Uutinen

Työntekijöiden osaaminen ja resurssit mahdollistavat yhdenvertaisen vammaispalvelulain toteutumisen

Uusi vammaispalvelulaki on tulossa voimaan 1.1.2025. Nyt hallitus valmistelee esitystä siitä, keitä uusi vammaispalvelulaki koskisi. Tavoitteena on lain yhtenäinen ja yhdenvertainen tulkinta eri asiakastilanteissa.

– Jatkossa vammaispalveluja myönnettäisiin vain niiden välttämättömyyden perusteella. Vammaispalvelulakia ei sovellettaisi tilanteissa, joissa esimerkiksi sosiaalihuoltolaki jo ensisijaisena lakina tarjoaisi asiakkaiden edun mukaisen ratkaisun, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää hallituksen tavoitetta lain säilyttämisestä vammaisille henkilöille tarkoitettuna toissijaisena erityislakina kannatettavana, mutta huomauttaa asiakkaiden oikeuksien toteutumiseen liittyvistä haasteista.

– On hyvä, että sosiaalihuollon yleislainsäädännön ja vammaispalvelulain välistä suhdetta selkeytetään. Ehdotetun soveltamisen haasteet ovat kuitenkin siinä, miten alueellisesti ja valtakunnallisesti varmistetaan yhdenvertaiset soveltamisen tavat. Todennäköisesti linjauksia tullaan hakemaan laajasti oikeusteitse, sanoo Manssila.

– Soveltaminen vaatii esimerkiksi huolellista yksilöllistä kokonaisharkintaa, laajaa osaamista, koulutusta ja ohjeistusta, konsultaatiomahdollisuuksia sekä päätöksenteon lainmukaisuuden seurantaa ja arviointia, Manssila jatkaa.

Talentian mukaan maan hallituksen hyvinvointialueille kohdistamat säästöt ovat ylimitoitettuja, minkä vuoksi laadukkaat ja asiakasturvalliset palvelut ovat vaarassa. Jatkuvien leikkausten ja säästötoimien sijaan tulisi huolehtia siitä, että palvelut ovat asiakkaille saavutettavia.

– Miten on esimerkiksi tarkoitus varmistaa riittävä tuki niille asiakkaille, joiden tarpeisiin ei voida vammaispalveluilla vastata, mutta joille ei myöskään ole tarjolla sopivia palveluja esimerkiksi sosiaalihuoltolaissa? Erityisen haasteellista on se, että samaan aikaan maan hallitus esittää sosiaalipalveluihin 100 miljoonan euron uusia säästöjä, joiden sisällöstä ei ole tietoa, Manssila pohtii.

Vammaispalveluissa pulaa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Talentian mukaan työnantajien olisi erityisen tärkeää huolehtia vammaispalveluissa työskentelevän henkilöstön riittävyydestä, työhyvinvoinnista ja siitä, että työmäärä pysyy hallinnassa.

– Vammaispalveluissa tarvitaan osaavaa henkilöstöä. Henkilöstövaikutuksia ei kuitenkaan ole hallituksen lakiesityksessä juuri arvioitu. Selvitykset osoittavat, että myös vammaispalveluissa on pulaa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Hyvinvointialueilla on varmistettava Työntekijöiden riittävyys ja resurssit palveluille, Manssila painottaa.

Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksessä Vammaispalvelut hyvinvointialueilla syksyllä 2023 korostuu puute sekä henkilöstöstä että rahasta. Vastaavat teemat toistuvat myös Talentian vuoden 2024 työolobarometrin tuloksissa.

– Vammaispalveluissa työskentelevät Talentian jäsenet pitävät työn tärkeimpinä kehittämiskohteina juuri työntekijäresurssien riittävyyttä, työhyvinvoinnin ja hallittavissa olevan työmäärän varmistamista, Manssila sanoo.

– Tarvitaan myös työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksien laajentamista niin, että työntekijöiden asiantuntemusta hyödynnetään nykyistä laajemmin työn kehittämisessä, Manssila toteaa.

Jaana Manssila

Erityisasiantuntija
Sosiaalihuollon ammatinharjoittaminen ja vaikuttamistoiminta ammatillisissa asioissa, erityisesti vammais- ja vanhuspalveluissa, sekä koulutuspolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö
09 3158 6025