4. Tuota korkoa korolle – investoi varhaiskasvatukseen

Perusta hyvään elämään rakennetaan jo lapsuudessa. Varhaiskasvatus luo pohjaa lapsen oppimiselle, hyvinvoinnille ja sosiaalisille suhteille sekä tukee perheiden hyvinvointia. Lisäksi varhaiskasvatus vähentää yhteiskunnallisia ongelmia ja edistää taloudellista kehitystä. Voidaan siis puhua korkoa korolle -ilmiöstä!

Varhaiskasvatuksessa on kuitenkin ongelmia: päiväkodit ovat täynnä, koulutetusta henkilöstöstä on pula, työntekijät uupuvat. Näin ei tarvitsisi olla.

Pidä huolta lapsista ja laita varhaiskasvatus kuntoon.

Pidä huolta lapsista ja laita varhaiskasvatus kuntoon. Se onnistuu, kun parannetaan alan veto- ja pitovoimaa ja vahvistetaan moniammatillisuutta. Päiväkotien uuden henkilöstöryhmän, varhaiskasvatuksen sosionomien, osaaminen on myös syytä ottaa täydellä teholla käyttöön.

Sijoitusvinkkimme kuntiin:

  • Pidä kaikin keinoin kiinni varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Satsaa kilpailukykyiseen palkkaukseen ja työsuhde-etuihin. Nosta varhaiskasvatuksen sosionomien palkat samalle tasolle kuin varhaiskasvatuksen opettajien palkat.
  • Ponnistele työhyvinvoinnin ja työolosuhteiden parantamiseksi. Ala on kuormittava ja sairauspoissaolot yleisempiä kuin monella muulla alalla. Työntekijät pysyvät, kun työolosuhteet ovat kunnossa.
  • Rekrytoi varhaiskasvatuksen sosionomeja ja laatikaa heille selkeä tehtävänkuva. Sosionomit tuovat päiväkotiyhteisöön osaamista, jota muilla ei ole. Varhaiskasvatuksen sosionomi tukee ryhmän lasten hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista sekä ennaltaehkäisee sosiaalisten ongelmien syntyä. Varhaiskasvatuksen sosionomi tukee lapsen huoltajia ja lähipiiriä kasvatustyössä.
  • Panosta varhaiskasvatukseen ja opetukseen osana kunnan hyvinvointityötä ja ennaltaehkäisyä. Kehittäkää varhaiskasvatuksen perheohjausta, joka on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen palvelua.

Sijoitus joka kantaa

Pidetään yhdessä huolta siitä, että Suomi on myös jatkossa menestystarina.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen ikiomaan ammattijärjestöön, liity nyt!