In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.
  • Liity jäseneksi!
  • Opiskelijat
  • Jäsenedut
  • Apua ongelmaan

Talentia-sydänpuu etusivu

Kasvata Talentiaa ja tienaa SuperLahjakortti!


Käynnissä on jälleen jäsenhankinnan kasvukausi, kun innokkaat opiskelijat tulevat kesätöihin.


Kerro siis Talentiasta uusille työkavereillesi ja toki myös vanhoille kollegoille, jotka eivät vielä kuulu meihin!


Sinä ja hankkimasi uusi työssäkäyvä jäsen saatte molemmat 30 euron arvoisen SuperLahjakortin, jolla voi ostaa mukavia lahjoja yli 100 liikkeestä. Lisäksi ystäväsi saa käyttöönsä kaikki Talentian upeat jäsenedut ja -palvelut.


>>Lue lisää

Uusin Talentia-lehtinormal_Talentia-lehti_515[1]
Kasvu 1-2015
normal 30paivaa 115

normal Jane Paulo 2014
 


Tutkiva sosiaalityö 2015

on ilmestynyt

Tutkiva sosiaalityö 2015

Talentia e-julkaisut

Talentia-lehden näköisnumero jäsenille: 

Kirjaudu tästä 

Ilmoituskampanjat 2015
Ajankohtaista

rss

13.7.2015 Uudet luottamusmiehet aloittavat elokuussa

Kuntasektorin uusi kolmevuotinen luottamusmieskausi alkaa 1.8.2015. Talentialaisia edustaa kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehet, joista osa on omilta taustoiltaan Talentiaan kuuluvia.

Lue lisää

10.7.2015 Lastensuojelun kehittämistä jatkettava edelleen

Helsingin käräjäoikeus on tänään antanut päätöksensä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia koskeviin virkarikossyytteisiin ns. Eerika-tapauksessa.

Lue lisää

13.7.2015 Palkantarkistukset 1.8.2015 alkaen

Valtion virka- ja työehtosopimuksen, kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen (KirVes Tes) sekä Avainta ry:n ja yksityisen opetusalan työehtosopimusten mukaiset palkantarkistukset astuvat voimaan 1.8.2015.

Lue lisää

29.6.2015 Vammaislainsäädännön uudistuksessa varmistettava erityisosaaminen ja riittävä koulutus

Vammaislainsäädäntöä uudistetaan, ja uusi vammaisten henkilöiden erityislakiehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella.Keskeinen muutos on vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen yhdeksi laiksi. Myös lain lähestymistapa on erilainen: Jatkossa erityispalveluita saisivat henkilöt, joiden sairaus tai vamma aiheuttaa välttämättömän tuen tai avun tarpeen. Diagnoosilla tai vamman syntytavalla ei enää olisi merkitystä.

Lue lisää

26.6.2015 Kuntasektorilla neuvottelutulos vuoden 2016 palkantarkistuksista

Kuntasektorilla on aikaansaatu neuvottelutulokset vuoden 2016 palkankorotuksista, jotka pohjautuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 solmimaan sopimukseen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkantarkistuksista. Myös Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusneuvottelussa saavutettiin neuvottelutulos.

Lue lisää


rssBlogit

31.7.2015 14.53Pelko ei saa tulla työtoveriksi (Puheenjohtajan blogi)

Suomi suree muhoslaisen perhekodin ohjaajan kuolemaa. Myötätunto kohdistuu uhrin omaisiin ja työtovereihin. Surmatyön tehneiden nuorten tulevaisuus surettaa, samoin laitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten huoli ja hätä, jota tapaus epäilemättä on herättänyt.

Onneksi äärimmäisen vakavat väkivaltatilanteet ovat lasten- ja nuortensuojelulaitoksissa harvinaisia, mutta läheltä piti –tapauksia tietää jokainen alalla työskentelevä. Erityisen haasteellista on työn teko täysi-ikäisyyttä lähestyvien nuorten kanssa.

On syytä penkoa tapahtunut perin pohjin, ja tehdä muutoksia, jotta vastaava ei toistuisi. Laitoksissa työtään tekevien ammattilaisten kokemusta tulee kuunnella.


