Talentian uutisia

Hae

Kategoria

Tule Talentiaan jäsensihteeriksi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan jäsensihteeriä Tehtäviin kuuluu jäsenten tiedusteluihin vastaaminen puhelimitse ja sähköpostitse, jäsentietojen päivittäminen ja tiedonhaku YAP-liittojärjestelmällä, jäsenmaksujen seuranta sekä yhteydenpito työnantajiin ja työttömyyskassaan. Hakijalta toivomme: – tehtävään soveltuvaa koulutusta, kuten merkonomin koulutusta – kokemusta jäsenrekisterin hoidosta – aiempaa työkokemusta ammattijärjestössä tai työttömyyskassassa …

Lue lisää

Epäpätevyysalennuksen takaisinmaksu työnantajaa vaihtaneille

Useat kunnat ja kuntayhtymät ovat päättäneet maksaa takaisin työntekijöilleen ja viranhaltijoilleen perusteettomasti – eli vastoin KVTES:n nykyistä sopimusmääräystä – tekemiään ns. epäpätevyysalennuksia. Jotkut työnantajat huolehtivat takaisinmaksusta vain niiden osalta, jotka edelleen ovat heidän palveluksessaan. Muilta edellytetään omaa aktiivisuutta. Talentia kehottaa kaikkia jäseniään, jotka katsovat, että heidän palkastaan on perusteetta tehty epäpätevyysalennus, olemaan yhteydessä entiseen esimieheensä …

Lue lisää

Tule järjestöasiantuntijaksi Talentiaan

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry hakee Järjestöasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Talentia on kasvava akavalainen yli 25 000 sosiaalialan korkeakoulutetun ja alan opiskelijan ammattijärjestö, joka ajaa ja valvoo jäsentensä palkkauksellisia ja ammatillisia etuja. Järjestöasiantuntijan tehtäviin kuuluvat muun muassa jäsenyhdistysten ja jäsenten neuvonta, ohjaus ja tuki osallistuminen aluetoiminnan kehittämiseen ja työtaisteluvalmiuden ylläpitoon jäsenrekrytoinnin, …

Lue lisää

Osallistu Hyvä käytäntö -kilpailuun

Talentia etsii jo 12. kertaa alan hyviä käytäntöjä. Oletko ollut työstämässä vaikuttavaa työkäytäntöä, jolla on saatu aikaan hyvää? Osallistu Hyvä käytäntö -kilpailuun! Olemme kiinnostuneita kaikista ideoista, joilla on autettu asiakasta sosiaalipalveluissa tai varhaiskasvatuksessa. Palkinto on 3000 euroa ja konferenssimatka ulkomaille. Lue toimintaohjeet ja osallistu kilpailuun. Lähetä meille ehdotuksesi hyvästä käytännöstä 14.9.2018 mennessä. Voit päästä esittelemään …

Lue lisää

Auta Häiritsevä palaute -hanketta

Onko työpaikallanne tehty ohjeistusta, jonka avulla työntekijät pystyvät kohtaamaan häiritsevää palautetta sosiaalisessa mediassa? Jos on, kerro työpaikkanne toimintaohjeista TJS Opintokeskukselle. Näin autat Häiritsevä palaute -hanketta, joka tuottaa tukea ja ratkaisuja työntekijän kohtaaman häiritsevän palautteen, ns. vihapuheen aiheuttamiin haittoihin. Häiritsevällä palautteella tarkoitetaan tässä mediavälitteistä, henkilöön kohdistuvaa ja häiritseväksi koettua palautetta. Hankkeen toteuttajat ovat kiinnostuneita myös kuvauksista …

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia varhaiskasvatuslaista

Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.9.2018. Laki tuo muutoksia päiväkotien henkilöstöön ja kelpoisuuksiin. Miten kelpoisuudet muuttuvat? Miten varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien käy? Voivatko sosionomit hakea päiväkodin johtajan tehtäviä? Millainen on päiväkodin henkilöstörakenne tulevaisuudessa? Näihin ja muihin varhaiskasvatuslakia koskeviin kysymyksiin löydät vastaukset nettisivultamme >> Usein kysyttyä varhaiskasvatuslaista. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun saamme uusia kysymyksiä. Tutustu myös siihen, …

Lue lisää

Oikaisun hakeminen virheelliseen epäpätevyysalennukseen

Epäpätevyysalennusta on käytetty monissa kunnissa useiden vuosien ajan väärin perustein. Vuoden 2012 jälkeen pelkän puuttuvan kelpoi­suuden vuoksi tehtä­vä­koh­taista palkkaa ei voida alentaa, jos tehtävän vaativuus on sama. Osassa kuntia työeh­to­so­pi­muksen (KVTES II Luku 9§) muutos on jäänyt huomaa­matta ja on virheel­li­sesti jatkettu vanhaa tapaa toimia. Tästä linkistä saat ohjeet, kuinka toimia jälkikäteen, jos epäpätevyysalennus on …

Lue lisää

Talentia pettynyt varhaiskasvatuslakiesitystä koskevaan mietintöön

Sivistysvaliokunnan mietintö hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018) on valmistunut. Valiokunnan jäsenet jättivät mietintöön viisi vastalausetta. Talentia on pettynyt siihen, ettei sivistysvaliokunta arvosta ammattikorkeakoulusta saatavaa pedagogista ja johtamisosaamista, sanoo sosionomitaustaisia lastentarhanopettajia edustavan ammattiliitto Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.  – Tämä on yllättävää ottaen huomioon kaiken sen tiedon, jonka asiantuntijat ovat heille lakivalmistelun …

Lue lisää

Sivistysvaltiokunta kuuli Talentian äänen, muttei ottanut kritiikkiä riittävästi huomioon mietinnössään varhaiskasvatuslakiesitykseen

Sivistysvaliokunnan mietintö hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018) on valmistunut. Talentia on pettynyt siihen, ettei sivistysvaliokunta ymmärrä arvostaa ammattikorkeakoulusta saatavaa pedagogista ja johtamisosaamista, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.  -Tämä huolimatta kaikesta siitä tiedosta, jonka Talentia ja sen jäsenet ovat heille on lakivalmistelun aikana antaneet. Sosionomit huomioidaan siirtymäsäännöksessä ja rekrytoinneissa Valiokunta on …

Lue lisää

Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan joissakin tapauksissa alentaa

Vuoden 2012 jälkeen pelkän puuttuvan kelpoi­suuden vuoksi tehtä­vä­koh­taista palkkaa ei voida alentaa, jos tehtävän vaativuus on sama.. Osassa kuntia työeh­to­so­pi­muksen (KVTES II Luku 9§) muutos on jäänyt huomaa­matta ja on virheel­li­sesti jatkettu vanhaa tapaa toimia. Oheisesta linkistä löytyy toimintaohjeet, jos epäpätevyysalennus on tehty vastoin KVTES:siä. On tilanteita, joissa tehtä­vä­koh­taista palkkaa voidaan alentaa, jos tehtävää on …

Lue lisää