In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.
  • Liity jäseneksi!
  • Opiskelijat
  • Jäsenedut
  • Apua ongelmaan

Talentia-sydänpuu etusivu

Kasvata Talentiaa ja tienaa SuperLahjakortti!


Onko työpaikallasi alamme ammattilaisia, jotka eivät vielä kuulu Talentiaan? Nyt kannattaa suositella liittymistä, sillä mikäli tuot Talentiaan uuden työssäkäyvän jäsenen, saatte molemmat 30 euron arvoisen SuperLahjakortin, jolla voi ostaa mukavia lahjoja yli 100 liikkeestä. Lisäksi ystäväsi saa käyttöönsä kaikki Talentian upeat jäsenedut ja -palvelut.


>>Lue lisää

Uusin Talentia-lehtinormal_Talentia-lehti_615
Kasvu 1-2015
normal 30paivaa 115

normal_Jane_Paulo_2015
 


Tutkiva sosiaalityö 2015

on ilmestynyt

Tutkiva sosiaalityö 2015

Talentia e-julkaisut

Talentia-lehden näköisnumero jäsenille: 

Kirjaudu tästä 

Ilmoituskampanjat 2015
Ajankohtaista

rss

21.8.2015 Akavan tiedote: Odottelu, syyttely ja sättiminen vievät Suomea pahempaan suuntaan

Akavan hallitus patistaa maan hallitusta ja työmarkkinajärjestöjä edistämään nopeasti hyvässä yhteistyössä työntekijöitä sekä työnantajia hyödyttäviä työelämä- ja työaikajoustoja, irtisanottavien muutosturvaa sekä uudistamaan yt-lakia ja työttömyysturvaa.

Lue lisää

21.8.2015 Akavan tiedote: Akava on pettynyt neuvotteluiden kariutumiseen

Akava on pettynyt yhteiskuntasopimusneuvotteluiden kariutumiseen. Pääministeri Juha Sipilä päätti katkaista neuvottelut torstaina.

Lue lisää

12.8.2015 Pohjois-Suomen alueasiamieheksi Kari Matela

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Kari Matela on valittu Pohjois-Suomen alueasiamieheksi Talentian neuvotteluyksikköön. Hän aloittaa tehtävässään syyskuussa.

Lue lisää

7.8.2015 Akavan tiedote: Akava haluaa yhteiskuntasopimukselta tasapuolisuutta ja tuloksia

Akava on valmis neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta, kunhan neuvottelut käydään tasapuolisesti ja niissä saadaan aikaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä tuloksia.

Lue lisää

13.7.2015 Uudet luottamusmiehet aloittavat elokuussa

Kuntasektorin uusi kolmevuotinen luottamusmieskausi alkaa 1.8.2015. Talentialaisia edustaa kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehet, joista osa on omilta taustoiltaan Talentiaan kuuluvia.

Lue lisää


rssBlogit

31.7.2015 14.53Pelko ei saa tulla työtoveriksi (Puheenjohtajan blogi)

Suomi suree muhoslaisen perhekodin ohjaajan kuolemaa. Myötätunto kohdistuu uhrin omaisiin ja työtovereihin. Surmatyön tehneiden nuorten tulevaisuus surettaa, samoin laitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten huoli ja hätä, jota tapaus epäilemättä on herättänyt.

Onneksi äärimmäisen vakavat väkivaltatilanteet ovat lasten- ja nuortensuojelulaitoksissa harvinaisia, mutta läheltä piti –tapauksia tietää jokainen alalla työskentelevä. Erityisen haasteellista on työn teko täysi-ikäisyyttä lähestyvien nuorten kanssa.

On syytä penkoa tapahtunut perin pohjin, ja tehdä muutoksia, jotta vastaava ei toistuisi. Laitoksissa työtään tekevien ammattilaisten kokemusta tulee kuunnella.


Lue lisää | 3 Kommenttia

29.5.2015 11.07Työyhteisöjen sosiaaliset ongelmat ovat tosiasia (Asiaa työelämästä)

Vuonna 2013 käräjäoikeus antoi päätöksen, jossa se totesi erään työpaikan työntekijä kuormittavan epäasiallisella käytöksellään koko työyhteisöä, asiakkaita ja esimiehiä siten, että se jo vaikeutti ja häiritsi tehtävien suorittamista. Käräjäoikeuden mukaan oli kiistatonta, että ”työpaikan ihmissuhteet ovat häiriintyneet, ja tilannetta on pidettävä työturvallisuuslain mukaisena terveyttä vaarantavana kuormitustekijänä.


Päätöksessä kerrotaan, että työntekijän vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvien ongelmien käsittely oli vienyt kohtuuttomasti esimiesten ja työntekijöiden aikaa ja voimia ja siksi syyt työntekijän irtisanomiseen olivat perusteltuja.

 

Työyhteisöjen sosiaaliset ongelmat ovat tosiasia. Kuten esimerkissä, epäasiallinen kohtelu voi liittyä vuorovaikutuksen ongelmiin.


Vuorovaikutusongelmien kirjo on laaja. Ongelmat voivat ilmetä esimerkiksi epäluottamuksen ilmapiirinä ja syrjintänä, eristämisenä työpaikan päätöksenteosta, syyllistämisenä, nöyryyttämisenä, tietojen panttaamisena, sanallisena loukkaamisena, asiakkaiden huonona kohteluna, uhkaavana huutamisena, seksuaalisena häirintänä tai väkivaltana.


