In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.
  • Liity jäseneksi!
  • Opiskelijat
  • Jäsenedut
  • Apua ongelmaan
banner nordic 980 (2)


Uusin Talentia-lehti


normal Talentia-lehti 714
normal kasvu 114
 
30 päivää 2014

normal Jane Paulo 2014
 


Uusi Tutkiva sosiaalityö 2014


Tutkiva sosiaalityö 2014 -kansikuva

Ajankohtaista

rss

24.10.2014 Talentia parantaa sähköistä tietosuojaa

Talentia on ottanut jäsenneuvonnassa käyttöön salatun sähköpostiyhteyden, joka avautuu jäsenen ja Talentian välille jäsenen pyynnöstä tai kun yhteydenpidon jäseneen aloittaa Talentia.

Lue lisää

10.10.2014 Kerro työstäsi pohjoismaisille kollegoille

Pohjoismaiseen sosiaalialan konferenssiin otetaan ohjelmaesityksiä vastaan 15.10.2014 saakka.

Lue lisää

6.10.2014 Varhaiskasvatuksen työvoimapula ratkaistavissa

Varhaiskasvatuksen työvoimapula olisi ratkaistavissa ilman että varhaiskasvatuksen laatu kärsii tarjoamalla sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille lyhyempiä ja joustavampia opintopolkuja esiopetustehtäviin. Talentia selvitti asiaa ja halukkuutta tähän olisi.

Lue lisää

30.9.2014 Miksi miljardiluokan ongelman on annettu pitkittyä?

Lastensuojelu on kriisiytynyt. Resurssit ovat aivan riittämättömät ja konkreettiset toimet tilanteen korjaamiseksi puuttuvat.

Lue lisää

26.9.2014 Eläkeratkaisu on pettymys koulutetuille naisille

Eläkeratkaisu ei kohtele koulutettuja naisia reilusti. Se on pettymys myös varsinaisen tavoitteensa eli työurien pidentymisen näkökulmasta.

Lue lisää


rssBlogit

10.7.2014 11.31Murtolukujen lastensuojelu (Asiaa työelämästä)

Sosiaalihuoltolakiesityksessä on arvioitu, että lastensuojeluasiakkuuksissa olisi 2/3 kokoinen asiakassegmentti, jonka osalta lastensuojeluilmoitukset eivät edellyttäisi nimenomaisesti ”lastensuojelutyötä” ja että kyse olisi ainoastaan oikean peruspalvelun löytämisestä tai viranomaisyhteistyön kangertelusta. On pakko kysyä, perustuuko arvio tutkittuun tietoon lastensuojeluasiakkuuksien synnystä, laadusta ja vaikeusasteesta vai valistuneeseen hallinnolliseen arvioon peruspalvelujen toimimattomuudesta ja siihen liittyvästä asiakasmäärästä? Näyttää pikemminkin siltä, että esitystä on ohjannut pyrkimys tehdä säästöjä. On nimittäin laskettu, että peruspalveluihin siirrettyjen asiakkuuksien jälkeen lastensuojeluun jäisi neljäsosa sosiaalityöntekijän vakansseista ja se tuottaisi 5,8 miljoonan säästön. Kuinka voi olla mahdollista, että lastensuojelun kehittäminen on muuttunut valtakunnalliseksi säästötoimenpiteeksi?


Esitys pakottaa nostamaan esille tutkimuksen merkityksen. Tutkimusta lastensuojeluasiakkuuksien luonteesta ja niiden syntymekanismeista on peräänkuulutettu ja asiakasmäärien kasvua on taivasteltu, mutta meillä ei edelleenkään ole vakiintuneita rakenteita lastensuojelututkimukselle, jonka pohjalta esitetty muutos olisi ollut kenties tarkemmin sisällöllisesti perusteltavissa. 


Kehittämisnäkökulmasta tuntuu kummallisesta, että varhaisen tuen peruspalveluja ei ole voitu kehittää riittävästi itsenäisesti poliittisilla päätöksillä 2000-luvulla, vaan palvelujen oletetaan syntyvän nyt siirtämällä asiakassegmentti lastensuojelulohkosta sosiaalihuoltolohkoon. Vaikuttaa paniikkinappulalta.


Asiakkaita siirtämisen käytännöllä saattaa syntyä kaksiportainen järjestelmä, jossa asiakkuuksia palautuu sosiaalihuollon puolelta lastensuojeluasiakkuuksiin takaisin, kun lastensuojeluasiakkuuden tarve todetaan sosiaalihuoltolain puolella ja siellä hetken päästä nostetaan kädet pystyyn.


Tässä on unohdettu yksi keskeinen lastensuojelun asiakasvirtojen mekanismi, nimittäin se, että toiset viranomaiset ohjaavat keinojen puuttuessa asiakkaita lastensuojeluun. Muutos on hyvä, jos se pakottaa tulevat Sote-alueet hankkimaan sosiaalihuollon puolelle ammattitaitoista sosiaalialan henkilöstöä arvioimaan lastensuojelutarpeen ja sosiaalihuollon palvelutarpeen eroja. Lisäksi muutos on hyvä, jos sosiaalihuollon puolelle saadaan resursoitua aito ja pitkäjänteinen peruspalvelujen kehittämistyö leikkaamatta lastensuojelun resursseja.


Säädökset eivät saa ohjata siihen, että jää epäselväksi, milloin tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja milloin lastensuojelutyö on aloitettava välittömästi lapsen edun näkökulmasta.

 

Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Talentia

 

Lue lisää | 0 Kommenttia
Uutisia sosiaalialalta


Lomautusinfo

Sosiaaliset investoinnit

Lue, miten investointi ehkäisevään työhön säästää ja kerro siitä muillekin.

hirviöt

jasenedut banneri

Tyomarkkina-avainbanneri

Työelämä2020 Banneri-2a