Työyhteisö

Toimiva työyhteisö on laadukkaan työn ja työssä pysymisen edellytys. Omaa työyhteisöä voi aina kehittää ja tehdä paremmaksi.

Mistä elementeistä hyvä työyhteisö rakentuu?

Hyvässä työyhteisössä ilmapiiri on avoin ja kannustava, jolloin ongelmistakin on helppo puhua. Yhteisöön on luotu oma puheeksiottamisen malli. Tieto kulkee hyvin työyhteisön sisällä. Kaikilla on vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työyhteisön toimintaan.

Työpaikan toimintakulttuuri rakentuu seuraavista elementeistä:

  • arvostus, arvot, sitoutuminen, joustavuus, erilaisuuden hyödyntäminen (hyväksyminen) ja luovuus.
  • Työpaikalla toteutuu yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.
  • Työolosuhteet ovat yleisesti hyvät.
  • Sosiaalinen pääoma on korkealla.

1) Sosiaalinen pääoma koostuu ryhmään kuulumisen tunteesta, luottamuksesta, yhteisistä arvoista sekä vastavuoroisuudesta.

2) Lääketieteen lisensiaatti Tuula Oksasen Turun yliopistoon tekemässä väitöskirjassa selvitettiin sosiaalisen pääoman terveysvaikutuksia työyhteisössä. Sosiaalinen pääoma edistää terveyttä – Työntekijät kokevat terveytensä paremmaksi, jos työpaikalla on paljon sosiaalista pääomaa. Terveyden huononemisen riski on jopa 80% suurempi niillä, joiden työyhteisössä sosiaalista pääomaa ei juuri ole.

Miten työyhteisön toimivuutta voi arvioida?

  • Työntekijät tulevat mielellään töihin.
  • Työntekijät kokevat työpaikan kaikilta osin turvalliseksi.
  • Työstä annetaan ja saadaan palautetta ja kiitosta.
  • Sairaudet ja poissaolot ovat vähäisiä.
  • Työntekijöiden vaihtuvuus on pientä.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa kunnissa määrittää yhteistoimintalaki 2007/449. Lain tarkoitus on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa antamalla henkilöstölle mahdollisuuden osallistua toiminnan kehittämiseen ja omaa työtä ja työyhteisöä koskevien päätösten valmisteluun.
Yhteistoiminta edistää tuloksellisuutta ja työniloa, eikä sitä tule toteuttaa vain lain määräämänä toimintana.

Mitä voit tehdä itse?

Keskustele työyhteisössäsi sekä työkavereiden että esimiehesi kanssa työyhteisön toimivuudesta. Voivatko työntekijät hyvin? Mitkä osatekijät ovat nyt hyvin? Mitä työyhteisön kehittämiseksi voisi tehdä?
Tarvittaessa perustakaa työryhmä, joka tekee suunnitelman työyhteisön kehittämiseksi.

Lue lisää:

Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.