Mitä Talentia tekee sosionomien eteen varhaiskasvatuksessa?

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 2018 syksyllä. Henkilöstörakennetta ja päiväkodin johtajaa koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2030. Lue lisää: Varhaiskasvatuslain kelpoisuuksia ja henkilöstöä koskevat säännökset sosionomien osalta

Työstämme varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa varhaiskasvatuksessa käytettäväksi, koska tehtävän sisältöä ei ole avattu laissa.

Selvitämme sosiaali- ja terveysministeriön sekä Valviran kanssa yhteistyössä sosiaalihuollon ammattihenkilölain ja varhaiskasvatuslain välistä ristiriitaa: Jos tehtävä painottuu kasvatus- ja opetustehtävään, nimike ei voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi. Jos työ on enimmäkseen sosiaalialan työtä, voi sosionomin nimikettä käyttää. Tällöin nimikkeen käyttäjiltä edellytetään sosionomin tutkintoa ja rekisteröitymistä sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Näin heitä koskee ammattihenkilölain mukainen valvonta kuten muita sosiaalialan ammattihenkilöitä. Sosionomin tehtävänimikettä ei voi käyttää henkilö, jolla ei ole Valviran myöntämää oikeutta harjoittaa sosionomin ammattia.

Seuraamme kuntien rekrytointeja ja työpaikkailmoittelua varmistaaksemme, että kunnat noudattavat siirtymäsäännöksiä. Sivistysvaliokunta korosti mietinnössään, että varhaiskasvatukseen tulee hankkia paras mahdollinen osaaminen. Kuntien ei pidä rajata rekrytoinneissa ulos kelpoisia sosionomeja, kuten varhaiskasvatuslakivalmistelun aikana jo paikoin kävi.

Vaadimme varhaiskasvatuksen sosionomeille vähintään samaa palkkaa kuin varhaiskasvatuksen opettajille sekä yhtäläistä oikeutta suunnitteluaikaan.

Seuraamme yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa varhaiskasvatuksen mitoitusten toteutumista toiminnan laadun sekä lapsen ja perheiden edun varmistamiseksi.

Näin vaikutamme

Talentia vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.