In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Hanki-jasen nettibannerijasenedut banneri


Mikäfiilis_Olisko aika liittyä ammattiliittoon

Ajankohtaista

rss

26.11.2015 Akava: Korkeakoulutettujen työttömyys kasvanut rajusti

Akava esittää useita keinoja työttömyyden vähentämiseksi ja vaatii työttömyystilanteeseen nopeita korjauksia.

Lue lisää

23.11.2015 Talentian jäsenkortit ja vakuutukset uudistuvat

Talentian jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset siirtyvät vakuutusyhtiö Turvaan vuoden vaihteessa. Samalla Talentian jäsenkortit uudistetaan.

Lue lisää

20.11.2015 Kuntasektorille lisää talentialaisia luottamusmiehiä

Talentialaisten luottamusmiesten määrä kuntasektorilla kasvoi reilusta 100:sta lähes 150:een Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiesvaaleissa vuoden 2015 aikana. Uudet luottamusmiehet aloittivat 1.8.2015 ja heidän kautensa kestää 31.7.2018.

Lue lisää

20.11.2015 JUKOn tiedote: JUKO vaatii stoppia julkisen sektorin alasajoon

- Julkisen sektorin työntekijöiden puolustajat ovat kummallisen hiljaa, vaikka hallituksen esittelemät pakkolait heikentäisivät kohtuuttomasti yhden ryhmän työehtoja ja kohdistuisivat erityisesti naisiin. Julkisalan virka- ja työehtoja ei voi heikentää ja samalla luottaa siihen, että vaativiin asiantuntijatehtäviin riittää aina vaan tulevaisuudessakin hyviä ja osaavia hakijoita, neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

Lue lisää

19.11.2015 Jaksotyöaikaa tekevät ovat joutuneet vääntämään kättä joulun ajan järjestelyistä

Pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteisen ohjeen pitkien arkipyhäjaksojen työajan suunnitteluun jaksotyössä.

Lue lisää


rssBlogit

12.11.2015 14.48Missä so? (Puheenjohtajan blogi)

Sosiaalityöntekijä Kirsti Korhonen ihmetteli osuvasti YLE:n jutussa, mihin unohtui sotesta so?

Lue lisää | 0 Kommenttia

6.11.2015 10.46Ohjelma valmis! (Asiantuntijapäivien blogi)

Tadaa – asiantuntijapäivien ohjelma on valmis ja ilmoittautuminen tapahtumaan alkanut! Syksyn kova puristus on nyt takana. Saimme teiltä sosiaalialan rautaisilta asiantuntijoilta yli 40 hyvää käytäntöä, joista lähdimme rakentamaan koulutusta. Kiitos kaikille Hyvä käytäntö -esitysten jättäjille! Jälleen huomasimme, kuinka upeaa työtä alalla tehdään.

Asiantuntijapäivien ohjelma on massiivinen: lähes 50 sessiossa on hyviä käytäntöjä ja menetelmiä, luentoja ja keskusteluja alan kuumista aiheista sekä pari vierailukäyntiä. Ja mikä parasta, pääsemme tapahtuman ensimmäisenä päivänä 15.3. juhlimaan, sillä silloin vietetään kansainvälistä sosiaalityön päivää.

Nähdään 15.-16.3.2016 Jyväskylän Paviljongissa!


Johanna Merilä

markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija

Talentia ry

Lue lisää | 0 Kommenttia

6.11.2015 9.31Henkilöstö huomioitava sote-suunnittelussa (Puheenjohtajan blogi)

Sote-uudistus takkuaa ja alueiden määrästä kiistellään. Olipa alueiden määrä nyt sitten 5 tai 18 , keskeistä on, että uudistuksen jatkovalmisteluihin sitoutetaan myös sote-henkilöstö.

Lue lisää | 0 Kommenttia

29.9.2015 15.51Pakkolaeista päästään irti vain sopimuksella (Puheenjohtajan blogi)

Talentian jäseniltä on tullut huolestuneita viestejä maan hallituksen kaavailemista pakkolaeista, joilla hallitus uhkaa leikata jäsentemme sairausajan palkkaa, lomia, lomarahoja ja arkipyhiä. Nyt on kaikkien hyvä tiedostaa, että mitään ei ole vielä sovittu, eikä pakkolakeja ole vielä olemassa ja päätetty. 

 

Palkansaajakeskusjärjestöt etsivät nyt keinoja, joilla olisi mahdollista saavuttaa hallituksen edellyttämä kilpailukykyparannus suunniteltujen pakkolakien sijaan. Kaikki on siis vielä auki.

 

Talentian puheenjohtajana olen mukana päättämässä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukossa ja Akavassa, millä elementeillä sopua haetaan. Pakkolaeista päästään irti vain sopimuksella. 

