Uutinen

Yksityisen terveyspalvelualan sopimuskausi päättymässä

Yksityisen terveyspalvelualan sopimuskausi päättyy 30.4.2024. Neuvotteluja uusista työehdoista on käyty maaliskuusta lähtien. Neuvotteluissa työntekijäpuolta edustaa Terveyspalvelualan Unioni, johon Talentia kuuluu. Työnantajia edustaa Hyvinvointiala HALI.

Sopimusosapuolet ovat toistaiseksi käyneet läpi tavoitteitaan seuraavalle sopimuskaudelle. Terveyspalvelualan Unionin keskeiset tavoitteet liittyvät muun muassa palkkausjärjestelmän ja paikallisen sopimisen kehittämiseen.

Neuvotteluosapuolet tapasivat viimeksi 22.4. Seuraavan kerran neuvottelut jatkuvat 30.4.2024. Yksityisellä terveyspalvelualalla alkaa sopimukseton tila 1.5. alkaen, jos uutta työehtosopimusta ei saada solmittua sitä ennen. Uusia neuvotteluaikoja on sovittu toukokuun puolelle, joten hyvin todennäköisesti uutta sopimusta ei synny huhtikuun loppuun mennessä.

Sopimuksettoman tilan aikana sovelletaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä siihen asti, kunnes uusi työehtosopimus on solmittu. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, mikä tarkoittaa, että työtaistelut ovat mahdollisia.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtoja noudattavat muun muassa yksityiset terveyskylpylät ja kuntoutuslaitokset, sairaalat, lääkäri- ja työterveysasemat sekä näihin yrityksiin kuuluvat laboratorio-, röntgen- ja muut lääketieteelliset tutkimuslaitokset ja fysikaaliset hoitolaitokset.

Neuvotteluosapuolet ovat palkansaajapuolelta Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolelta Hyvinvointiala Hali ry.

Katalin Fodor-Latvala

Työmarkkinajuristi
Oikeudelliset asiat ja palvelusuhdeasiat.
09 3158 6048