In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.
  • Liity jäseneksi!
  • Opiskelijat
  • Jäsenedut
  • Apua ongelmaan

Talentia palvelee läpi kesän

Talentian toimisto palvelee läpi kesän, vähän lyhennetyin puhelinajoin vain. Ajalla 23.6.-1.8.: jäsenyysasiat ma-to 9-12, palvelussuhdeasiat ma-pe 9-12, ammatilliset asiat ma-pe 9-12, viestintä, toimistopalvelut ja vaihde ma-pe 9-15. Huoletonta kesää!

> Palvelunumerot ja sähköpostiosoitteet

mansikat

Uusin Talentia-lehti


normal Talentia-lehti 514
normal kasvu 114
 
30 päivää 2014

 


Uusi Tutkiva sosiaalityö 2014


Tutkiva sosiaalityö 2014 -kansikuva


jasenedut banneri

Ajankohtaista

rss

Talentia #suomiareena 15.7.

Talentia tilaisuus SuomiAreenalla 15.7. veti Porin teatterin pienen näyttämän täyteen kuulijoita. Sosiaalialan lähi(ö)työntekijät kertoivat keinoista rakentaa turvallista, osallistavaa ja yhteisöllstä asumista. Tapahtuma tuotti myös medianäkyvyyttä. Lue MTV:n uutisten juttu.

Lue lisää

4.7.2014 Johdon ja poliittisten päättäjien kannettava vastuuta 8-vuotiaan tytön tapauksessa

Eerika-tapauksen syyteharkinnassa on päätetty nostaa syytteet virkavelvollisuuksien rikkomisesta laajaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten joukkoon, sosiaalityöntekijöihin, lääkäreihin ja terveydenhoitajiin.

Lue lisää

3.7.2014 Tarkista heinäkuun palkkakuittisi

Onko palkkasi maksettu oikein korotusten jälkeen?

Lue lisää

2.7.2014 Syrjäytymisvaarasta menestykseen

Syrjäytymisvaarasta uuteen alkuun ja menestykseen. Tätä todistaa työelämäosallisuuden kehittäjä, ex-asukasagentti Mira Sillanpää Työn Paikka -hankkeessa Hämeenlinnan kaupungissa. Työssään hän näkee ihmisten osaamisen ja voimavarat, ja vaikuttuu joka kerta.

Lue lisää

23.6.2014 Alpo Heikkinen erityisasiantuntijaksi Talentiaan

Valtiotieteen lisensiaatti Alpo Heikkinen on nimitetty erityisasiantuntijaksi Talentian työelämäyksikköön.

Lue lisää


rssBlogit

10.7.2014 11.31Murtolukujen lastensuojelu (Asiaa työelämästä)

Sosiaalihuoltolakiesityksessä on arvioitu, että lastensuojeluasiakkuuksissa olisi 2/3 kokoinen asiakassegmentti, jonka osalta lastensuojeluilmoitukset eivät edellyttäisi nimenomaisesti ”lastensuojelutyötä” ja että kyse olisi ainoastaan oikean peruspalvelun löytämisestä tai viranomaisyhteistyön kangertelusta. On pakko kysyä, perustuuko arvio tutkittuun tietoon lastensuojeluasiakkuuksien synnystä, laadusta ja vaikeusasteesta vai valistuneeseen hallinnolliseen arvioon peruspalvelujen toimimattomuudesta ja siihen liittyvästä asiakasmäärästä? Näyttää pikemminkin siltä, että esitystä on ohjannut pyrkimys tehdä säästöjä. On nimittäin laskettu, että peruspalveluihin siirrettyjen asiakkuuksien jälkeen lastensuojeluun jäisi neljäsosa sosiaalityöntekijän vakansseista ja se tuottaisi 5,8 miljoonan säästön. Kuinka voi olla mahdollista, että lastensuojelun kehittäminen on muuttunut valtakunnalliseksi säästötoimenpiteeksi?


Esitys pakottaa nostamaan esille tutkimuksen merkityksen. Tutkimusta lastensuojeluasiakkuuksien luonteesta ja niiden syntymekanismeista on peräänkuulutettu ja asiakasmäärien kasvua on taivasteltu, mutta meillä ei edelleenkään ole vakiintuneita rakenteita lastensuojelututkimukselle, jonka pohjalta esitetty muutos olisi ollut kenties tarkemmin sisällöllisesti perusteltavissa. 


