Talentia vaikuttaa varhaiskasvatuksessa


Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen sosionomien puolella. On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa työskentelee pedagogiikan ja sosiaalipedagogiikan asiantuntijoita.

Talentian tavoitteet varhaiskasvatuksessa

Talentia on sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien puolella.

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva

Talentian varhaiskasvatustyöryhmä on valmistellut luonnoksen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta.

Varhaiskasvatuksen 1+1+1-malli ja henkilöstöennuste vuodelle 2030


Parempaa palkkaa varhaiskasvatuksen korkeakoulutetuille

Talentia tukee #EILEIKKIRAHAA -kansanliikettä, joka vaatii varhaiskasvatuksen korkeakoulutetuille tuntuvaa palkankorotusta.


 

Selvitykset

2020

Tiedotteet, uutiset, lausunnot ja blogit varhaiskasvatuksesta

Tiedotteet ja uutiset varhaiskasvatuksesta

2022

2021

2020

2019

2018

Lausunnot ja kannanotot varhaiskasvatuksesta

2021

2020

2019

2018

Varhaiskasvatusta käsittelevät blogikirjoitukset

2021

2020

2019

2018

Varhaiskasvatuksesta Talentia-lehdessä

Varhaiskasvatuksesta Kasvu-lehdessä

 

 

 

Jaa sivu