Talentian uutisia

Hae

Kategoria

Osallistu Hyvä käytäntö -kilpailuun

Talentia etsii jälleen hyviä käytäntöjä, nyt jo 13. kertaa. Oletko ollut työstämässä vaikuttavaa työkäytäntöä, jolla on saatu aikaan hyvää? Osallistu Hyvä käytäntö -kilpailuun! Olemme kiinnostuneita kaikista sosiaalialan käytännöistä, aina varhaiskasvatuksesta vanhustyöhön. Hyvä käytäntö -palkinto on 1000 euroa ja konferenssimatka ulkomaille. (Matka maksetaan korkeintaan kahdelle henkilölle.) Lue toimintaohjeet ja lähetä ehdotuksesi hyvästä käytännöstä 29.9. mennessä. Voit …

Lue lisää

Sosiaalialan työpaikkailmoituksissa edelleen virheitä

Talentia saa usein yhteydenottoja virheellisistä työpaikkailmoituksista, vaikka sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on ollut voimassa vuodesta 2016. Ilmoituksissa työntekijältä edellytetään sekalaisesti joko lähihoitajan, sosionomin, sairaanhoitajan tai toimintaterapeutin tutkintoa. Töiden sisällöt kuitenkin usein liittyvät laajasti sosiaalihuollon palvelutehtäviin, edellytyksenä on ollut muun muassa sosiaalityön asiantuntemus. Ilmoituksissa mainitut ammattinimikkeet eivät ole rinnastettavissa toisiinsa vastuun ja vaativuuden osalta. – Työnantajan tulee ratkaista …

Lue lisää

Akavan uutisia: Suomesta maailman ilmastoälykkäin maa

Akava ehdottaa, että Suomesta tehdään maailman ilmastoälykkäin maa ja johtava ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien ratkaisujen kehittäjä. Uusi hallitusohjelma on asettanut Suomelle tiukat päästötavoitteet, joiden toteuttamiseen Akava toivoo kansalaisten osallistuvan jatkossa aktiivisemmin. Akava on laatinut yhdessä jäsenliittojensa kanssa ilmastolinjaukset. – Uuden hallituksen ilmasto-ohjelma on erittäin kunnianhimoinen. Suomi voi näyttää esimerkkiä kehittämällä ilmastonmuutokseen liittyviä tuotteita ja palveluita, joille …

Lue lisää

Talentia hallitusohjelmasta: Sosiaalihuollon merkitys on viimein ymmärretty

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tyytyväinen siihen, että tuleva hallitus on päättänyt vahvistaa sosiaalipalveluiden asemaa ja peruspalveluita. Nämä investoinnit tulevaisuuteen turvaavat kestävän hyvinvoinnin parantamisen, oikeudenmukaisuuden vahvistamisen ja eriarvoisuuden pysäyttämisen. – Julkisen sektorin päävastuu, sote-keskusten kehittämisohjelma ja asiakaskeskeisyyden painottaminen vaikuttavat hyvältä ja edistävät perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon saatavuutta oikea-aikaisesti ja laadukkaasti, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. Lisäksi …

Lue lisää

Talentia tukee jäseniään Kymsoten yt-neuvottelujen alkaessa

Kymsoten koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talentia on tänään 28.5.-19 lähettänyt työnantajalle kirjeen, jossa painotetaan osaavan sosiaalihuollon johtamisen merkitystä palvelujen laadun, asiakasturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki toteaa kirjeessä, että sosiaalihuollon johtajan on oltava laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Johtamisella on suuri merkitys sen suhteen, kuinka sosiaalipalveluilla voidaan vaikuttaa heikossa asemassa olevan asiakkaan …

Lue lisää

Talentia on mukana Potilas- ja asiakasturvallisuus 2019 -tapahtumassa 30.-31.10.2019

Potilasturvallisuuspäivät uudistuvat tänä vuonna. Tapahtuma käsittelee jatkossa potilaiden turvallisuuden lisäksi sosiaalialojen asiakasturvallisuutta. Monialainen tapahtuma nostaa esille teemoja sosiaali- ja terveysministeriön potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiasta 2017-2021. Strategian tavoitteena on ohjata ja edistää suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kulkua kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Tapahtumassa käsitellään aihetta ajankohtaisilla luennoilla sekä moniammatillisissa paneeleissa. Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsan mukaan sosiaali- ja terveysalojen …

Lue lisää

Palkkasaatavat on haettava ajoissa

Työsuhteen päättyessä työntekijälle voi jäädä palkkasaatavia entiseltä työnantajaltaan eri syistä, esimerkiksi virheellisesti perityn epäpätevyysalennuksen vuoksi. Palkkasaatavien osalta on oltava erityisen tarkka työsuhteen päätyttyä, koska saatava raukeaa, jos työntekijä ei toimi oikein. Miten palkkasaatavan kanssa tulee toimia? Työsuhteiset: Työntekijän tulee nostaa palkkasaatavastaan kanne työtuomioistuimeen kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt, jotta saatava ei raukea. …

Lue lisää

Talentia hakee sosiaalialan korkeakouluharjoittelijaa syksyksi 2019!

Harjoittelu soveltuu viimeiseksi harjoitteluksi, ja sen tulisi olla kestoltaan vähintään kymmenen viikkoa. Harjoittelutehtäviin kuuluu Talentian opiskelijatoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä opiskelijatoiminnan koordinaattorin sekä oppilaitosvastaavan kanssa, sekä tutustumista erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin ja kokonaisvaltaisesti Talentian toimintaan. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa Talentian toimistolla Helsingissä, mutta harjoittelujakso sisältää myös jonkin verran matkustamista sekä ilta- ja viikonlopputöitä. Mikäli asut pääkaupunkiseudun ulkopuolella, …

Lue lisää

Liittovaltuusto kokoontui: Talentia kasvaa ja valmistautuu neuvottelukierrokseen

Talentian liittovaltuusto kokoontui kuluneena viikonloppuna 27.‒28.4. kevätkokoukseensa Vantaalle. Kokouksessa kuultiin hallituksen selonteko vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta ja suunnattiin katse kohti tulevaa neuvottelukierrosta. Järjestön jäsenmäärä on ollut nousujohteinen eikä viime vuosi tuonut muutosta. Työssäkäyvien jäsenten määrä nousi 4,6 %, ja kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa lähes 26 000. Taloudessa mentiin plussan puolelle suotuisan jäsenmaksukehityksen avittamana. Työttömyyskassan jäsenmaksu …

Lue lisää

Talentian liittovaltuusto vaatii varhaiskasvatuksen nostamista hallitusneuvottelupöytään

Talentian liittovaltuusto toivoo puolueiden vastaavan hallitusneuvotteluissa kysymykseen siitä, miten suomalaista varhaiskasvatusta tulee kehittää. Sosiaalialan korkeakoulutettuja edustava ammattijärjestö muistuttaa, että varhaiskasvatuksemme korkea laatu perustuu henkilöstön ammattitaitoon, hyvään yhteistyöhön ja pysyvyyteen. Keinotekoinen henkilöstöryhmäjako pahentaa opettajapulaa Varhaiskasvatuksessa ei tarvita jakoa varhaiskasvatuksen opettajiin ja sosionomeihin. Varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille on avattava mahdollisuus saada lisäkoulutuksella kelpoisuus toimia esiopetuksessa opettajan …

Lue lisää