Ammattitaito ja osaaminen

Ammattitaito ja osaaminen koostuvat koulutuksesta ja kokemuksista saaduista tiedoista ja taidoista, työkokemuksesta ja työn kehittämisestä. Koulutuksesta saadun osaamisen ja työtehtävissä tarvittavan osaamisen tulee kohdata.

Koulutuksen tulee antaa sosiaalialan asiantuntijatehtäviin osaamista, jota soveltamalla voidaan tehdä vaativia sosiaalialan tehtäviä ammattitaitoisesti.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja erityisosaaminen

 • Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää elinikäistä oppimista.
 • Lähtökohtana on osaamisen arviointi esim. kehityskeskusteluissa ja yksilön ja yhteisön osaamiskartoituksissa, joiden pohjalta tehdään yksilöllinen ja yhteisön osaamistarpeen ja koulutuksen suunnitelma, joka on osa laajempaa kehittämissuunnitelmaa.
 • Sosiaalialan erityistehtäviin tarvitaan ammattitaitoa ja osaamista, joka muodostuu erityistiedosta ja –taidoista sekä erityisistä työtehtävistä (koulutus, konsultointi, valmennus, kehittämistehtävät, kirjalliset tuotokset).

Ammattitaitoinen henkilöstö tekee laadukasta työtä

 • Asiakasturvallisuus ja asiakkaan oikeus saada laadukkaita sosiaalipalveluja toteutuu.
 • Työpaikan menestys rakentuu osaamiseen – työn vaikuttavuus varmentuu.
 • Työntekijän kokema työnilo ja koko työyhteisön luottamus vahvistuvat.

Mitä voit tehdä itse?

Kehittämällä osaamistasi varmistat paikkasi muuttuvassa työelämässä:

 • Pohdi, onko ammattitaitosi ja osaamisesi hyödynnetty kokonaan työtehtävissäsi?
 • Ota osaamis- ja ura-asiat puheeksi avoimesti työkavereiden ja esimiehen kanssa ja varmista samalla osaamisen uudistaminen ja työn kehittäminen.
 • Huolehdi, että työpaikalla käydään vuosittain kehityskeskustelut.
 • Laadi yhteistyössä esimiehen kanssa oma koulutussuunnitelma, joka liitetään koko työyhteisön laajempaan kehittämissuunnitelmaan.
 • Huomaathan, että ammattitaidon ylläpitämiseen velvoittaa myös ammattihenkilölaki.

Miten pätevyys määritellään?

Pätevyydet sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtäviin
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 (FINLEX)

Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.

Sinua saattaa kiinnostaa myös