Lausunto

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien resurssit on turvattava

Potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista on tarkoitus säätää uusi laki. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien määrään ja osaamiseen on kiinnitettävä huomiota lain toimeenpanossa ja sen seurannassa, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia lakiluonnosta käsittelevässä lausunnossaan. …

Lue lisää

Talentia tukee sote-alan harjoittelumaksujen poistamista ammattikorkeakouluilta

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa hallituksen esitysehdotusta siitä, ettei ammattikorkeakoulujen tarvitsisi maksaa työpaikoille korvauksia sote-alojen tutkinto-opiskelijoiden harjoitteluista. Vuodesta 2023 harjoittelukorvaukset olisi tarkoitus maksaa valtion budjetista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle, Helsingin kaupungille ja …

Lue lisää

Sosiaalihuollon asiakasmitoitus kohtuullistettava sote-uudistuksessa

Sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille tulee antaa mahdollisuudet tehdä eettisesti kestävää sosiaalityötä uusilla hyvinvointialueilla. Tämä varmistetaan sopivalla asiakasmitoituksella ja riittävillä resursseilla, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Se on antanut lausunnon sosiaali- ja …

Lue lisää