Talentian uutisia

Hae

Kategoria

Valtuustokuulumiset: Vuoden 2019 toiminta ja liiton uusi hallitus

Talentian liittovaltuusto kokoontui 24.‒25.11. Helsingin Hakaniemessä. Liittovaltuustossa linjattiin vuoden 2019 toiminnan painopisteet, hyväksyttiin liiton taloussuunnitelma sekä valittiin liitolle uusi hallitus. Talentian hallitukseen varsinaiset jäsenet vuosina 2019‒2020 ovat Jenni Karsio, Niina Eerola, Markus Virtanen, Hanne-Maria Seppälä, Heljä Siitari, Anna Isoviita, Johanna Timonen, Marjo Österberg. Hallitukseen varajäseniksi valittiin Terhi Tahvanainen, Anu Autio, Raili Airaksinen, Mirka Haili, Jenni …

Lue lisää

Vastuu varhaiskasvatuksen suunnittelusta kuuluu myös sosionomille

Talentia vaatii, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kirjataan selkeästi varhaiskasvatuksen sosionomin ja opettajan vastuut. Molemmilla ammattiryhmillä pitää olla yhtäläinen vastuu varhaiskasvatuksen suunnittelemisesta ja toteutuksesta. Opetushallitus päivittää parhaillaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, joissa lähtökohtana on uusi varhaiskasvatuslaki. Työn on tarkoitus valmistua ensi syksynä. – Sosionomien erityisosaamista ei saa nyt sivuuttaa, kuten kävi varhaiskasvatuslakia uudistettaessa. Varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaamista on varhaiskasvatuksen suunnitteleminen …

Lue lisää

Talentia hyväksyy hallituksen ratkaisun irtisanomiskiistaan

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on hyväksynyt hallituksen uuden esityksen ns. irtisanomislaista. Samalla Talentia lopettaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon heti. Meille oli tärkeää, että hallituksen esityksen perustelut muuttuivat siten, että pelkästään yrityksen koko ei ratkaise irtisanomiskynnystä. Irtisanomisperusteen on edelleen oltava asiallinen ja painava, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. Alun perin hallitus esitti irtisanomissuojan heikentämistä alle 20 henkeä …

Lue lisää

Viisi ehdokasta kisaa Talentian Hyvä käytäntö -palkinnosta

Vuoden 2019 Talentian Hyvä käytäntö -palkinnosta kisaa viisi ehdokasta: Kiusaamisväkivaltaa (koulu) kokeneiden hoito-ohjelma/ryhmä ja progressiivinen verkkosovellus/peli. Kehittäjät: Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluista Katri Pihlaja, Anna Walinen ja Suvi Reiman Piristyspartiolla virkistystä ja toimintaa ikääntyneille. Kehittäjät: Merja Airas, kehityspäällikkö, YM, Mikkelin kaupunki, Marjo Räsänen ja Aija Laasonen, ESSOTEN piristyspartion yhtenä toteuttajina Kototori. TEKO-hanke. Kehittäjät: Joonas Kiviranta, sosiaaliohjaaja …

Lue lisää

Talentia linjasi ja koosti materiaalia tilapäisestä työskentelystä sosiaalityöntekijän ammatissa

Talentia laati linjauksen ja kokosi infopaketin tilapäisestä työskentelystä sosiaalityöntekijän ammatissa. Linjaus ja muu materiaali on vapaasti työntekijöiden, työnantajien, sosiaalialan opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä. Talentian kokoamissa materiaaleissa käsitellään vaatimuksia ja edellytyksiä toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä ja tilapäisesti (ei-laillistettuna) sosiaalityöntekijän tehtävässä. Myös tilapäisesti AMK-tutkintoa vaativassa tehtävässä työskentelyyn on laadittu tiivis ohjeistus. Linjaustekstin lisäksi materiaaleista löytyy aihetta käsittelevä Powerpoint-esitys …

Lue lisää

Akavan pj. Fjäder ei nauti Talentian hallituksen luottamusta

Talentian hallitus kävi perjantaina 26.10.2018 laajan keskustelun luottamuksesta Akavan puheenjohtajaan. Sture Fjäder ei nauti Talentian hallituksen luottamusta. Fjäderin ulostulot ovat vastoin jäsentemme arvoja ja ammattietiikkaa. Talentian jäsenet kokevat, ettei Fjäder aja naisvaltaisen pienipalkkaisen alan etua.

Lue lisää

Uusia työntekijöitä Talentiassa

Olemme saaneet Talentiaan syksyn aikana uusia työntekijöitä. Työmarkkinalakimiehenä on aloittanut oikeustieteen maisteri ja teologian maisteri Tiina Kinnunen. Ennen Talentiaan tuloaan Tiina toimi lakimiehenä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa. Tiinalla on järjestöpuolen lisäksi työkokemusta yksityiseltä sektorilta. Järjestöasiantuntijana on aloittanut kauppatieteen maisteri ja restonomi (AMK) Mikko Suomalainen, joka siirtyi Talentiaan Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:stä. Mikolle on vuosien varrella kertynyt …

Lue lisää

Talentian jäsenet eivät tee lakonalaista työtä esimerkiksi päiväkotien ruokahuollossa

Talentia ohjeistaa jäseniään pidättäytymään omiin työtehtäviinsä ja välttämään lakonalaisen työn tekemisen. Näin tuemme ammattiyhdistysliikkeen yhteistä tavoitetta vastustaa irtisanomislain valmistelua. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto on (JHL) poliittisessa lakossa 22.–23. lokakuuta. Päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa ei välttämättä ole tavalliseen tapaan ruokaa tarjolla lakon aikana. Esimerkiksi talentialaiset lastentarhanopettajat eivät vastaa ruokahuollon järjestämisestä lakon aikana. Sekä JHL että Talentia vastustavat …

Lue lisää

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu

Talentian jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu edelleen yksityisellä sosiaalipalvelualalla, terveyspalvelualalla ja Avainta-työehtosopimuksessa. Painostamme järjestöllisillä toimilla Suomen hallitusta vetämään pois esityksensä irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä. Talentian hallitus käsittelee jatkotoimia seuraavan kerran 26.10.2018. Toivomme, että tilanteeseen löytyy ratkaisu. Lisätietoa

Lue lisää