työpaikallasi avoimesti työnohjauksen tarpeesta sekä työkavereiden että esimiehen kanssa.
 • Huolehdi, että työnohjaus tulee kirjattua työhyvinvointisuunnitelmaan.
 • Valitse juuri sinulle / teille sopiva koulutettu työnohjaaja huolella.

Selvitys: Yhä useampi talentialainen pääsee työnohjaukseen

Lisätietoa:

Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.