In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Naisen euro nousuun!Hanki-jasen nettibannerijasenedut banneri


Ajankohtaista

rss Uutiset

17.2.2017 Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK: Toimialat voisivat neuvotella keskusjärjestösopimusten siirtämisestä jo keväällä

Palkansaajakeskusjärjestöt esittävät, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n purkamista keskusjärjestösopimuksista käydään jokaisella toimialalla sopimusneuvottelut jo tämän kevään aikana.

Lue lisää

16.2.2017 Fjäder: Muuttuiko sopiminen ja yhteistyö yhden osapuolen ilmoitusasiaksi?

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder paheksuu Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tapaa irtisanoa keskusjärjestösopimukset yksipuolisesti ilmoittamalla. Akavan johto muistuttaa, että bisnesmaailmassakin sopimukset neuvotellaan uusiksi ennen vanhojen irtisanomista. Suomi tarvitsee nyt yhteistyötä ja yhteistoimintaa, ei yksipuolista sanelua tai irtautumista sopimisesta.

Lue lisää

8.2.2017 Mitä tapahtuu, jos ei rekisteröi ammattia?

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaika on vuoden 2017 loppuun. Siihen mennessä kaikkien sosiaalihuollon ammattilaisten tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin, sillä 1.1.2018 alkaen ei voi työskennellä sosiaalihuollon ammattilaisena, jos ei ole rekisteröityneenä. Näitä ammatteja ovat sosiaalityöntekijä, geronomi ja sosionomi.

Lue lisää

8.2.2017 Vaikutetaan yhdessä kuntavaaleissa

Talentian kuntavaalitavoitteet on julkistettu. Ehdolla oleville jäsenille tarjotaan mahdollisuutta kertoa itsestään Talentian verkkosivuilla.

Lue lisää

7.2.2017 JUKO: Henkilöstön asema turvattava sote-uudistuksessa

Kunnista maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 henkilöä. Lakiluonnoksissa edellytetään, että suoran valinnan palvelut ja kilpailluilla markkinoilla tapahtuva toiminta on yhtiöitettävä. Tarpeetonta yhtiöittämistä ei pidä suosia. Toiminnan tarkastelun pitää aina pohjautua kokonaistaloudelliseen arviointiin ja palveluiden saatavuuteen.

Lue lisää


rssBlogit

27.1.2017 9.16Valinnanvapauden vaikutuksia julkiseen palveluvastuuseen sekä asiakkaiden ja palveluja tuottavan henkilöstön asemaan arvioitava (Puheenjohtajan blogi)

Asiakkaan valinnanvapaus on hyvä periaate, mutta eri asia kuin palveluiden vapaat markkinat. Valinnanvapaus tarkoittaa, että asiakas pääsee aidosti osallistumaan itseä koskeviin valintoihin. Tämä on sitä tärkeämpää, mitä suurempi merkitys palveluilla on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden ja ihmisarvoisen elämän turvaajana.

Lue lisää | 0 Kommenttia

17.1.2017 14.44Vantaa hoi – missä kestävät ratkaisut? (Edunvalvontablogi)


 

Lue lisää | 2 Kommenttia

6.1.2017 10.38Sosiaalityöntekijöiden edunvalvonnan käsijarru ei ole päällä (Puheenjohtajan blogi)

Eläkkeellä oleva sosiaalityön ammattilainen Kaija Järvi-Karttunen toteaa sosiaalityöntekijöiden palkkausta koskevassa HS:n mielipidekirjoituksessaan 6.1.2017 ”Koulutuksen lisäystä ja kuntien vaatimaa pätevyysvaatimusten alentamista on esitetty noin 40 vuoden ajan. Näin on myös toimittu” sekä ”Ammattijärjestö Talentia ajaa käsijarru päällä sosiaalityöntekijöiden etuja, koska sosiaalityöntekijät ovat vähemmistössä jäsenistössä.” (http://www.hs.fi/paivanlehti/06012017/art-2000005034077.html?share=2104fbc590ad867d6b2cb7f6b0fbc1f9)

 

On totta, että kuntatyönantaja ajaa sosiaalityöntekijöiden koulutusvaatimusten alentamista ja usean hallituksen aikana ns. norminpurkutalkoiden yhteydessä poikkeuksetta nousee esille sosiaalialan koulutusvaatimusten joustavoittaminen. Se ei kuitenkaan ole totta, että näin olisi toimittu, päinvastoin.

 

Talentia ajaa koko jäsenkuntansa etuja, niin yliopistokoulutettujen sosiaalityöntekijöiden kuin ammattikorkeakoulutettujen sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien. Ilman Talentian edunvalvontaa ei Suomeen olisi saatu 1.3.2016 voimaan sosiaalihuollon ammattihenkilölakia. Kaikista koulutusvaatimusten alentamisvaatimuksista ja normien purkamisista huolimatta sosiaalityöntekijöiden laillistaminen ja sosiaalityön yliopistokoulutuksen säilyttäminen onnistui. Samassa laissa laillistamisen piiriin tulivat myös ammattikorkeakoulututkinnon mukaiset sosiomin ja geronomin ammatit.

 

Sosiaalialan ammattien laillistaminen, koulutusvaatimusten säätäminen sekä ammattihenkilöiden rekisteröinti ja valvonta ovat sosiaalihuollon asiakkaiden etu. Se on myös sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien etu. Tässä edunvalvonnassa ei Talentiassa ole vähemmistöjä tai enemmistöjä vaan ainoastaan jäsenten etu. Yhdenkään jäsenryhmän suhteen ei ole käsijarru päällä.

 

Ammattihenkilölaki luo pohjan sosiaalialan palkkaedunvalvonnalle. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt ovat vasta nyt päässeet laillistamisen suhteen samalle viivalle terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Tuleva sote, valinnanvapaus, yhtiöittäminen jne. tulevat mullistamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ne tulevat myös muuttamaan kunnallista työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmää, joissa sovitaan palkoista. Vielä suurempi muutos palkkaedunvalvontaan tulee siitä, että yksityisen sektorin osuus ja paikallinen sopiminen lisääntyvät. Näissä neuvotteluissa ja pöydissä Talentia edustaa ainoana järjestönä koko sosiaalialan korkeakoulutettujen joukkoa.

 

Tero Ristimäki

PuheenjohtajaLue lisää | 0 Kommenttia
Uutisia sosiaalialalta


Infograafi_paivakotiryhmat_RGB_72ppi

Tyomarkkina-avainbanneri

Työelämä2020 Banneri-2a

Lomautusinfo