Tiedote, Uutinen

Aluevaalit: Sosiaalipalvelujen asiakasturvallisuus taattava tulevaisuudessa

Sosiaalihuollon asiakasturvallisuus on varmistettava tulevilla hyvinvointialueilla, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia korostaa. Olennaista on, että jokainen hyvinvointialueen asukas saa sosiaalihuollon palvelut sujuvasti, palvelut ovat laadukkaita ja ne vastaavat hänen tarpeisiinsa. Näin yksilöt ja yhteisöt voivat mahdollisimman hyvin.

– Asiakasturvallisuus on kaiken a ja o. Käytännössä asiakasturvallisuus tarkoittaa, että saat läheisellesi tarvittavat vanhuspalvelut oikea-aikaisesti. Tai saat tukea itsellesi ja perheen arkeen tarpeen mukaan, kun omat voimat eivät riitä, toteaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Jatkossa aluevaltuutetuilla on keskeinen rooli siinä, miten asiakasturvallisuus sosiaalihuollossa toteutuu. He päättävät muun muassa hyvinvointialueen budjetoinnista ja palvelustrategiasta.

– Sosiaalihuollon ja aluevaltuutettujen suhde on kuin puu. Valtuusto on juurakko, puun lehdet ovat sosiaalipalvelujen asiakkaita, ja niitä kannattelevat oksat ovat sosiaalihuollon palveluita ja työntekijöitä. Asiakkaat voivat hyvin, kun he saavat päättäjiltä resurssit tarvitsemansa tuen järjestämiseen, Jenni Karsio sanoo.

– Onkin erityisen tärkeää äänestää aluevaaleissa. Äänestämällä voi vaikuttaa sosiaalihuollon palveluihin ja siten yhteiseen hyvinvointiin, Jenni Karsio korostaa.

Työntekijöiden pysyvyyteen kiinnitettävä huomiota

Hyvinvointialueet toimivat jatkossa sosiaalipalvelujen ammattilaisten työnantajana.

– Hyvinvointialueen keskeinen tehtävä on varmistaa, että osaavat ammattihenkilöt pysyvät työssään. Jos ei ole riittävää määrä osaavaa henkilökuntaa, niin asiakasturvallisuus kärsii, Jenni Karsio painottaa.

Työntekijöiden vaihtuvuus heikentää erityisesti sosiaalialan työn vaikuttavuutta, koska työ perustuu pitkälti vuorovaikutukseen. Esimerkiksi Pesäpuun tekemästä tutkimuksesta selviää, että lastensuojelun työntekijöiden vaihtuvuus hankaloittaa asiakassuhteen rakentamista ja ylläpitämistä sekä vähentää lapsen tai nuoren luottamusta.

– Sosiaalihuollon työntekijöiden pysyvyyteen on satsattava. Alan ammattilaiset viihtyvät työssään, jos työmäärä on kohtuullinen, työolot kunnossa ja palkka kilpailukykyinen, Jenni Karsio sanoo.

Huolestuttavaa on, että Talentian selvityksen mukaan uupuminen uhkaa jo vastavalmistuneita sosiaalialan korkeakoulutettuja.

–  Jos työ on liian kuormittavaa, sosiaalialan korkeakoulutetut siirtyvät toisille aloille ja henkilöstöpula pahenee, Jenni Karsio muistuttaa.

Johtaminen kuuluu sosiaalialan korkeakoulutetuille

Laadukas johtaminen on myös keskeinen tekijä sekä palvelujen laadun että vaativaa työtä tekevän henkilöstön pysyvyyden kannalta. Talentia on sitä mieltä, että sosiaalihuollon asiantuntemus ja osaaminen tulee turvata hyvinvointialueen kaikilla johtamisen tasoilla, alkaen hyvinvointialueiden ylimmistä johtoryhmistä keskijohtoon ja lähiesihenkilöihin.

Lain mukaan sosiaalihuollon ammatillinen johtaminen kuuluu ainoastaan alan ammattilaisille, koska sosiaalihuollon asiakastyön johtaminen edellyttää alan asiantuntemusta.

– On merkillepantavaa, että Talentian tutkimuksen mukaan sosiaalialan korkeakoulutettujen uuden työpaikan valintaan vaikuttaa johdon sosiaalialan asiantuntemus, Jenni Karsio sanoo.

Sosiaalihuollon johtamisella vaikutetaan laajasti palveluiden saatavuuteen, laatuun, asiakasturvallisuuteen ja henkilöstön työhyvinvointiin.

Sosiaalihuollon asiantunteva johtaminen ja asiakasturvallisuus ovat keskeisiä Talentian aluevaaliteemoja.