valinnanvapaus

Tero Ristimäki

Sote-integraatio jää toteutumatta

Sote-integraatiota ei synny sillä valinnanvapausmallilla, joka on nyt lausuntokierroksella. Integraatio ei tule toteutumaan palveluiden tuotannossa. Epävarmalta näyttää myös maakuntien sote-järjestäjäorganisaation integraatio. Valinnanvapauslain suurin riski on se, että terveydenhuollon kustannukset nousevat ja yksityinen terveydenhuolto keskittyy entisestään. Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa erikoissairaanhoito säilyttää rahoituksensa ja vahvan aseman, mutta miten käy sosiaalihuollon palveluiden, kun kustannuskriisi iskee maakuntiin? Sosiaalihuolto …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Talentia on linjannut itsenäisesti omat kantansa valinnanvapauteen

Talentian linjoista valinnanvapauteen on kysytty, kun keskusjärjestö Akavan linjoista on noussut keskustelua sosiaalisessa mediassa. Talentia esitti lausunnossaan Akavan sosiaali- ja terveyspoliittiselle toimikunnalle maaliskuussa useita varaumia koskien valinnanvapauslakia. Varaumat koskivat mm. maakuntien välillä syntyvää eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa, heikommassa asemassa olevien tosiasiallista mahdollisuutta käyttää valinnanvapautta, ongelmia integraatiossa, yhtiöittämiseen liittyviä ongelmia sekä henkilöstön ja ammatinharjoittajien asemaa. Asiakkaan valinnanvapauden …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Valinnanvapauden vaikutuksia julkiseen palveluvastuuseen sekä asiakkaiden ja palveluja tuottavan henkilöstön asemaan arvioitava

Asiakkaan valinnanvapaus on hyvä periaate, mutta eri asia kuin palveluiden vapaat markkinat. Valinnanvapaus tarkoittaa, että asiakas pääsee aidosti osallistumaan itseä koskeviin valintoihin. Tämä on sitä tärkeämpää, mitä suurempi merkitys palveluilla on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden ja ihmisarvoisen elämän turvaajana. Vaikutuksia arvioitava tutkitulla tiedolla Valinnanvapauden vaikutuksista tarvitaan tutkittua tietoa ja sen pohjalta huolellista harkintaa mihin valinnanvapaus …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Sote-uudistus ei saa tehdä viranomaisista kumileimasimia

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on merkittävin ja kauaskantoisin uudistus vuosikymmeniin. Yhteiskunnallinen keskustelu on kuitenkin ollut yllättävän vaisua. Syynä saattaa olla asian vaikeus, tai se että poliittinen keskustelu on saavuttanut jonkinlaisen saturaatiopisteen, jossa kenelläkään ei ole mitään uutta sanottavaa. Keskustelua kuitenkin tarvitaan, sillä valmistelu on kuumimmillaan. Asiantuntijatyöryhmiä perustetaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Säännöllisin väliajoin annetaan askelmerkkejä, …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Sosiaalipalveluita ja sosiaalihuoltoa toteutetaan parhaiten aidossa monituottajamallissa

Valinnanvapautta, yhtiöittämistä ja kilpailua on maakuntauudistuksessa mietitty ainoastaan terveydenhuollon näkökulmasta. Meillä ei ole vielä tiedossa, mitä palveluita valinnanvapaus koskee ja missä laajuudessa. Yhtään riviä ei ole kuitenkaan kirjoitettu siitä, että yhtiöitetäänkö ja avataanko kilpailulle mm. lasten, nuorten ja perheiden tukeminen, lastensuojelu, päihde- ja mielenterveyspalvelut, kehitysvammaisten erityishuolto, aikuissosiaalityö tai etsivät, ehkäisevät ja varhaisen vaiheen tuen työmuodot. …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Vakavimmat palvelujärjestelmämme ongelmat eivät ratkea valinnanvapaudella

Ensinnäkin, soten valinnanvapaus ei koske yksin terveydenhuoltoa. Olen lukenut ja kuunnellut viimeisen vuorokauden aikana ministereiden, poliitikkojen, asiantuntijoiden ja eri eturyhmien kommentteja sote-uudistuksen valinnanvapaudesta. Keskustelu on jämähtänyt jälleen terveydenhuoltoon. Harvassa ovat olleet kommentit, joissa on käsitelty valinnanvapautta lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa, päihdehuollossa, aikuissosiaalityössä tai vammaispalveluissa. Sosiaalihuollon valinnanvapautta pitää pohtia ja valmistella ensisijaisesti asiakastyön toimintaa ohjaavana periaatteena. Kysymyksen …

Lue lisää