Talentian tavoitteet


Talentian toiminnan tavoitteena on, että sen jäsenistö voi työssään hyvin, saa työstään oikeudenmukaista palkkaa ja voi tehdä työtään ammattietiikkansa mukaisesti.

Lähivuosien tavoitteet

Talentian strategian valmistelee Talentian hallitus ja sen hyväksyy liittovaltuusto. Kuluvana strategiakautena 2017-2023 Talentia tavoittelee:

 • vahvaa neuvotteluasemaa pöydissä, joissa jäsenistön työehdoista sovitaan
  • vaatii sosiaalialan korkeasti koulutettujen mahdollisimman kattavaa järjestäytymistä Talentiaan sekä Talentian edustusta neuvotteluissa.
 • parempaa palkkausta jäsenistölleen
  • vaatii kattavaa talentialaista alue- ja luottamusmiestoimintaa, korkeaa järjestövalmiutta sekä jäsenten tietoisuuden lisäämistä palkkaukseen vaikuttamisen keinoista
 • vahvaa työmarkkina-asemaa jäsenilleen muuttuvissa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteissa
  • vaatii sosiaalialan korkeakoulutettujen työnjaon linjaamista, tehtäväkuvien muutosten huomioimista työ- ja virkaehtosopimuksissa sekä valmiutta palvella ja tukea ammatinharjoittajia ja itsensätyöllistäjiä
 • työhyvinvointia tukevia työolosuhteita jäsenilleen
  • vaatii paikallisten työsuojelutoimijoiden vahvaa tukea, jäsenten työhyvoinvointiosaamisen kehittämistä ja sosiaalialan työn kuormitustekijöiden huomioimista rakenneuudistuksissa
 • järjestön kasvua varmistaakseen neuvotteluvoimansa
  • vaatii jäsentyytyväisyyttä, näkyvyyttä, laadukkaita ja kilpailukykyisiä jäsenpalveluja ja -etuja sekä aktiivisuuteen kannustavia yhdistystoiminnan muotoja

Sinua voisi kiinnostaa myös

Talentian arvot

Talentian toimintaa ohjaavat jäsenten valitsemat arvot.

Jaa sivu