Lausunto, Tiedote

Sosiaalihuollon asiakasmitoitus kohtuullistettava sote-uudistuksessa

Sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille tulee antaa mahdollisuudet tehdä eettisesti kestävää sosiaalityötä uusilla hyvinvointialueilla. Tämä varmistetaan sopivalla asiakasmitoituksella ja riittävillä resursseilla, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Se on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen lakiesityksestä, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta tulevilla hyvinvointialueilla.

– Mitoitus liittyy olennaisesti sosiaalitakuun toteutumiseen, lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä toisaalta sosiaalihuollon työntekijöiden jaksamiseen, toteaa Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Sosiaaliala tarvitsee oman työhyvinvointiohjelman

Talentia korostaa, että sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus hyvään ja laadukkaaseen palveluun. Siksi uudistuksessa keskeisintä on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

– Laaja sosiaali- ja terveysalan muutos ei saa heikentää naisenemmistöisen alan työhyvinvointia. Viimeaikaiset selvitykset antavat järkyttävän kuvan sosiaalialan työhyvinvoinnista. Alalle tarvitaankin pikaisesti oma työhyvinvointiohjelma, Katajisto sanoo.

Sosiaalialan henkilöstön vaihtuvuus koettelee eri sosiaalityön tehtäviä. Vaihtuvuudesta aiheutuu myös merkittäviä kustannuksia. Henkilöstön vaihtuvuudella, työntekijöiden hyvinvoinnilla ja työyhteisön eheydellä on merkitystä myös palveluiden vaikuttavuuteen ja asiakasturvallisuuteen.

Johdossa oltava alan ammattilaisia

Talentia pitää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta tarpeellisena ja kannattaa uudistukselle asetettuja tavoitteita. Sen mukaan on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota asiakasmitoituksen ja työhyvinvoinnin lisäksi johtamiseen sekä sosiaalialan koulutukseen ja tutkimukseen.

Hallituksen esityksen mukaan hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa on oltava monialaista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta sekä eri ammattiryhmien yhteistyötä. Vaarana kuitenkin on, että joillain hyvinvointialueilla ei ole jatkossa johtotehtävissä yhtään sosiaalialan asiantuntijaa.

Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden strateginen kehittäminen ja johtaminen edellyttävät sosiaalityön osaamista, Talentia painottaa.

– Sosiaalihuollon asiantuntevalla johtamisella vaikutetaan laaja-alaisesti työn organisointiin, alan pito- ja vetovoimaan, palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja työniloon. Johtamisella on suuri merkitys myös siihen, miten asiakasturvallisuus toteutuu, toteaa Katajisto.

Sosiaalialan koulutusta ja tutkimusta vahvistettava

Talentian mielestä panostukset sosiaalialan koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen on aloitettava pikimmiten osana hyvinvointialueiden perustamista. Näin alan ammattilaisten osaaminen vahvistuu ja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää uudistuksien keskellä tehokkaasti.

– Sosiaalihuolto on monin tavoin erilaisessa asemassa verrattuna terveydenhuoltoon, jolla on vakiintunut rahoitusjärjestelmä tutkimukseen ja koulutukseen, Katajisto muistuttaa.

>> Lue lisää: Talentian lausunto hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaalihuollon järjestämisestä