Yhteiskunnan palvelut kannattaa pitää kunnossa – jokaisen on saatava tarvitessaan apua

Vantaan tragedia pysäytti meidät kaikki. Se toi mieleen kysymyksiä, onko kouluissa turvallista ja ovatko lapsemme turvassa.

On tärkeää, että meillä kaikilla säilyy luottamus koulua ja turvallista arkea kohtaan. Tätä turvallisuuden tunnetta luodaan yhteiskunnassa sillä, että pidämme lapsistamme ja toisistamme yhteisöllisesti huolta.

Mutta se vaatii myös sitä, että yhteiskunnan palveluverkko on kunnossa. Jokaisen meistä on saatava tarvitessaan apua, myös silloin, kun sitä ei osaa pyytää. Toimivat palvelut, kuten lapsiperheiden sosiaalityö, oppilashuolto ja nuorisotyö, ovat erityisen keskeisessä roolissa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on raportissaan (työpaperi 45/2023) tuonut esille sen, että laajat sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät eriarvoisuutta ja muuttavat suomalaisen sosiaalipolitiikan suuntaa. Tämä ei aiheuta vain kustannuksia yhteiskunnalle ja lisää palvelujärjestelmän kuten sosiaalipalveluiden kuormaa, vaan se myös horjuttaa yhteiskunnallista turvallisuutta.

Yhteiskuntamme sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan muodostama turvaverkko ennaltaehkäisee, suojaa ja luo turvaa. Se kannattaa pitää kunnossa.

Jenni Karsio

Puheenjohtaja
Yhteiskunta-, sopimus- ja järjestöpolitiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainväliset asiat
09 3158 6001, 044 541 5955

Lapset ja lasten turvallisuus ovat tärkeintä, ja lasten eteen tehdään töitä joka päivä varhaiskasvatuksessa, kouluyhteisöissä, hyvinvointialueilla ja perheissä. Mutta kokonaisvaltainen huolenpito ja turvallisuus vaativat myös poliittista tahtoa ja koko yhteiskuntaa tuekseen.

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja