Talentian uutisia

Hae

Kategoria

Sosiaalityöntekijöille ei tule antaa asiakasmaksulailla epätarkoituksenmukaisia tehtäviä

Talentia kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin ehdotettuja muutoksia, joilla asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostettaisiin. Lisäksi Talentia suhtautuu myönteisesti siihen, että asiakkaalle olisi ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä annettava ymmärrettävällä tavalla joko suullisesti tai kirjallisesti tieto maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Samassa yhteydessä asiakkaalle olisi annettava lisätietoja antavan tahon yhteystiedot. Lakiluonnoksessa …

Lue lisää

Kuntaneuvottelut: Kiky-tunneissa ei vielä lähentymistä, koronaryhmä perustettiin

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO Kuntasektorin neuvottelutiedote 27.3.2020 JUKO, JHL ja JYTY tekivät yhteisen esityksen allekirjoituspöytäkirjaksi tänään jatkuneissa kuntaneuvotteluissa. – Esityksemme allekirjoituspöytäkirjasta sisälsi muun muassa kiky-tuntien poiston, esityksen palkankorotuksista ja eräitä tekstimuutoksia, joiden hintaa ei ole mahdollista tarkoin määritellä. Myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asema ja korvaukset olivat esillä, kertoo JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.   – Kiky-tuntien …

Lue lisää

Kuntaneuvottelut jatkuivat – palkansaajat paheksuvat kuntien koronaan perustuvia lomautusaikeita

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO Kuntasektorin neuvottelutiedote 25.3.2020 ”Maan hallituskin on vedonnut kuntiin, etteivät ne lomauttaisi”, JUKOn Maria Löfgren muistuttaa. Kuntien lomaukset olivat esillä tänään keskiviikkona jatkuneissa kuntaneuvotteluissa. – Kuntatyönantaja esitteli lyhyesti laatimaansa selvitystä kuntien lomautuksista koronatilanteessa. Me palkansaajat paheksuimme koronaan perustuvia lomautusaikeita, onhan maan hallituskin vedonnut kuntiin, etteivät ne lomauttaisi, kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren. …

Lue lisää

Muista nämä, jos sinut lomautetaan

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnantaja keskeyttää sopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Kyseessä on työnantajan yksipuolinen säästötoimi, jolloin työnantajalla ei joko ole tarjota työtä tai sillä ei ole rahaa maksaa palkkoja. Koronapandemiasta seuranneen poikkeustilan vuoksi lomautukset ovat lisääntyneet. Muista nämä, jos olet lomautusuhan alla tai sinut lomautetaan. 1. Ennen lomautuksen alkamista olet normaalisti töissä Ennen lomautuksen …

Lue lisää

JUKO: Kuntaneuvottelut jatkuvat keskiviikkona

Kuntaneuvottelut jatkuivat tänään tiistaina 24.3. muutaman päivän keskeytyksen jälkeen. Neuvotteluja jatketaan edelleen keskiviikkona. -Tässä ennen kokemattomassa tilanteessa vastuulliset työmarkkinatoimijat neuvottelevat, jotta yhteiskunta pystyy keskittymään koronaepidemian hoitoon sekä yhtälailla haasteelliseen epidemian jälkeiseen aikaan, kommentoi JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren juuri ennen tämänpäiväisten neuvottelujen alkua. Tämän päivän neuvotteluissa käsiteltiin kaikkia keskeisiä kysymyksiä. Neuvottelut jatkuvat huomenna keskiviikkona 25.3. *** …

Lue lisää

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa ei edistytty

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut jatkuivat tänään 24.3. Neuvotteluissa käytiin läpi palkansaajapuolen palkkausjärjestelmään ja henkilöstön edustajien asemaan liittyviä tavoitteita. Neuvotteluissa ei kuitenkaan tapahtunut edistystä. Seuraavan kerran yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluja jatketaan perjantaina 27.3. >> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla

Lue lisää

Sosiaalialan työntekijöiden mahdollisuudet tehdä työtään on turvattava 

Koronapandemian nujertamiseksi on otettu käyttöön poikkeukselliset, välttämättömät toimet ja rajoitukset, joilla on laaja vaikutus ihmisten arkeen. Sosiaalialan ammattilaisten tehtävänä on myös poikkeusoloissa tehdä työtään ja turvata, huolehtia ja suojella heikossa asemassa olevia vanhuksia, lapsia, vammaisia ja syrjäytymisvaarassa olevia.  –  Koronan myötä yhä useampi tarvitsee sosiaalialan ammattilaisen tukea.  Meidän on varauduttava siihen, että ihmisten toimeentulo-ongelmat lisääntyvät ja huolenpitoa tarvitsevia tulee kriisin jatkuessa lisää.  Kuntien ja valtiovallan on nyt …

Lue lisää

Palkkausjärjestelmä esillä yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluita jatkettiin tänään. Neuvottelupöydässä keskusteltiin nyt palkkausjärjestelmästä, korotusvarasta ja sopimuskauden pituudesta. – Keskusteluja käytiin rakentavassa hengessä, summaa Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa. Neuvottelut jatkuvat ensi viikon tiistaina 24.3. >> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla

Lue lisää

JUKO: Kuntasektorin neuvottelut keskeytyneet

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO Kuntasektorin neuvottelutiedote 19.3.2020 Kuntasektorin neuvottelut keskeytyivät tänään. Kuntatyönantaja KT keskeytti neuvottelut, koska Tehy ja Super eivät olleet valmiita tinkimään epärealistisista tavoitteistaan poikkeusoloista huolimatta. Kuntatyönantaja KT on tehnyt tarjouksen vuoden mittaisesta ja pelkistetystä yleisen linjan mukaisesta sopimuksesta kunta-alalle. JUKO olisi valmis nyt poikkeusoloissa jatkamaan neuvotteluja tältä pohjalta. Neuvottelut kuitenkin keskeytyivät Tehyn ja …

Lue lisää

Kunta-alan neuvottelut katkesivat– JHL, JUKO ja Jyty vaativat vastuunottoa

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet Tehyn ja Superin esittämiin epärealistisiin vaatimuksiin. JUKO, JHL ja Jyty (JAU) sekä KT ovat esittäneet neuvotteluissa selkeitä ratkaisuja, mutta yksimielisyyttä ei ole syntynyt. Muiden palkansaajajärjestöjen näkemyksen mukaan neuvotteluja olisi pitänyt jatkaa, jotta julkiselle sektorille olisi taattu työrauha. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet Tehyn ja Superin esittämiin epärealistisiin vaatimuksiin. Muut kuntaneuvotteluihin osallistuvat palkansaajajärjestöt …

Lue lisää