In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.
  • Liity jäseneksi!
  • Opiskelijat
  • Jäsenedut
  • Apua ongelmaan

Talentia-sydänpuu etusivu

Kasvata Talentiaa ja tienaa SuperLahjakortti!


Käynnissä on jälleen jäsenhankinnan kasvukausi, kun innokkaat opiskelijat tulevat kesätöihin.


Kerro siis Talentiasta uusille työkavereillesi ja toki myös vanhoille kollegoille, jotka eivät vielä kuulu meihin!


Sinä ja hankkimasi uusi työssäkäyvä jäsen saatte molemmat 30 euron arvoisen SuperLahjakortin, jolla voi ostaa mukavia lahjoja yli 100 liikkeestä. Lisäksi ystäväsi saa käyttöönsä kaikki Talentian upeat jäsenedut ja -palvelut.


>>Lue lisää

Uusin Talentia-lehtinormal Talentia-lehti 415
Kasvu 1-2015
normal 30paivaa 115

normal Jane Paulo 2014
 

Talentia e-julkaisut

Talentia-lehden näköisnumero jäsenille: 

Kirjaudu tästä 

Ilmoituskampanjat 2015
Uusi Tutkiva sosiaalityö 2014


Tutkiva sosiaalityö 2014 -kansikuva

Ajankohtaista

rss

21.4.2015 Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusehdot säilytettävä, mutta täydennyskoulutusväylä tulee avata tutkinnon täydentäjille

Päivähoitolakia uudistetaan varhaiskasvatuslaiksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe kohti uutta varhaiskasvatuslakia käsiteltiin eduskunnassa maaliskuussa, ja laki astuu voimaan 1.8.2015.

Lue lisää

27.3.2015 Talentia NSSK:n puheenjohtajaksi

Talentian hallituksen jäsen, sosionomi (AMK) sovittelunohjaaja Minna Autere toimii vuosina 2015-2016 Pohjoismaisen sosiaalialan ammattilaisten yhteistyökomitean NSSK:n (Nordiske Sosionomforbunds samarbedskomité) puheenjohtajana.

Lue lisää

13.3.2015 Talentian yli 20 vuoden työ palkittiin: Sosiaalityöntekijä ja sosionomi laillistetuiksi ammateiksi

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki hyväksyttiin eduskunnassa 12.3.2015. Uuden lain myötä sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammattia voivat harjoittaa vain sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta ammatinharjoittamisoikeuden saaneet. Samalla heidän toimintansa siirtyy valvonnan piiriin.

Lue lisää

6.3.2015 Talentialaiset eduskuntavaaliehdokkaat esillä

Eduskuntavaalit pidetään 19.4.2015. Esittelemme talentialaiset kansanedustajaehdokkaat. Sinä päätät, kuinka äänesi käytät. Me toivomme, että käyt äänestämässä.

Lue lisää

5.3.2015 Sosiaalityöntekijä ja sosionomi laillistetuiksi ammateiksi

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki nytkähti askelen eteenpäin, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi tänään mietintönsä hallituksen esityksestä. Valiokunta haluaa tiukentaa hallituksen esityksen muotoilua tilapäisesti sosiaalityöntekijänä toimivan kelpoisuudesta. Talentia on valiokunnan linjaukseen tyytyväinen.

Lue lisää


rssBlogit

12.2.2015 10.35Työstressi ja kuormittavuus on koko yhteisön asia (Asiaa työelämästä)

Koetko, että kuormitut työssäsi enemmän kuin muut? Onko työpaikkasi työn kuormitus jopa terveydelle haitallista?


Jos vastasit kyllä, kannattaa huolestua. Liiallisesta työn kuormituksesta voi nimittäin seurata unettomuutta, sairauspoissaoloja, stressiä ja työilmapiiriongelmia. Lisäksi työntekijä voi kokea kohtuutonta painetta saada työnsä tehtyä ajallaan, vaikka siihen ei ole tarjottu edes realistisia mahdollisuuksia.


Vuonna 2015 on käynnissä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ – stressi hallinnassa -kampanja. Se on kohdennettu julkisen sektorin ja yksityisen sektorin työnantajille, esimiehille ja työntekijöille. Tavoitteena on, että työnantajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä ja yhteistoiminnalla olisi mahdollista saada työperäinen stressi ja psykososiaaliset riskitekijät hallintaan.


Osana tätä kampanjaa Talentia pyrkii vaikuttamaan vuonna 2015 siihen, että sosiaalialan psykososiaalinen kuormitus osana sosiaalista työsuojelua tehdään näkyvämmäksi ja ilmiö tunnistettavammaksi.


Työn kuormitukseen puuttumisesta on säädetty EU lainsäädännössä sekä kansallisesti työturvallisuuslain 2002/738 kohdassa 25 §, jossa sanotaan, että mikäli työntekijän todetaan kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi ja vähentämiseksi.  EU:n ESENER tutkimuksessa todettiin, että yli 40 % työnantajista pitää psykososiaalisten riskien hallintaa vaikeampana kuin tavanomaisten työterveys- ja työturvallisuusriskien.