 

Talentian hallitus on linjannut, että sairausajan palkanleikkaus ja lomien lyhentäminen on saatava pois leikkauslistalta. Tähän me haemme ratkaisua, ja keskusjärjestöt käyvät juuri nyt tiiviisti neuvotteluja. 


Tero Ristimäki

Puheenjohtaja

 

Lue lisää | 3 Kommenttia

29.5.2015 11.07Työyhteisöjen sosiaaliset ongelmat ovat tosiasia (Asiaa työelämästä)

Vuonna 2013 käräjäoikeus antoi päätöksen, jossa se totesi erään työpaikan työntekijä kuormittavan epäasiallisella käytöksellään koko työyhteisöä, asiakkaita ja esimiehiä siten, että se jo vaikeutti ja häiritsi tehtävien suorittamista. Käräjäoikeuden mukaan oli kiistatonta, että ”työpaikan ihmissuhteet ovat häiriintyneet, ja tilannetta on pidettävä työturvallisuuslain mukaisena terveyttä vaarantavana kuormitustekijänä.


Päätöksessä kerrotaan, että työntekijän vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvien ongelmien käsittely oli vienyt kohtuuttomasti esimiesten ja työntekijöiden aikaa ja voimia ja siksi syyt työntekijän irtisanomiseen olivat perusteltuja.

 

Työyhteisöjen sosiaaliset ongelmat ovat tosiasia. Kuten esimerkissä, epäasiallinen kohtelu voi liittyä vuorovaikutuksen ongelmiin.


Vuorovaikutusongelmien kirjo on laaja. Ongelmat voivat ilmetä esimerkiksi epäluottamuksen ilmapiirinä ja syrjintänä, eristämisenä työpaikan päätöksenteosta, syyllistämisenä, nöyryyttämisenä, tietojen panttaamisena, sanallisena loukkaamisena, asiakkaiden huonona kohteluna, uhkaavana huutamisena, seksuaalisena häirintänä tai väkivaltana.


Vuorovaikutukseen liittyvän epäasiallisen kohtelun tai häirinnän – esimerkiksi ilmeiden, eleiden tai epämääräisten vihjeiden – toteennäyttäminen on vaikeaa, vaikka ne kohteeksi joutuvalle työntekijälle olisivat tapahtuneita tosiasioita. Joskus tilanteessa saattaa auttaa, että on saatu ulkopuolisen havainto tilanteesta tai kopioitu sähköpostiviesti, josta tapahtumat todentaa.

 

Epäasiallista kohtelua ja häirintää voivat synnyttää myös rakenteelliset epäkohdat, kuten työpaikan eri osastojen tai johtamisrakenteen toimintalogiikka.


Epäasialliseksi käytökseksi tulkittavia voivat olla esimerkiksi johdosta määrätyt kohtuuttomat vaatimukset suoritteista tai asiakastyötä säätelevien lakien harmaanalueen tulkinnat, jotka ovat ammattietiikan vastaisia tai lain vastaisia.


Organisaatiomuutokset voivat synnyttää kilpailutilanteita eri osastojen kesken, josta seuraa toisen osaston mustamaalaamista ja vähättelyä. Johtamisrakenne saattaa tuottaa liian pikkutarkkaa puuttumista työntekijän ammatilliseen autonomiaan ja murentaa työntekijän tai esimiehen ammattieettisen toiminnan perustan.


Organisaatiomuutoksissa vallankäyttö saattaa olla mautonta siten, että vain toisen ammattiryhmän edustajia nimitetään osastojen päälliköiksi ja johtajiksi, toisilta evätään oman ammattialansa päällikkötehtävät.


Kun rakenteellisten epäkohtien ja erimielisyyksien käsittelyä ei osata sosiaalisesti organisoida työpaikoilla, saattaa seurauksena olla julkisuustaistelu, jonka organisaaton edustus kokee häpeällisenä julkisuustappiona, mutta joka on toiselle osapuolelle voi olla ainoa keino saada epäoikeudenmukaisiksi koetut asiat käsiteltäväksi.


Tilanne voi kriisiytyä, jolloin työnantaja uhkaa työntekijöitä varoituksella lojaliteetin rikkomisesta ja työntekijät puolustautuvat perustuslain takaamalla oikeudellaan sananvapauteen.


Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Lue lisää | 0 Kommenttia
Joko Talentia näkyy työpaikallasi?

Jos ei, tilaa maksuton materiaalipaketti työpaikalle vietäväksi! Lue lisää ja tilaa omasi

Uutisia sosiaalialalta


Tyomarkkina-avainbanneri

PHT kevät 2016

Työelämä2020 Banneri-2a

Lomautusinfo