Talentian uutisia

Hae

Kategoria

Uusia työntekijöitä Talentiassa

Olemme saaneet Talentiaan syksyn aikana uusia työntekijöitä. Työmarkkinalakimiehenä on aloittanut oikeustieteen maisteri ja teologian maisteri Tiina Kinnunen. Ennen Talentiaan tuloaan Tiina toimi lakimiehenä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa. Tiinalla on järjestöpuolen lisäksi työkokemusta yksityiseltä sektorilta. Järjestöasiantuntijana on aloittanut kauppatieteen maisteri ja restonomi (AMK) Mikko Suomalainen, joka siirtyi Talentiaan Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:stä. Mikolle on vuosien varrella kertynyt …

Lue lisää

Talentian jäsenet eivät tee lakonalaista työtä esimerkiksi päiväkotien ruokahuollossa

Talentia ohjeistaa jäseniään pidättäytymään omiin työtehtäviinsä ja välttämään lakonalaisen työn tekemisen. Näin tuemme ammattiyhdistysliikkeen yhteistä tavoitetta vastustaa irtisanomislain valmistelua. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto on (JHL) poliittisessa lakossa 22.–23. lokakuuta. Päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa ei välttämättä ole tavalliseen tapaan ruokaa tarjolla lakon aikana. Esimerkiksi talentialaiset lastentarhanopettajat eivät vastaa ruokahuollon järjestämisestä lakon aikana. Sekä JHL että Talentia vastustavat …

Lue lisää

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu

Talentian jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu edelleen yksityisellä sosiaalipalvelualalla, terveyspalvelualalla ja Avainta-työehtosopimuksessa. Painostamme järjestöllisillä toimilla Suomen hallitusta vetämään pois esityksensä irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä. Talentian hallitus käsittelee jatkotoimia seuraavan kerran 26.10.2018. Toivomme, että tilanteeseen löytyy ratkaisu. Lisätietoa

Lue lisää

Talentian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asiakas- ja potilaslaiksi sekä laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

(Näiden lakiluonnosten jatkovalmistelun aikataulu on tällä hetkellä auki.) Henkilöstöä koskevaa arviointia tarkennettava Ehdotettu sääntely lakiluonnoksesta asiakas- ja potilaslaiksi on periaatteessa kannatettavaa, mutta vaatii täsmennyksiä ja tarkempaa arviointia henkilöstön näkökulmasta. Ehdotuksesta puuttuu sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukainen tarkastelu. Virkavastuulla toimivaan sosiaalityöntekijään kohdistuvia monia uusia vaatimuksia ei ehdotuksessa arvioida vaadittavan osaamisen, työajan käytön, ammattietiikan eikä asiakasmitoituksen ulottuvuuksista. Arvioimatta  jäävät …

Lue lisää

Talentia ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon 8.10. alkaen yksityisellä sosiaalialalla ja terveyspalvelualalla

Talentia ei hyväksy hallituksen irtisanomissuojan heikennyssuunnitelmia ja ryhtyy tiukempiin toimenpiteisiin julistamalla 8.10.2018 klo 00.00 alkaen toistaiseksi voimassa olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisellä sosiaalipalvelualalla, terveyspalvelualalla ja kuntien yritysten Avainta-sopimuksessa. Talentian selkeä kanta on se, että hallituksen on vedettävä pois irtisanomissuojan heikentämistä koskeva lakiesitys. Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki toteaa, että Talentialla on valmius toimenpiteiden laajentamiseen edelleen, tilanteen …

Lue lisää

Työpaikkapakettikampanja käynnistyi

Talentia jakaa 250:lle ensimmäiselle lokakuussa 2018 työpaikkapaketin tilanneelle kiitoksena Fazerin suklaalevyn. Työpaikkapaketti on on maksuton työpaikan ilmoitustaululle ripustettava tai kahvipöytään pystytettävä esiteteline, jonka mukana tulee telineen taskuun laitettavaksi mm. Talentian jäsenetuesitteitä, kynä ja Talentia-lehden näytenumero. >> Tilaa paketti nyt

Lue lisää

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy toistaiseksi lauantaiyönä

Lauantain 29.9.2018 koittaessa klo 00.00 Talentian ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy ja palaamme toistaiseksi normaaliin tilanteeseen. Muiden liittojen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoihin Talentian jäsenset suhtautuvat neutraalisti. Teemme omat työvuoromme mutta kieltäydymme paikkaamasta mielenilmaisun piiriin kuuluvien työpanosta esimerkiksi tehtäviä tai työvuoroja muuttamalla, ylitöillä tai työtahtia kiristämällä. Talentia ilmoittaa jatkotoimista viikonlopun jälkeen alkuviikosta.

Lue lisää

Etiikkapalkinto intersukupuolisten kokemuksia päiväkodissa ja koulussa käsittelevälle opinnäytetyölle

Sosionomi (AMK) Eeva-Stiina Jaakonsaari on saanut intersukupuolisten kokemuksia päiväkodissa ja koulussa käsittelevästä opinnäytetyöstään Talentian etiikkapalkinnon. Jaakonsaari kartoitti intersukupuolisten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä siitä, kuinka intersukupuoliset lapset tulisi kohdata ja miten sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Vastaajien mukaan perinteinen sukupuolijako ja sukupuoliroolit korostuvat koulussa useissa arkisissa käytännön tilanteissa. Päiväkodeissa arkiset käytännöt, tilat ja …

Lue lisää

Painostus hallitusta vastaan laajenee sosiaalialalle: ammattiliitto Talentia julisti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon

Sosiaalialan korkeakoulutettujen Talentia ry on julistanut kaikkia jäseniään koskevan määräaikaisen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Se alkaa keskiviikkona 26.9.2018 klo 6.00 ja päättyy perjantaina 28.9.2018 klo 23.59. Talentia painostaa tällä toimella Suomen hallitusta perumaan suunnitelmansa heikentää irtisanomissuojaa alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Useat ammattiliitot ovat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen esitystä, joka asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan sillä perusteella, minkä …

Lue lisää

Talentian lausunto asiakasmaksulakiluonnoksesta

Asiakasmaksuja uudistettava yhdenvertaisuus turvaten Asiakasmaksuista säätäminen lain tasolla on kannatettavaa. Maakuntien tehtäväksi esitettävä vastuu maksujen perimisestä lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Sen sijaan maakunnille esitetty liikkumavara maksujen tason määrittelyssä ei varmista palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden toteutumista. Asiakasmaksujen, lääkekulujen ja matkakulujen korvaamiskäytäntöjä kehitettävä Asiakasmaksujen voimakas kohdistuminen pienituloisille ja sairaille henkilöille edellyttää jatkossa asiakasmaksulain mukaisen maksukaton sekä …

Lue lisää