In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.
  • Liity jäseneksi!
  • Opiskelijat
  • Jäsenedut
  • Apua ongelmaan

Keväällä 2014 valitaan Talentian liittovaltuuston uudet opiskelijajäsenet. Nyt sinulla on mahdollisuus tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin. Vaikuta, asetu ehdokkaaksi, äänestä!

opiskelijavaalilogo2014 web

Uusin Talentia-lehti

normal Talentia-lehti 314
normal kasvu 114


Tutkittua tietoa sosiaalityöstä


Tutkiva sosiaalityö -julkaisu 2013 – Verkkojasenedut banneri

Ajankohtaista

rss

14.4.2014 Laatua varhaiskasvatukseen

Talentia kokosi linjapaperiinsa keinoja, joilla parannetaan varhaiskasvatuksen laatua: ryhmäkoko sitovaksi, koulutustasoa nostettava, sosionomit (AMK) ja varhaiskasvatuksen kandit rinnakkain lastentarhanopettajina, opintopolut sosionomeille (AMK) erityislastentarhanopettajan ja esiopetusryhmän lastentarhanopettajaksi joustavammaksi sekä palveluohjaus varhaiskasvatuslakiin.

Lue lisää

7.4.2014 Talentia tyytyväinen uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin

Uudessa laissa koulukuraattorin työ on määritelty selkeästi sosiaalialan ammatiksi. Laki tulee voimaan 1.8.2014.

Lue lisää

31.3.2014 Kuntien yt-neuvotteluissa turvattava kuntalaisten palvelut

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen puheenjohtajat katsovat, etteivät kunnat selviä velvoitteistaan, jos henkilöstöä lomautetaan ja työntekijöiden määrä karsitaan minimiin. Henkilöstön määrä ja tehtävät ovat epätasapainossa, ja lomautukset pahentavat tilannetta entisestään. Kunnat käyttävät jo nyt moninaisia henkilöstön jaksamiseen kielteisesti vaikuttavia leikkauksia.

Lue lisää

31.3.2014 Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Vuoden alusta tuli voimaan lakimuutoksia, jotka velvoittavat yli 20 henkilöä työllistävien työnantajien laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuoden 2014 aikana. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat juuri julkaisseet suunnitelman tekemisen tueksi yhteisen mallin.

Lue lisää

21.3.2014 Varhaiskasvatuksen ryhmäkoko sitovaksi – työntekijöiden koulutustasoa nostettava

Sosiaalialan ammattijärjestö Talentia ry jätti eriävän mielipiteen varhaiskasvatuslakityöryhmän esitykseen, joka luovutettiin opetusministeri Krista Kiurulle 21.3.2014. Sitova ryhmäkoon määrittely, työntekijöiden koulutustason nostaminen ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien osaamisen täysimittainen hyödyntäminen ovat Talentian eriävän mielipiteen keskeiset kysymykset. Talentia myös esittää palveluohjauksen tuomista varhaiskasvatuspalveluihin vanhempien valintojen tueksi.

Lue lisää


rssBlogit

26.3.2014 16.32 Kehysriihestä menoleikkauksia ja rakennepoliittisen ohjelman täsmennyksiä (Puheenjohtajan blogi)

Tunnelmani ovat vaihdelleet viimeisen viikon aikana jännittyneisyydestä, huolestuneisuuteen, yllättyneisyyteen ja osittaiseen helpotukseen. Näitä reaktioita ovat aiheuttaneet kehysriihen leikkausmiljardien arvuuttelu, sosiaalialan kelpoisuuksiin liittyvä epävarmuus, sote-ratkaisu ja lopulta yli puolen yön mennyt kehysriihen lopputuloksiin tutustuminen.


Seuraavassa muutama huomioni.

 

Valtion talouden ja kuntien menoleikkaukset ovat kylmää kyytiä. Veronkorotuksia julkisen sektorin rahoituksen turvaamiseksi onneksi tehtiin myös.

 

Talentian tavoitteena oli saada kehysriiheen sosiaalisia investointeja ja tällä kertaa niitä olisivat tarvinneet lapset, lapsiperheet ja lapsiperhepalvelut. Kehyksissä ei ole yhtään lisäeuroa varhaiskasvatuksen investointeihin eikä lastensuojeluun. Sen sijaan lapsilisiä leikattiin.

 

Esitimme kehysriiheen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon kelpoisuusvaatimuksien alentamisen sijaan opintopolkujen joustavoittamista. Tämä tavoite toteutui. Hallituksen päätös edellyttää, että ministeriöt uudistavat toimialoillaan kelpoisuusvaatimuksia siten, että kelpoisuuden tuottavia opintoja voidaan suorittaa nykyistä joustavammin.

 

Kelpoisuuskirjaus merkitsee, että Talentia jatkaa vaikuttamistoimintaa sosionomien (AMK) aseman vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Heidän asemaansa on parannettava joustavoittamalla koulutuspolkuja erityislastentarhanopettajaksi ja varhaiskasvatuksen esiopettajaksi.

