Talentian uutisia

Hae

Kategoria

Vates ja Akava: Aika siirtyä konkretiaan YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa

Vates-säätiö toteutti kesällä 2021 taustaorganisaatioilleen kyselyn, jossa kysyttiin niiden näkemyksiä YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Juuri julkaistujen vastausten perusteella edistystä on tapahtunut, mutta konkreettisia toimia kaivataan yhä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyden lisäämiseksi. Suomessa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli voimaan 10.6.2016. Sopimus tarkoittaa, että vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet perustuvat lakiin. Yleissopimuksen mukaan vammaisilla henkilöillä on muun …

Lue lisää

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK: Sosiaaliturvaa uudistettava kestävällä tavalla

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät tärkeänä lähtökohtana sitä, että sosiaaliturvaa uudistettaessa syy- ja ansioperusteisuus säilyy kantavana perusperiaatteena. Syyperusteisuudella voidaan parhaiten turvata toimeentuloa eri elämäntilanteissa. Sosiaaliturvauudistus on toteutettava rahoituksellisesti kestävällä tavalla ja työnteon on oltava ensisijainen keino toimeentulon turvaamisessa. Työn vastaanottamisen puolestaan on oltava kannattavaa ja ansioiden vaikutettava sosiaaliturvan tasoon. Työntekijöillä ja työnantajilla on merkittävä …

Lue lisää

Talentia järjestää varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta webinaarin

Talentia toteuttaa tänä syksynä kolmen varhaiskasvatuksen webinaarin sarjan, joista viimeinen 28.10. käsittelee henkilöstömitoitusta. Elokuun alussa astui voimaan uusia tarkennuksia varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen. Webinaarissa selviää muun muassa, montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla ja montako varhaiskasvatuksen ammattilaista on riittävä määrä ryhmässä. Lisäksi Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto kertoo, milloin mitoituksesta saa poiketa ja miten päiväkodin mitoitusta arvioidaan. Osallistujille maksuttoman …

Lue lisää

Liity Talentiaan 24.9. – saat lahjaksi 30 euron lahjakortin

Turvaajatkin tarvitsevat puolustajansa. Jonkun, joka ottaa kantaa epäkohtiin ja taistelee reilun kohtelun sekä hyvän ja turvallisen työelämän puolesta. 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua on valinnut turvakseen Talentian. Tule kasvavaan joukkoomme! Olemme ammattijärjestöistä ainoa, joka tuntee sosiaalialan läpikotaisin. Kuulutko jo Talentiaan, Suomen ainoaan sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestöön? Laita kalenteriin 24.9.2021 Liity nyt -päivä, jolloin kaikki Talentiaan liittyvät uudet …

Lue lisää

Akava kannattaa jatkovalmistelua työehtosopimusten rajariita -kysymyksessä

Työministeri Tuula Haatainen asetti helmikuussa Minna Etu-Seppälän ja Simo Zittingin selvityshenkilöiksi työehtosopimuksiin liittyvistä rajariitojen ratkaisumekanismeista ja sovittelujärjestelmän toimivuudesta. Selvitys julkaistiin tänään. Akava kiittää selvityshenkilöitä työstä ja kannattaa kolmikantaisen valmistelun aloittamista. Samassa yhteydessä tulisi aloittaa laajempi sovittelujärjestelmän ja työriitalain uudistaminen, Akava huomauttaa. Rajariidoissa on kyse siitä, mitä työehtosopimusta työnantajan teettämään työhön pitäisi soveltaa. Selvitystyön tuli kohdistua …

Lue lisää

Akava: Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja puututtava raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvaan syrjintään työelämässä

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto, Monimuotoiset perheet -verkosto ja Mothers in Business MiB vaativat hallitusta toteuttamaan tarvittavat lakimuutokset raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi. Järjestöt ovat pettyneitä siihen, että hallitusohjelmaan kirjatuissa toimissa raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi ei ole edistytty. Myöskään selvitystä perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamisesta ei ole tehty. …

Lue lisää

Talentian etiikkapalkinnon saa korona-aikaa peilaava sosiaalityön digitalisaation tutkimus

Itä-Suomen yliopistosta valmistuneen Susanna Raution opinnäytetyö sosiaalityön digitalisoitumisen vaikutuksista on voittanut Talentian vuoden 2021 etiikkapalkinnon. Jyväskyläläisen Susanna Raution sosiaalityön opinnäyte Eettinen asiantuntijuus digitalisoituvassa sosiaalityössä käsittelee digitalisoituvan sosiaalityön uusia eettisiä kysymyksiä. – Tutkielmassani halusin selvittää digitalisaation vaikutusta sosiaalityöntekijän arkeen ja asiantuntijuuteen, erityisesti eettiseen osaamiseen, Rautio kertoo. Hän työskentelee tällä hetkellä Ensi- ja turvakotien liiton keskusjärjestössä. Palkintoraadista …

Lue lisää

Talentia järjestää sosiaalialan ammattilaisille turvallisesta lääkehoidosta webinaarin

Talentia järjestää yhdessä Fimean ja Valviran kanssa webinaarin turvallisesta lääkehoidosta 30.9.  Teemakoulutus on tarkoitettu sosiaalialan ammattihenkilöille, joiden koulutukseen lääkehoito ei sisälly ja joille se on usein tehtäväalueenakin vieras. Alan ammattilaiset saattavat joutua osallistumaan lääkehoitoon esimerkiksi sosiaalihuollon tehtävissä laitoksissa ja asumisyksiköissä sekä varhaiskasvatuksessa. Työnantajat voivat edellyttää mm. henkilöstön tehtäväkierron tai työvuorojärjestelyjen vuoksi, että lääkehoito-osaamista olisi. Talentialaisille …

Lue lisää

Mietitkö luottamusmieheksi ryhtymistä? Osallistu yksityissektorin luottamusmiesvalmennukseen

Oletko joskus miettinyt, että työpaikalla asiat voisivat olla toisin? Oletko kiinnostunut hoitamaan yhteisiä asioita? Hyvä, tämä kurssi on juuri sinua varten. Järjestämme yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskenteleville luottamusmiesvalmennuskurssin Tampereella 9.–10.10.2021. Uusia luottamusmiehiä tarvitaan koko ajan lisää. Jos olet kiinnostunut luottamusmiehenä toimimisesta, mutta haluaisit vielä lisää tietoa tehtävästä, kannattaa ehdottomasti tulla mukaan. Luottamusmiesvalmennukseen voivat osallistua jo työssä olevat …

Lue lisää

Urawebinaarit jatkuvat – vuorossa vammaistyö ja hallinto

Opiskeletko sosiaalialalle tai oletko jo kokeneempi tekijä? Pohdituttaako sen oikean työpaikan löytäminen tai kiinnostaako kaikki? Talentian Sosiaalialan monet uramahdollisuudet -webinaarisarja jatkuu tänä syksynä. Sarjassa tutustutaan eri ammattilaisiin ja sosiaalialan työhön. Syksyllä 2020 tulivat tutuksi lastensuojelu ja aikuissosiaalityö, nyt sarja jatkuu syventymällä hallintotehtäviin ja vammaistyöhön. Ensimmäinen osa, joka käsittelee hallintoa työnä, järjestetään 15.9. Vammaisalaa esittelevä webinaari on 11.11. …

Lue lisää