Lue lisää | 0 Kommenttia

9.7.2015 14.14Uudet ja entistä ehommat Sosiaalialan asiantuntijapäivät (Asiantuntijapäivien blogi)

Tervetuloa Sosiaalialan asiantuntijapäivien blogin pariin! Täällä pääset seuraamaan tapahtuman edistymistä kohti H-hetkeä, joka koittaa 15.3.2016 Jyväskylän Paviljongissa. Mukava vaihtaa välillä maisemaa, sillä asiantuntijapäivät on aina aiemmin järjestetty Helsingissä.

Muitakin muutoksia on toki luvassa, mutta tapahtuman idea pysyy vanhana tuttuna. Haluamme pitää asiantuntijapäivät ennen kaikkea sellaisena koulutustilaisuutena, jossa esiin pääsevät alan hyvät käytännöt ja menetelmät.

Asiantuntijapäivillä käsitellään myös alan ajankohtaisia asioita. Sellainen on esimerkiksi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki, josta lupaamme ohjelmaan tuhdin infopaketin. Paikalle tulee myös ”ammattihenkilöklinikka”, jossa pääset kysymään kaikkea, mikä laissa askarruttaa.

Paljasta hyvä käytäntö

Hyvät käytännöt eivät leviä itsestään. Ne pitää kaivaa esille ja tuoda muiden tietoon. Hyvän käytännön kehittäjä saatat olla sinä. Kerro kollegoillesi työstäsi, jotta he voivat lähteä kokeilemaan ideaasi. Paljasta siis meille 6.9.2015 mennessä hyvä käytäntösi ja voit päästä esittelemään sitä asiantuntijapäiville. Osallistut samalla Hyvä käytäntö –kilpailuun, jonka palkinto on 3000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin ulkomaille.  


Lue lisää: Hyvä käytäntö


Johanna Merilä

Talentia ry

Lue lisää | 0 Kommenttia

9.6.2015 11.08Seinäjoen lomautukset laittomia (Puheenjohtajan blogi)

Seinäjoen kaupunginhallitus teki 2.9.2013 lainvastaisen päätöksen, kun se lomautti toimeentulotukiyksikön ja lastensuojeluyksikön sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät. Tähän päätyi 2.6.2015 Vaasan hallinto-oikeus. Kaupungin lomautuspäätöksestä valittivat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ja sen alueyhdistys Talentia Pohjanmaa.

 

Ammattijärjestön piti oikeusprosessin kautta varmistaa, että eduskunnan säätämät lait kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten turvaksi ovat voimassa myös Seinäjoella.

 

Kaupunginhallituksen jäsenet eivät uskoneet syksyllä 2013 kaupungin omien virkamiesten kertomia tosiasioita siitä, että toimeentulotukipäätöksiä ei ennen lomautuksia pystytty tekemään lain edellyttämässä määräajassa. Kun tilanne oli mikä oli ja kaupunginhallitus silti lomautti, teki se laittoman päätöksen, totesi hallinto-oikeus.

 

Merkittävämpää on kuitenkin se, että todellisia kärsijöitä olivat ne toimeentulotukiasiakkaat, joiden apu viivästyi lomautuksen takia. Tämän kaiken Talentia kertoi päättäjille jo ennen kaupunginhallituksen kokousta.

 

Lastensuojelun työntekijöiden lomautus oli vieläkin käsittämättömämpi päätös. Kaupunki esti lastensuojelun työntekijöitä tekemästä lastensuojelutyötä lomauttamalla heidät. Päätös vaaransi lastensuojelun tarpeessa olevia lapsia ja kuormitti jo entisestään kuormittunutta lastensuojelun henkilöstöä.

 

 Kaiken tämän kaupunginhallitus teki tietoisena siitä, että lain mukaan lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset pitää tehdä lain edellyttämässä määräajassa. Aluehallintovirasto oli jo keväällä 2012 pyytänyt selvitystä Seinäjoen lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun sosiaalityön ylikuormituksesta ja määräaikojen rikkomisesta. Kaupunginhallituksen päättäjiä ei hetkauttanut edes kaupungin oma selvitys aluehallintovirastolle. Selvityksen mukaan vuonna 2012 lastensuojeluilmoituksista oli käsittelemättä seitsemän vuorokauden määräajassa 31,2 % ja lastensuojelutarpeen selvityksistä oli tekemättä kolmen kuukauden määräajassa 45 %. Tilanne kesällä 2013 eli ennen lomautuspäätöksiä oli yhä laiton. Lastensuojeluilmoituksista oli käsittelemättä 37 % ja lastensuojelutarpeen selvityksistä 30 %.

