Talentian uutisia

Hae

Kategoria

Lastensuojelun maksimimitoitus saatava lakiin pikaisesti

Sosiaali- ja terveysministeriön tänään 15.2. julkaistussa lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamista selvittäneen työryhmän loppuraportissa esitetään, että ennen alueuudistusta lastensuojelun asiakasmitoituksen suositus olisi enintään 25 asiakasta / sosiaalityöntekijä. Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeiselle ajalle asiakasmitoitus arvioitaisiin uudelleen tiimipohjaisesti, kun kokemusta on saatu esitetyistä uusista pilottiyksiköistä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia näkee suunnitelmissa paljon hyvää, mutta pitää suurena riskinä, …

Lue lisää

Vaaratilanteet ovat arkipäivää päiväkodeissa

Yksi kolmesta varhaiskasvatuksen opettajista näkee työssään lapsiin kohdistuvia vaaratilanteita viikoittain tai useammin. Tämä selviää Taloustutkimuksen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialle tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi 1037 varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevää sekä 44 hallinnossa työskentelevää Talentian jäsentä. Talentia vaatii nykyistä enemmän henkilöstöä varhaiskasvatukseen, sillä päiväkodin vaaratilanteet johtuvat nimenomaan resurssien ja ajan puutteesta. Vaaratilanteet ovat pääosin lieviä tapaturmia, kuten kaatumisia …

Lue lisää

Myös sosionomien palkkoja pitää nostaa

Helsingin kaupunki kertoi tänään korottavansa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten palkkoja noin neljällä miljoonalla eurolla vuodessa. Sosiaalityöntekijöiden palkkoja nostetaan kahdesti vuoden aikana. – Lisäksi on tärkeää, että palkankorotuksia kohdennetaan sosiaalityöntekijöiden lisäksi sosionomeille. He tekevät korkeakoulutusta vaativaa työtä nyt palkalla, joka ei vastaa työn vaativuutta, sanoo Talentia ry:n puheenjohtaja Tero Ristimäki. Talentia tulee esittämään Helsingin kaupungille muutoksia …

Lue lisää

Talentian toimikunnat vuosille 2019-2020

Talentian hallitus asetti vuosiksi 2019-2020 neljä toimikuntaa: yksityisen sektorin sopimustoimikunnan, julkisen sektorin sopimustoimikunnan, järjestötoimikunnan ja työelämätoimikunnan. Tieto toimikuntien tehtävistä ja jäsenistä löytyy Talentian kotisivuilta. Talentian jäsenyhdistykset toimittivat esityksensä toimikuntien jäseniksi. Valinnoissa huomioitiin kokonaisuus toimikuntiin valittujen ammatti- ja koulutustaustan suhteen. Toimikuntiin pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava edustus eri alueellisista ja ammatillisista yhdistyksistä – sekä isoista että pienistä …

Lue lisää

Työryhmä jäsentää varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää

Reilut kaksikymmentä työelämän, koulutuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajaa ovat tammikuussa 2019 kokoontuneet Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene ry) kutsusta ja sopineet jatkotyöstä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän ja ammatillinen osaamisen selkiyttämiseksi. Mikäli varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä edellyttää sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneilta nykyiseen nähden uuden tyyppistä varhaiskasvatuksen osaamista, tulee sosionomi (AMK) tutkintoa kouluttavien ammattikorkeakoulujen kyetä uudistamaan opetussuunnitelmat vuoden 2019 aikana, …

Lue lisää

Tuo ystäväsi yhteiseen liittoon!

Oletko suositellut Talentiaa myös kollegoillesi? Nyt kannattaa ehdottomasti kutsua ystävät liittymään Talentiaan, sillä mikäli tuot Talentiaan uuden työssäkäyvän jäsenen, saatte molemmat 30 euron arvoisen SuperLahjakortin, jolla voi ostaa mukavia lahjoja yli 100 liikkeestä. Lisäksi ystäväsi saa käyttöönsä kaikki Talentian upeat jäsenedut ja -palvelut. Suosittelu käy kätevästi joko kasvokkain tai verkossa näppärän verkkolomakkeen avulla. Miksi liittyä …

Lue lisää

Mitkä ovat sosiaalihuollon johtamisen rakennuspalikat?

Ei ole yhdentekevää, kuka sosiaalihuoltoa johtaa, sillä johtamisella on suuri vaikutus esimerkiksi asiakasturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. – Sosiaalihuollon johtajan täytyy olla laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen ei sovellu sosiaalihuollon johtamiseen, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto. Sosiaalihuollon johtamisen rakennuspalikat ovat sosiaalihuollon laatu, asiakasturvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi. Niihin voidaan yltää vain, mikäli sosiaalihuollon johtajalla on tehtäväänsä riittävä …

Lue lisää

Jäsenet tyytyväisiä Talentian sähköisiin palveluihin

Talentian verkkopalvelututkimus on valmistunut. Tutkimuksen tulokset kertovat, että jäsenten tyytyväisyys Talentian sähköisiin palveluihin on korkea. Erityisesti näin on opiskelijajäsenten kohdalla. Kyselyyn vastanneet jäsenet asioivat Talentian kanssa mieluiten sähköpostitse (81 % vastaajista). Hyvän mahdollisuuden tietoturvalliseen asiointiin tarjoaa rekisteröityneiden jäsenten käytössä oleva sähköinen lomake, joka löytyy sivulta: www.talentia.fi/otayhteyttä, kohdasta ”kysy neuvoa sähköisesti”. Lomakkeella asioinnin nopeutta kiitettiin erityisesti. …

Lue lisää

Talentia ei tue rahallisesti eduskuntavaaliehdokkaita

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on poliittisesti sitoutumaton, joten se ei tue rahallisesti tulevissa eduskuntavaaleissa ehdokkaita tai puolueita. Talentian ehdokkaana olevat jäsenet saavat mahdollisuuden näkyvyyteen Talentian verkkosivuilla, osoitteessa www.talentia.fi/eduskuntavaalit. Ehdokkaat voivat lähettää perustiedot itsestään (nimi, vaalipiiri, puolue, ammatti) kuvan kera osoitteeseen viestinta@talentia.fi. Lisänäkyvyyttä voi hankkia myös Talentia-lehdestä, josta ehdokkaat saavat 50 prosenttia alennusta ¼- ja 1/8 …

Lue lisää