Opiskelijatoiminnan luennot korkeakouluilla, kevät 2023

Maaliskuu

16.3.2023 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, etäluento aloittaneella sosionomi (AMK) ja geronomi (AMK) ryhmälle

18.-19.3.2023 Verkostotapahtuma Helsingissä, tapahtuma aktiiveille

21.3.2023 Kansainvälinen sosiaalityön päivä! Opiskelijatoiminta mukana päivän seminaarissa

27.3.2023 Satakunnan ammattikorkeakoulu, etäluento sosionomi (AMK) ryhmälle

28.3.2023 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, luento sosionomi (AMK) ryhmälle

Huhtikuu

4.4.2023 Satakunnan ammattikorkeakoulu, luento sosionomi (AMK) ryhmälle

5.4.2023 Tampereen ammattikorkeakoulu, etäluento valmistuvalle sosionomi (AMK) ryhmälle

5.4.2023 Lapin ammattikorkeakoulu, etäinfo sosionomi (AMK) ryhmille

11.4.2023 LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenranta, luento aloittaneelle sosionomi (AMK) ryhmälle

20.-21.4.2023 Itä-Suomen sosionomipäivät, Talentian ständi mukana tapahtumassa

Toukokuu

4.5.2023 Satakunnan ammattikorkeakoulu, luento sosionomi (AMK) ryhmälle

5.5.2023 LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti, etäluento sosionomi (AMK) ryhmälle

8.5.2023 Laurea ammattikorkeakoulu, etäluento sosionomi (AMK) ryhmälle

8.5.2023 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, luento sosionomi (AMK) ryhmälle

9.5.2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki, luento sosionomi (AMK) ryhmälle

10.5.2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki, luento sosionomi (AMK) ryhmälle

11.5.2023 LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenranta, luento valmistuvalle sosionomi (AMK) ryhmälle

17.5.2023 Turun ammattikorkeakoulu, luento sosionomi (AMK) ryhmälle