 

Olen julkisuudessa sanonut, että sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien lomautukset ovat moraalittomia. Nyt hallinto-oikeus on todennut, että ne ovat myös laittomia, kun lakisääteisiä määräaikoja rikotaan. Tähän liittyy myös kysymys vastuusta, virkavastuusta ja poliittisesta vastuusta.

 

Sosiaalityöntekijä ja sosionomi tekevät työtään virkavastuulla. Vastuun toinen puoli on valta. Sosiaalityöntekijöille ja sosionomeille on annettu valta auttaa ihmisiä ja poliittisen päättäjän on annettava siihen riittävät resurssit.

 

Kun kaupunginhallitus otti työntekijöiltään pois vallan tehdä työtään lomauttamalla heidät, olisi sen pitänyt ottaa myös vastuu siitä, että kuntalaisen toimeentulotukipäätös ei tule ajallaan. Lastensuojelussa olisi voinut tapahtua jotain todella vakavaa. Kenen olisi ollut vastuu? Olisiko vastuusosiaalityöntekijä asetettu syytteeseen virkavirheestä vai olisiko kaupunginhallitus pitänyt asettaa syytteeseen virkavirheestä?

 

Talentia jää odottamaan Seinäjoen kaupungin päätöksiä ja laittomasti lomautettujen jäsentensä palkkojen maksua. Nähtäväksi jää valittaako kaupunki korkeimpaan hallinto-oikeuteen vai myöntääkö se tekemänsä virheen.

 

Tero Ristimäki

puheenjohtaja

Lue lisää | 0 Kommenttia

29.5.2015 11.07Työyhteisöjen sosiaaliset ongelmat ovat tosiasia (Asiaa työelämästä)

Vuonna 2013 käräjäoikeus antoi päätöksen, jossa se totesi erään työpaikan työntekijä kuormittavan epäasiallisella käytöksellään koko työyhteisöä, asiakkaita ja esimiehiä siten, että se jo vaikeutti ja häiritsi tehtävien suorittamista. Käräjäoikeuden mukaan oli kiistatonta, että ”työpaikan ihmissuhteet ovat häiriintyneet, ja tilannetta on pidettävä työturvallisuuslain mukaisena terveyttä vaarantavana kuormitustekijänä.


Päätöksessä kerrotaan, että työntekijän vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvien ongelmien käsittely oli vienyt kohtuuttomasti esimiesten ja työntekijöiden aikaa ja voimia ja siksi syyt työntekijän irtisanomiseen olivat perusteltuja.

 

Työyhteisöjen sosiaaliset ongelmat ovat tosiasia. Kuten esimerkissä, epäasiallinen kohtelu voi liittyä vuorovaikutuksen ongelmiin.


Vuorovaikutusongelmien kirjo on laaja. Ongelmat voivat ilmetä esimerkiksi epäluottamuksen ilmapiirinä ja syrjintänä, eristämisenä työpaikan päätöksenteosta, syyllistämisenä, nöyryyttämisenä, tietojen panttaamisena, sanallisena loukkaamisena, asiakkaiden huonona kohteluna, uhkaavana huutamisena, seksuaalisena häirintänä tai väkivaltana.


Vuorovaikutukseen liittyvän epäasiallisen kohtelun tai häirinnän – esimerkiksi ilmeiden, eleiden tai epämääräisten vihjeiden – toteennäyttäminen on vaikeaa, vaikka ne kohteeksi joutuvalle työntekijälle olisivat tapahtuneita tosiasioita. Joskus tilanteessa saattaa auttaa, että on saatu ulkopuolisen havainto tilanteesta tai kopioitu sähköpostiviesti, josta tapahtumat todentaa.

 

Epäasiallista kohtelua ja häirintää voivat synnyttää myös rakenteelliset epäkohdat, kuten työpaikan eri osastojen tai johtamisrakenteen toimintalogiikka.


Epäasialliseksi käytökseksi tulkittavia voivat olla esimerkiksi johdosta määrätyt kohtuuttomat vaatimukset suoritteista tai asiakastyötä säätelevien lakien harmaanalueen tulkinnat, jotka ovat ammattietiikan vastaisia tai lain vastaisia.