Vuorovaikutukseen liittyvän epäasiallisen kohtelun tai häirinnän – esimerkiksi ilmeiden, eleiden tai epämääräisten vihjeiden – toteennäyttäminen on vaikeaa, vaikka ne kohteeksi joutuvalle työntekijälle olisivat tapahtuneita tosiasioita. Joskus tilanteessa saattaa auttaa, että on saatu ulkopuolisen havainto tilanteesta tai kopioitu sähköpostiviesti, josta tapahtumat todentaa.

 

Epäasiallista kohtelua ja häirintää voivat synnyttää myös rakenteelliset epäkohdat, kuten työpaikan eri osastojen tai johtamisrakenteen toimintalogiikka.


Epäasialliseksi käytökseksi tulkittavia voivat olla esimerkiksi johdosta määrätyt kohtuuttomat vaatimukset suoritteista tai asiakastyötä säätelevien lakien harmaanalueen tulkinnat, jotka ovat ammattietiikan vastaisia tai lain vastaisia.


Organisaatiomuutokset voivat synnyttää kilpailutilanteita eri osastojen kesken, josta seuraa toisen osaston mustamaalaamista ja vähättelyä. Johtamisrakenne saattaa tuottaa liian pikkutarkkaa puuttumista työntekijän ammatilliseen autonomiaan ja murentaa työntekijän tai esimiehen ammattieettisen toiminnan perustan.


Organisaatiomuutoksissa vallankäyttö saattaa olla mautonta siten, että vain toisen ammattiryhmän edustajia nimitetään osastojen päälliköiksi ja johtajiksi, toisilta evätään oman ammattialansa päällikkötehtävät.


Kun rakenteellisten epäkohtien ja erimielisyyksien käsittelyä ei osata sosiaalisesti organisoida työpaikoilla, saattaa seurauksena olla julkisuustaistelu, jonka organisaaton edustus kokee häpeällisenä julkisuustappiona, mutta joka on toiselle osapuolelle voi olla ainoa keino saada epäoikeudenmukaisiksi koetut asiat käsiteltäväksi.


Tilanne voi kriisiytyä, jolloin työnantaja uhkaa työntekijöitä varoituksella lojaliteetin rikkomisesta ja työntekijät puolustautuvat perustuslain takaamalla oikeudellaan sananvapauteen.


Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Lue lisää | 0 Kommenttia

12.2.2015 10.35Työstressi ja kuormittavuus on koko yhteisön asia (Asiaa työelämästä)

Koetko, että kuormitut työssäsi enemmän kuin muut? Onko työpaikkasi työn kuormitus jopa terveydelle haitallista?


Jos vastasit kyllä, kannattaa huolestua. Liiallisesta työn kuormituksesta voi nimittäin seurata unettomuutta, sairauspoissaoloja, stressiä ja työilmapiiriongelmia. Lisäksi työntekijä voi kokea kohtuutonta painetta saada työnsä tehtyä ajallaan, vaikka siihen ei ole tarjottu edes realistisia mahdollisuuksia.


Vuonna 2015 on käynnissä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ – stressi hallinnassa -kampanja. Se on kohdennettu julkisen sektorin ja yksityisen sektorin työnantajille, esimiehille ja työntekijöille. Tavoitteena on, että työnantajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä ja yhteistoiminnalla olisi mahdollista saada työperäinen stressi ja psykososiaaliset riskitekijät hallintaan.


Osana tätä kampanjaa Talentia pyrkii vaikuttamaan vuonna 2015 siihen, että sosiaalialan psykososiaalinen kuormitus osana sosiaalista työsuojelua tehdään näkyvämmäksi ja ilmiö tunnistettavammaksi.


Työn kuormitukseen puuttumisesta on säädetty EU lainsäädännössä sekä kansallisesti työturvallisuuslain 2002/738 kohdassa 25 §, jossa sanotaan, että mikäli työntekijän todetaan kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi ja vähentämiseksi.  EU:n ESENER tutkimuksessa todettiin, että yli 40 % työnantajista pitää psykososiaalisten riskien hallintaa vaikeampana kuin tavanomaisten työterveys- ja työturvallisuusriskien.


Työperäinen stressi ja liika työmäärä on koko työyhteisön ongelma, joka edellyttää toimia organisaatiolta. Työntekijän ei tarvitse pelätä kertoa stressistään eikä olla huolissaan siitä, että se tulkittaisiin heikkouden osoitukseksi. Laki edellyttää, että kuormitustekijät selvitetään työpaikkatasolla tarvittaessa työterveyshuollon asiantuntijatuen avulla. Myös aluehallintoviraston työsuojeluviranomainen valvoo asiaa. 


Mikä on oman työpaikkasi tilanne? Vastaa kyselyymme, jonka näet sivun oikealla palstalla. Hyviä vinkkejä ja apua stressinhallintaan saat sivulta Riskit haltuun


Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Lue lisää | 0 Kommenttia

23.1.2015 15.08Pätkätöissä (Sosiaalisen ytimessä)

Miten pätkätöiden tekeminen vaikuttaa ammattietiikkaan: yksittäisen työntekijän, työyhteisön, esimiehen tai asiakkaan näkökulmasta?  Onko eettisesti kestävää, että juuri lastensuojelulle ja sosiaalialan työlle on ominaista vilkas vaihtuvuus lyhyissä pätkissä?

Lue lisää | 0 Kommenttia
Joko Talentia näkyy työpaikallasi?

Jos ei, tilaa maksuton materiaalipaketti työpaikalle vietäväksi! Lue lisää ja tilaa omasi

Uutisia sosiaalialalta


Hanki-jasen nettibanneri

Lomautusinfo


jasenedut banneri


Tyomarkkina-avainbanneri

Työelämä2020 Banneri-2a