Uutinen

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa ja mitoitusta noudatettava

Montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla? Entä montako varhaiskasvatuksen ammattilaista on riittävä määrä ryhmässä? Elokuussa tuli voimaan uusia tarkennuksia varhaiskasvatuksen asiakasmitoitukseen. Lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku on yksi keskeinen varhaiskasvatuksen laadun osatekijä.

Montako lasta saa olla ryhmässä?

Päiväkodissa saa olla yhtä kasvattajaa kohden seitsemän yli kolmevuotiasta. Suhdeluku koskee päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä viettäviä lapsia. Lisäksi yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia.

Alle 3-vuotiaiden ryhmä: korkeintaan 12 lasta (4 lasta / 1 varhaiskasvattaja)

Yli 3-vuotiaiden ryhmä: korkeintaan 21 lasta (7 lasta / 1 varhaiskasvattaja)

Yli 3-vuotiaiden osapäivähoito: korkeintaan 13 lasta / 1 varhaiskasvattaja

Jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, tämä tulee huomioida.

Mitoitukseen lasketaan mukaan varhaiskasvatuslain 26—28 §:n mukainen henkilöstö, eli varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit ja lastenhoitajat. Siihen eivät siis kuulu esim. avustajat.

Jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, tämä tulee huomioida hoito- ja kasvatustehtäviin osallistuvien henkilöiden lukumäärässä ja ryhmäkoossa, jollei hänellä ole omaa avustajaa.

Käytännöntilanteissa monissa ryhmissä on eri ikäisiä ja eri aikoina läsnä olevia lapsia. Sopivan lapsimäärän voi laskea Kuntaliiton laskurilla. >> Laskuriin

Saako mitoituksesta poiketa, jos työntekijä on sairaslomalla?

Henkilöstömitoituksesta ei voi poiketa enää väliaikaisen poissaolon vuoksi, kun varhaiskasvatuslain muutos (36 §) astui voimaan 1.8.2021.

Päiväkodissa tulee olla suunnitelmallisesti riittävä määrä henkilöstöä, joka varmistaa lasten oikeudet varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen varhaiskasvatukseen. Riittävän henkilöstön on oltava paikalla koko päivän ja koko työviikon ajan. Henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin on oltava varauduttu mm. sijaisuusjärjestelyin niin, ettei lain edellyttämä mitoitus vaarannu.

Mitä jos ryhmäkoko ylittyy?

Jos päiväkodin ryhmäkoko ylittyy tai asiakasmitoitus alittuu, niin asiasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus omavalvontasuunnitelman mukaisesti esim. esihenkilölle. Jos tämä ei johda muutoksiin, tieto epäkohdasta tulee viedä muulla tavoin eteenpäin. Myös ilmoituksen saaneen esihenkilön on vietävä tieto eteenpäin, jos asiaa ei saada korjattua.

Jos tuntuu vaikealta edistää asiaa esihenkilön tai päiväkodin johdon kautta, voi ilmoituksen tehdä suoraan kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranhaltijalle ja/tai aluehallintovirastoon. 1.8.2021 voimaan astunut varhaiskasvatuksen ilmoitusvelvollisuus poikkeaa tältä osin sosiaalihuollon ilmoitusvelvollisuudesta.

>> Lue lisää varhaiskasvatuksen ilmoitusvelvollisuudesta

>> Lue lisää Talentian tavoitteista varhaiskasvatuksessa