Organisaatiomuutokset voivat synnyttää kilpailutilanteita eri osastojen kesken, josta seuraa toisen osaston mustamaalaamista ja vähättelyä. Johtamisrakenne saattaa tuottaa liian pikkutarkkaa puuttumista työntekijän ammatilliseen autonomiaan ja murentaa työntekijän tai esimiehen ammattieettisen toiminnan perustan.


Organisaatiomuutoksissa vallankäyttö saattaa olla mautonta siten, että vain toisen ammattiryhmän edustajia nimitetään osastojen päälliköiksi ja johtajiksi, toisilta evätään oman ammattialansa päällikkötehtävät.


Kun rakenteellisten epäkohtien ja erimielisyyksien käsittelyä ei osata sosiaalisesti organisoida työpaikoilla, saattaa seurauksena olla julkisuustaistelu, jonka organisaaton edustus kokee häpeällisenä julkisuustappiona, mutta joka on toiselle osapuolelle voi olla ainoa keino saada epäoikeudenmukaisiksi koetut asiat käsiteltäväksi.


Tilanne voi kriisiytyä, jolloin työnantaja uhkaa työntekijöitä varoituksella lojaliteetin rikkomisesta ja työntekijät puolustautuvat perustuslain takaamalla oikeudellaan sananvapauteen.


Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Lue lisää | 0 Kommenttia

12.2.2015 10.35Työstressi ja kuormittavuus on koko yhteisön asia (Asiaa työelämästä)

Koetko, että kuormitut työssäsi enemmän kuin muut? Onko työpaikkasi työn kuormitus jopa terveydelle haitallista?


Jos vastasit kyllä, kannattaa huolestua. Liiallisesta työn kuormituksesta voi nimittäin seurata unettomuutta, sairauspoissaoloja, stressiä ja työilmapiiriongelmia. Lisäksi työntekijä voi kokea kohtuutonta painetta saada työnsä tehtyä ajallaan, vaikka siihen ei ole tarjottu edes realistisia mahdollisuuksia.


Vuonna 2015 on käynnissä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ – stressi hallinnassa -kampanja. Se on kohdennettu julkisen sektorin ja yksityisen sektorin työnantajille, esimiehille ja työntekijöille. Tavoitteena on, että työnantajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä ja yhteistoiminnalla olisi mahdollista saada työperäinen stressi ja psykososiaaliset riskitekijät hallintaan.


Osana tätä kampanjaa Talentia pyrkii vaikuttamaan vuonna 2015 siihen, että sosiaalialan psykososiaalinen kuormitus osana sosiaalista työsuojelua tehdään näkyvämmäksi ja ilmiö tunnistettavammaksi.


Työn kuormitukseen puuttumisesta on säädetty EU lainsäädännössä sekä kansallisesti työturvallisuuslain 2002/738 kohdassa 25 §, jossa sanotaan, että mikäli työntekijän todetaan kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi ja vähentämiseksi.  EU:n ESENER tutkimuksessa todettiin, että yli 40 % työnantajista pitää psykososiaalisten riskien hallintaa vaikeampana kuin tavanomaisten työterveys- ja työturvallisuusriskien.


Työperäinen stressi ja liika työmäärä on koko työyhteisön ongelma, joka edellyttää toimia organisaatiolta. Työntekijän ei tarvitse pelätä kertoa stressistään eikä olla huolissaan siitä, että se tulkittaisiin heikkouden osoitukseksi. Laki edellyttää, että kuormitustekijät selvitetään työpaikkatasolla tarvittaessa työterveyshuollon asiantuntijatuen avulla. Myös aluehallintoviraston työsuojeluviranomainen valvoo asiaa. 


Mikä on oman työpaikkasi tilanne? Vastaa kyselyymme, jonka näet sivun oikealla palstalla. Hyviä vinkkejä ja apua stressinhallintaan saat sivulta Riskit haltuun


Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Lue lisää | 0 Kommenttia
Joko Talentia näkyy työpaikallasi?

Jos ei, tilaa maksuton materiaalipaketti työpaikalle vietäväksi! Lue lisää ja tilaa omasi

Uutisia sosiaalialalta


Hanki-jasen nettibanneri

Lomautusinfo


jasenedut banneri


Tyomarkkina-avainbanneri

Työelämä2020 Banneri-2a