Kehittämisnäkökulmasta tuntuu kummallisesta, että varhaisen tuen peruspalveluja ei ole voitu kehittää riittävästi itsenäisesti poliittisilla päätöksillä 2000-luvulla, vaan palvelujen oletetaan syntyvän nyt siirtämällä asiakassegmentti lastensuojelulohkosta sosiaalihuoltolohkoon. Vaikuttaa paniikkinappulalta.


Asiakkaita siirtämisen käytännöllä saattaa syntyä kaksiportainen järjestelmä, jossa asiakkuuksia palautuu sosiaalihuollon puolelta lastensuojeluasiakkuuksiin takaisin, kun lastensuojeluasiakkuuden tarve todetaan sosiaalihuoltolain puolella ja siellä hetken päästä nostetaan kädet pystyyn.


Tässä on unohdettu yksi keskeinen lastensuojelun asiakasvirtojen mekanismi, nimittäin se, että toiset viranomaiset ohjaavat keinojen puuttuessa asiakkaita lastensuojeluun. Muutos on hyvä, jos se pakottaa tulevat Sote-alueet hankkimaan sosiaalihuollon puolelle ammattitaitoista sosiaalialan henkilöstöä arvioimaan lastensuojelutarpeen ja sosiaalihuollon palvelutarpeen eroja. Lisäksi muutos on hyvä, jos sosiaalihuollon puolelle saadaan resursoitua aito ja pitkäjänteinen peruspalvelujen kehittämistyö leikkaamatta lastensuojelun resursseja.


Säädökset eivät saa ohjata siihen, että jää epäselväksi, milloin tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja milloin lastensuojelutyö on aloitettava välittömästi lapsen edun näkökulmasta.

 

Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Talentia

 

Lue lisää | 0 Kommenttia

4.7.2014 15.19Vastuu kuuluu myös johdolle ja poliittisille päättäjille Eerika-tapauksessa (Puheenjohtajan blogi)

Eerika-tapauksen syyteharkinnassa on päätetty nostaa syytteet virkavelvollisuuksien rikkomisesta laajaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten joukkoon, sosiaalityöntekijöihin, lääkäreihin ja terveydenhoitajiin. Talentian työelämäyksikkö tulee perehtymään syytekohtiin ja niiden sisältöön viikonlopun jälkeen. Tähän liittyvien kommenttien aika on myöhemmin.

 

Jokainen virkamies toimii virkavastuulla. Niin sosiaalityöntekijäkin. Mutta vastuuta ei voida sälyttää ainoastaan yksittäiselle työntekijälle. Viranomainen eli esimerkiksi kunta tai kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitä, että ammattilaisilla on työn tekemisen perusedellytykset kunnossa. Vastuuta pitääkin olla yksittäisten virkamiesten lisäksi johdolla ja poliittisella päättäjillä.

 

Tätä vastuuta pitää kantaa kuntatasolla mutta erityisesti vaikeina aikoina maan hallituksessa ja eduskunnassa. Lausunnolla olevassa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistuksessa esitetään 10 miljoonan säästöjä sosiaalityöhön. Tämä suunta on väärä ja erityisen väärä se on lastensuojelun osalta.

 

Valtakunnallissa selvityksissä on todettu, että useiden kaupunkien lastensuojelun työntekijät ovat erittäin kuormittuneita. Nyt tarvitaan selvitysten lisäksi toimenpiteitä mm. henkilöstömitoituksen säätämistä lailla.

 

Sosiaalityöntekijöllä nyt on lastensuojelussa 60-70 jopa 100 lasta / työntekijä, kun Talentian mitoitussuositus on 20-30. Jotta lastensuojelussa voidaan tehdä vaikuttavaa ja laadukasta työtä, pitää lastensuojelun resurssit panna kuntoon.

 

 

Tero Ristimäki

Puheenjohtaja

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Gsm: +358405832657

Lue lisää | 4 Kommenttia

17.3.2014 9.07Toimeentulotuki muutoksessa (Asiaa työelämästä)

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.2.2014 10.18Säästöt päivähoidon uhka (Asiaa työelämästä)

Lue lisää | 0 Kommenttia
Uutisia sosiaalialalta


Lomautusinfo

Sosiaaliset investoinnit

Lue, miten investointi ehkäisevään työhön säästää ja kerro siitä muillekin.

hirviöt

Tyomarkkina-avainbanneri

Työelämä2020 Banneri-2a

SuomiAreena logo