Miksi Talentia on sosionomille juuri se oikea?

Mikä on paras ammattijärjestö sosionomeille, näkee usein kysyttävän somessa. Yksiselitteinen vastaus on Talentia. Talentia kokoaa yhteen sosiaalialan korkeakoulutetut, ja meillä on erityisasiantuntemus nimenomaan sosiaalialan palkkaukseen, työehtoihin ja työoloihin.

Sosionomeja kuuluu Talentiaan paljon, ja sosionomien palkkakehityksen edistäminen on tärkeä tehtävämme.

Sosionomit ovat moninainen joukko. Erilaisia työtehtäviä sosiaalipalveluiden sektoreilta löytyy hyvinvointialueilta, kuntasektorilta muun muassa varhaiskasvatuksesta ja nuorisotyöstä, yksityiseltä ja järjestösektorilta. Huomioimme nämä kaikki vaikuttamistyössämme.

Talentiassa on valtakunnallisia yhdistyksiä sosionomien edunvalvonnan tueksi. Lisäksi Talentian hallituksen alainen sosionomien palkkatyöryhmä käsittelee sosionomien palkkausta.

Palkkauksen ja työehtojen kohentuminen tuntuvat toisinaan edistyvän tuskastuttavan hitaasti. Voi tulla kokemus, että mitään ei tapahdu. Kuitenkin samaan aikaan tapahtuu valtava määrä niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla toimia, jotka edistävät asiaa.

Talentian säännöllisesti tekemistä palkkatutkimuksistakin selviää, että eteenpäin on menty, vaikka paljon on vielä työtä tehtävänä.

Olemme ainoana ammattijärjestönä edistäneet sosionomien palkkauksen kehittymistä

Parhaillaan neuvotellaan hyvinvointialueilla noudatettavan työehtosopimuksen, SOTE-sopimuksen uutta liiterakennetta. Siinä olemme ainoana ammattijärjestönä edistäneet sosionomien palkkauksen kehittymistä. Talentian asiantuntijat ovat käyttäneet valtavasti aikaa asian valmisteluun.

Talentian erityispiirre onkin se, että jäsenen kysymykseen ei vastaa kuka tahansa juristi tai asiantuntija, vaan oman erityisalansa mutta myös sosiaalialan korkeakoulutettujen työelämän asiantuntija.

Talentia-taustaiset luottamusmiehet työpaikoilla ovat myös avainroolissa, kun palkkauksesta neuvotellaan. Oleellista on lisäksi se, mitä jokainen itse voi tehdä palkkauksensa edistämiseksi. Tästä teemasta Talentia ja Talentian valtakunnallinen yhdistys Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry järjestävät jäsenillan keväällä.

Illassa pohdimme, miten työn vaativuutta ja omaa osaamista voisi paremmin sanoittaa työnantajalle palkkauksen edistämiseksi. Vuoropuhelu jäsenistön kanssa on äärimmäisen tärkeää, jotta voimme tehdä parasta mahdollista edunvalvontatyötä.

Jos et siis ole vielä Talentian jäsen, nyt on erinomainen aika liittyä ja tulla mukaan vaikuttamaan sosionomien työelämään!

Jenni Karsio

Puheenjohtaja
Yhteiskunta-, sopimus- ja järjestöpolitiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainväliset asiat
09 3158 6001, 044 541 5955

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja