Talentian uutisia

Hae

Kategoria

Ella-Maria Tuomela valittu Talentian opiskelijayhdistyksen puheenjohtajaksi

Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSO ry on valinnut puheenjohtajakseen Ella-Maria Tuomelan tiistaina 30.11. Tuomela opiskelee sosionomiksi Turun ammattikorkeakoulussa. Hän on suuntautunut opinnoissaan varhaiskasvatukseen. Tuomela on toiminut tämän vuoden TaSOn varapuheenjohtajana. – Odotan ja toivon tulevalta vuodelta hyvää ja aktiivista yhteistyötä hallituksen, aine- ja opiskelijajärjestöjen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on lisätä TaSOn näkyvyyttä ja tunnettuutta alan …

Lue lisää

Selvitys: Työnantajat eivät kannusta sosiaalialan korkeakoulutettuja täydennyskoulutukseen

Lähes kolmannes sosiaalialan korkeakoulutetuista maksaa ammatillisen täydennyskoulutuksensa itse ja kouluttautuu omalla ajalla, käy ilmi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Jatkuva oppiminen sosiaalialalla 2021 -selvityksestä. – Tämä on huolestuttavaa, sillä sosiaalihuollon ammattihenkilölaki velvoittaa myös työnantajaa ylläpitämään ja kehittämään työntekijöiden osaamista, sanoo toinen selvityksen tekijöistä, Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila. Osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta sosiaalialan asiantuntijoiden ammattitaito vastaa …

Lue lisää

Aluevaalit: Sosiaalialan työhyvinvoinnissa ei ole varaa säästää

Työhyvinvointiin investoiminen on tärkeä poliittinen valinta, joka kantaa pitkälle, korostaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. – Juhlapuheissa puhutaan työhyvinvoinnista, mutta työn arjessa vedotaan siihen, ettei ole varaa keskittyä sosiaalihuollon työhyvinvointiin. Todellisuudessa meillä ei ole varaa sivuuttaa henkilöstön hyvinvointia, sillä se on suorassa yhteydessä työn tuottavuuteen, painottaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. Työhyvinvointi ei vaadi aina merkittäviä taloudellisia …

Lue lisää

Talentia tarjoaa jäsenilleen joulukonsertin – esiintyjänä Diandra

Talentian jäsenet pääsevät nyt ilmaiseksi osallistumaan Diandran joulukonserttiin, joka on katsottavissa verkossa 16.–18.12.2021. Tapahtuma on studiokonsertti vain talentialaisille ja sen kesto on 45 min. Lähetämme kaikille mukaan ilmoittautuneille linkin konserttiin keskiviikkona 15.12. Ilmoittaudu Diandran konserttiin 14.12. mennessä – Halusimme ilahduttaa Talentian jäseniä tarjoamalla Diandran joulukonsertin. Nyt on oiva hetki hengähtää ja istuutua sohvalle joulumusiikin äärelle. …

Lue lisää

Akava: Häirintä ja väkivalta poistettava työelämästä lainsäädäntömuutoksin

Akava esittää, että lainsäädäntöä tiukennetaan, jotta häirintää ja väkivaltaa työelämässä voidaan ennaltaehkäistä ja poistaa tehokkaammin. Muutokset voidaan tehdä työturvallisuuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. – Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön. Epäasiallista kohtelua, häirintää ja väkivaltaa esiintyy työelämässä lainsäädännön velvoitteista huolimatta. Turvallisella työympäristöllä on merkittävä vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja työkykyyn. On tärkeää, että työpaikoilla on epäasiallisen käytöksen ja häirinnän …

Lue lisää

Tuomas Hyytinen Talentian neuvottelujohtajaksi

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Tuomas Hyytinen on nimetty neuvottelujohtajaksi Talentiaan. Hyytinen on työskennellyt järjestössä vuodesta 2012, ensin työmarkkinalakimiehenä ja viime vuodet neuvottelupäällikkönä. Hyytisen tehtävänä on johtaa Talentian neuvotteluyksikköä ja toimia yksikön esihenkilönä. Lisäksi Hyytinen vastaa neuvottelutoiminnan kokonaisuuden johtamisesta yhdessä Talentian puheenjohtajan kanssa. Aloite neuvotteluyksikön vetovastuun vaihtamisesta tuli yksikköä johtaneelta neuvottelujohtaja Paula Kangasmaalta. Kangasmaa jatkaa neuvottelujohtajana ja …

Lue lisää

Talentia pyöreän pöydän keskustelussa: Joustavat koulutuspolut ratkaisu varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden ongelmiin on olemassa lääkkeet: palkkaus sekä joustavat koulutuspolut ja uramahdollisuudet varhaiskasvatuksen korkeakoulutetuille. Näin korosti Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 23.11. pyöreän pöydän keskustelussa, jossa aiheena oli varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus. Tapaamisen kutsui koolle opetusministeri Li Andersson. – Keskeistä on, että varhaiskasvatuksen henkilöstön työoloja parannetaan ja edistetään alan veto- ja pitovoimatekijöitä, totesi Talentian työelämäasioiden päällikkö …

Lue lisää

Talentian liittovaltuusto hyväksyi uuden strategian – keskiössä jäsenten etu

Talentian liittovaltuusto kokoontui kuluneena viikonloppuna 21.‒22.11.2021 hybridikokoukseensa Helsingin Pasilassa. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 toiminnan ja talouden suuntaviivat ja hyväksyttiin uusi strategia, joka on rakennettu yhdessä aktiivien, jäsenten ja Talentian toimiston voimin. Talentian tahtotila on, että jäsenistö voi työssään hyvin, saa työn vaativuutta vastaavaa palkkaa ja voi tehdä työtään ammattietiikkansa mukaisesti. Strategiassa on Talentialla kolme painopistettä: …

Lue lisää

Työstä pitää maksaa kunnon palkka – Talentian liittovaltuusto vaatii palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille  

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian liittovaltuusto on hyväksynyt neuvottelutavoitteet tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Talentia tavoittelee sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkaohjelmaa, työn vaativuutta vastaavaa palkkaa ja prosentuaalisia palkankorotuksia. Lisäksi Talentia sanoo tiukasti EI työlle, jota tehdään työajan ulkopuolella ja vaatii, että erilaiset korvaukset on maksettava ensisijaisesti rahana eikä aikana. – Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien palkat eivät …

Lue lisää

Kuntasektorin into säästää lasten hyvinvoinnista on lähtenyt lapasesta – Lastensuojeluun saatava henkilöstömitoitus

Samaan aikaan, kun Suomessa juhlitaan lasten oikeuksien viikkoa, on tänään 18.11. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuultu lausuntoja lastensuojelulain muutoksista. Lakiesityksen tavoitteena on vahvistaa lasten etua ja oikeuksia sekä lastensuojelun tavoitteiden toteutumista rajaamalla lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän asiakasmäärä portaittain enintään 30 lapseen tai nuoreen. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kiittää uudistusta välttämättömän askeleena, mutta toteaa sen olevan yhä liian …

Lue lisää