Talentia esittää varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaisuksi ns. 1+1+1-mallia. Lainsäädäntöä tulisi tarkentaa niin, että jokaisessa päiväkotiryhmässä on yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Moniammatilliset, korkeakoulutetuista muodostuvat kasvatusyhteisöt edistävät lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä kasvua. Varhaiskasvatuksen sosionomit tukevat lasten ja perheiden hyvinvointia sekä ehkäisevät lasten syrjäytymistä. He mm. arvioivat lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä vastaavat varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyöstä.

Ennuste vuodelle 2030

Talentia on teettänyt varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta ennusteen vuodelle 2030. Laskentamallin pohjana on käytetty kansallisia tilastoja mm. syntyvyydestä, varhaiskasvatusalalle valmistuvista ja sieltä eläköityvistä. Ennuste on tehty vuonna 2022.