Työperäinen stressi ja liika työmäärä on koko työyhteisön ongelma, joka edellyttää toimia organisaatiolta. Työntekijän ei tarvitse pelätä kertoa stressistään eikä olla huolissaan siitä, että se tulkittaisiin heikkouden osoitukseksi. Laki edellyttää, että kuormitustekijät selvitetään työpaikkatasolla tarvittaessa työterveyshuollon asiantuntijatuen avulla. Myös aluehallintoviraston työsuojeluviranomainen valvoo asiaa. 


Mikä on oman työpaikkasi tilanne? Vastaa kyselyymme, jonka näet sivun oikealla palstalla. Hyviä vinkkejä ja apua stressinhallintaan saat sivulta Riskit haltuun


Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Lue lisää | 0 Kommenttia

23.1.2015 15.08Pätkätöissä (Sosiaalisen ytimessä)

Miten pätkätöiden tekeminen vaikuttaa ammattietiikkaan: yksittäisen työntekijän, työyhteisön, esimiehen tai asiakkaan näkökulmasta?  Onko eettisesti kestävää, että juuri lastensuojelulle ja sosiaalialan työlle on ominaista vilkas vaihtuvuus lyhyissä pätkissä?

Lue lisää | 0 Kommenttia

10.7.2014 11.31Murtolukujen lastensuojelu (Asiaa työelämästä)

Sosiaalihuoltolakiesityksessä on arvioitu, että lastensuojeluasiakkuuksissa olisi 2/3 kokoinen asiakassegmentti, jonka osalta lastensuojeluilmoitukset eivät edellyttäisi nimenomaisesti ”lastensuojelutyötä” ja että kyse olisi ainoastaan oikean peruspalvelun löytämisestä tai viranomaisyhteistyön kangertelusta. On pakko kysyä, perustuuko arvio tutkittuun tietoon lastensuojeluasiakkuuksien synnystä, laadusta ja vaikeusasteesta vai valistuneeseen hallinnolliseen arvioon peruspalvelujen toimimattomuudesta ja siihen liittyvästä asiakasmäärästä? Näyttää pikemminkin siltä, että esitystä on ohjannut pyrkimys tehdä säästöjä. On nimittäin laskettu, että peruspalveluihin siirrettyjen asiakkuuksien jälkeen lastensuojeluun jäisi neljäsosa sosiaalityöntekijän vakansseista ja se tuottaisi 5,8 miljoonan säästön. Kuinka voi olla mahdollista, että lastensuojelun kehittäminen on muuttunut valtakunnalliseksi säästötoimenpiteeksi?


Esitys pakottaa nostamaan esille tutkimuksen merkityksen. Tutkimusta lastensuojeluasiakkuuksien luonteesta ja niiden syntymekanismeista on peräänkuulutettu ja asiakasmäärien kasvua on taivasteltu, mutta meillä ei edelleenkään ole vakiintuneita rakenteita lastensuojelututkimukselle, jonka pohjalta esitetty muutos olisi ollut kenties tarkemmin sisällöllisesti perusteltavissa. 


Kehittämisnäkökulmasta tuntuu kummallisesta, että varhaisen tuen peruspalveluja ei ole voitu kehittää riittävästi itsenäisesti poliittisilla päätöksillä 2000-luvulla, vaan palvelujen oletetaan syntyvän nyt siirtämällä asiakassegmentti lastensuojelulohkosta sosiaalihuoltolohkoon. Vaikuttaa paniikkinappulalta.


Asiakkaita siirtämisen käytännöllä saattaa syntyä kaksiportainen järjestelmä, jossa asiakkuuksia palautuu sosiaalihuollon puolelta lastensuojeluasiakkuuksiin takaisin, kun lastensuojeluasiakkuuden tarve todetaan sosiaalihuoltolain puolella ja siellä hetken päästä nostetaan kädet pystyyn.


Tässä on unohdettu yksi keskeinen lastensuojelun asiakasvirtojen mekanismi, nimittäin se, että toiset viranomaiset ohjaavat keinojen puuttuessa asiakkaita lastensuojeluun. Muutos on hyvä, jos se pakottaa tulevat Sote-alueet hankkimaan sosiaalihuollon puolelle ammattitaitoista sosiaalialan henkilöstöä arvioimaan lastensuojelutarpeen ja sosiaalihuollon palvelutarpeen eroja. Lisäksi muutos on hyvä, jos sosiaalihuollon puolelle saadaan resursoitua aito ja pitkäjänteinen peruspalvelujen kehittämistyö leikkaamatta lastensuojelun resursseja.


Säädökset eivät saa ohjata siihen, että jää epäselväksi, milloin tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja milloin lastensuojelutyö on aloitettava välittömästi lapsen edun näkökulmasta.

 

Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Talentia

 

Lue lisää | 0 Kommenttia
Joko Talentia näkyy työpaikallasi?

Jos ei, tilaa maksuton materiaalipaketti työpaikalle vietäväksi! Lue lisää ja tilaa omasi

Uutisia sosiaalialalta


Lomautusinfo


jasenedut banneri


Tyomarkkina-avainbanneri

Työelämä2020 Banneri-2a