 

Hallitus lupaa lisää rahaa korkeakoulujen  aloituspaikkoihin.  Talentia  tavoitteena on saada yliopistojen sosiaalityön koulutukseen lisää aloituspaikkoja ja rahoitusta vuosille 2014-2022. Lisäksi tulemme vaikuttamaan yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sosinomien (AMK) ja sosinomi (YAMK) -tutkintojen suorittaneiden opintopolkujen joustavoittamiseen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden saamiseksi. Edellä mainittujen koulutuspolkujen lisäksi kentällä tarvitaan tehtävärakenteiden uudistamista. Töitä riittää kaikille sosiaalialan ja sosiaalityön korkeakoulututkinnon suorittaneille.

 

Suurin päätös oli kuitenkin  sote-uudistus. Sille on ladattu suuret odotukset. Hyvä, että päätös saatiin tehtyä. Edelleen korvaani särähtää se, että poliitikot ja myös osa toimittajista puhuvat erva-alueista ja vain terveydenhuollosta. Oli hyvä, että STM:n tiedotus oikoi jo eilen terminologiaa ja kehotti käyttämään uusista alueista sote-piiritermiä. Toivottavasti tämä edistää linjaa, että  huomioita on kiinnitettävä sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon vahvistamiseen sekä näiden toimijoiden yhteistyöhön, ei yksin erikoissairaanhoitoon ja ervaan.

 

Yllättävin tulos kehysriihestä oli, että toimeentulotuen perusosan siirto toteutetaan. Tämä kauan kiistanaiheena ollut asia ikäänkuin luikahti päätökseksi riihen muun puinnin lomassa.


Tero Ristimäki

puheenjohtaja

Talentia

Lue lisää | 0 Kommenttia

24.3.2014 12.09Sote-peli ratkaisuun jatkoajalla (Puheenjohtajan blogi)

 

Hyvä, että sote-uudistus saatiin tehtyä. Epäselvää tosin on, mitä tämä ratkaisu tuo tullessaan. Käytännön toteutukset ovat sosiaalihuollon kannalta vielä hämärän peitossa.

Saatu ratkaisu on jälleen kerran uutisoitu terveydenhuolto edellä. Miljardin säästöjä ei saada aikaan, jos sosiaalihuolto ei ole vahvasti ja tasaveroisesti toteutuksessa terveydenhuollon rinnalla. Erityistä huomioita on kiinnitettävä sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon vahvistamiseen sekä näiden toimijoiden yhteistyöhön kuntien muiden palveluiden kanssa.


Sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön palveluiden tuottaminen varmasti muuttuu uuden järjestämisvastuun myötä. Sosiaalialan asiantuntemusta on tulevissa soten miljoonapiireissä vahvistettava. Sosiaalialan osaaminen on välttämätöntä myös uusien palveluita tuottavien organisaatioiden johtamisessa ja käytännön työssä. Tarvitaan tasaveroisuutta terveydenhuollon rinnalla.


Kun kunnat jatkavat palveluiden tuottajina, on välttämätöntä, että soten miljoonapiirit yhdessä kuntien kanssa päättävät vaativien sosiaalipalveluiden tuottamisen siirtämisestä suuremmille väestöpohjille. Tällaisia palveluita ovat mm. lastensuojelu ja muut vaativat laajaa ja erikoistunutta osaamista edellyttävät sosiaalipalvelut.


Henkilöstön kannalta sote-ratkaisu voi parhaimmillaan merkitä sitä, että sosiaalialan henkilöstön lomautusrumba saadaan loppumaan. Samalla on kuitenkin todettava, että suurelle järjestäjätaholle on tavalla tai toisella annettava vastuu palveluiden laadusta ja henkilöstön työolosuhteiden turvaamisesta. Sosiaalialalle on saatava sitovia henkilöstömitoituksia, sosiaalitakuu ei yksistään riitä turvaamaan palveluiden laatua eikä työolosuhteita.


Sote-valmistelu jatkuu. Henkilöstön muutosturvasta tai irtisanomissuojasta ei nyt jo hylätyssä järjestämislakiesityksessä sanottu mitään. Talentia edellyttää, että tulevassa sote-muutoksessa sote-henkilöstöä tulee kohdella tasavertaisesti muun kunta-alan henkilöstön kanssa muutosturvan tai irtisanomissuojan suhteen.


Kehysriiheen viesti: älkää koskeko kelpoisuuksiin


Kehysriihi jatkuu tänään. Olen viikonlopun aikana vielä viestittänyt kehysriiheen, että kelpoisuuksien alentamiseen ei tule ryhtyä, sillä se johtaa kaaokseen. Tehtävärakenteiden muutos on sen sijaan hyvä ratkaisu. Sote-uudistuksen lopullinen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio edellyttää myös sosiaalialan henkilöstön ammatinharjoittamislain ja rekisteröinnin valmistelun aloittamista välittömästi. Kun uusi sote-malli aloittaa1.1.2017, tulee maassamme olla yksi ja yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri ja ammatinharjoittamislaki sekä niihin kuuluva valvontaorganisaatio.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia

17.3.2014 9.07Toimeentulotuki muutoksessa (Asiaa työelämästä)

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.2.2014 10.18Säästöt päivähoidon uhka (Asiaa työelämästä)

Lue lisää | 0 Kommenttia
Uutisia sosiaalialalta


Lomautusinfo

Sosiaaliset investoinnit

Lue, miten investointi ehkäisevään työhön säästää ja kerro siitä muillekin.

hirviöt

Tyomarkkina-avainbanneri

Työelämä2020 Banneri-2a