Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus antaa henkilöstölle mahdollisuuden hankkia ammattialansa viimeisintä tietoa ja kehittää työtaitoja sekä parantaa työn hallintaa ja ammatillista yhteistyötä.

Ammattitaidon uudistaminen auttaa työntekijää vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden palvelutarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Organisaation tuloksellisuus perustuu mm. henkilöstön osaamiseen sekä tiedon ja taidon hallintaan.

Mitä laki sanoo täydennyskoulutuksesta?

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 5 § velvoittaa sosiaalihuollon ammattilaisia ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.

Myös työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö saa työssään tarvittavan perehdytyksen ja että hän voi osallistua tarpeelliseen koulutukseen.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä erikoistumiskoulutuksia. (Yliopistolaki 7 b § ja ammattikorkeakoululaki 11 a §)

Miten pääset täydennyskoulutukseen?

  • Pohdi työssä tarvittavaa osaamista ja omaa osaamistasi.
  • Keskustele työyhteisössäsi, millaista osaamista tarvitsette, jotta paremmin voitte vastata asiakkaiden palvelutarpeisiin. Miten työtä tulisi kehittää ja millaisia osaamistarpeita on tulevaisuudessa.
  • Ota osaamistarpeesi puheeksi esimiehen kanssa.
  • Vaikuta siihen, että työyhteisössäsi on koulutussuunnitelma ja sitä noudatetaan käytännössä.

Talentia tukee jäsentensä täydennyskoulutusta: tutustu Talentian koulutustukeen


Lisätietoa ja lainsäädäntöä:


Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

 

Jaa sivu