Uutinen

Työnohjaukseen pääsee yhä useampi Talentian jäsen

Suurin osa Talentian jäsenistä osallistuu työnohjaukseen, käy ilmi Talentian työnohjausta koskevasta selvityksestä.

Kuntasektorin työntekijöistä 70 prosenttia pääsi viime vuonna työnohjaukseen, yhdistysten ja yritysten työntekijöistä noin 80 prosenttia.

Tilanne on parantunut reippaasti vuodesta 2009, jolloin selvitys tehtiin viimeksi. Silloin 60 prosenttia Talentian jäsenistä kertoi osallistuneensa työnohjaukseen.

– Vaikuttaa siltä, että työnantajat ovat kuulleet Talentian viestin siitä, että sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat työnohjausta. Työnantajan kannattaa satsata työnohjaukseen, sillä se osaltaan parantaa kuormittavaa työtä tekevien ammattilaisten hyvinvointia ja motivaatiota, sanoo Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Tavoitteena on, että kaikki pääsisivät työnohjaukseen. Parannettavaa on erityisesti päiväkodeissa: vain 26 prosenttia Talentian päiväkodeissa työskentelevistä jäsenistä pääsi viime vuonna työnohjaukseen.

– Päiväkodeissa työnohjauksen kulttuuri ei ole vielä kovin vahvaa, mikä osittain selittää tulosta. Työ päiväkodeissa muuttuu kuitenkin aina vain raskaammaksi, joten työnohjauksesta hyötyisivät varmasti myös varhaiskasvatuksen ammattilaiset, Varsa pohtii.

Hän kannustaa työyhteisöjä avoimesti puhumaan työnohjauksesta ja siitä, mihin siitä voisi olla apua. Työnohjaus toimii hyvin vain silloin, kun sen sisältö ja tavoitteet ovat tarkkaan mietitty.

Selvityksen mukaan suurin osa Talentian jäsenistä on tyytyväisiä saamaansa työnohjaukseen. He toivovat saavansa työnohjausta erityisesti työssä jaksamiseen, haastavien asiakastilanteiden käsittelyyn ja työyhteisön sisäiseen vuorovaikutukseen.

Talentia selvitti loppuvuonna 2016 työssäkäyviltä jäseniltään heidän osallistumistaan työnohjaukseen. Kysely lähetettiin 12 000:lle Talentian jäsenelle, joista 1330 vastasi. Noin 80 prosenttia vastaajista työskentelee kuntasektorilla eteläisessä Suomessa.

Lue lisää: Työnohjaus_raportti3.1.2017 (pdf) (367 KB)