In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.
  • Liity jäseneksi!
  • Opiskelijat
  • Jäsenedut
  • Apua ongelmaan

Mitä useampi sosiaalialalla työskentelevä kuuluu omaan ammattiliittoonsa, sitä paremmin pystymme huolehtimaan niin apua tarvitsevista kuin itsestämme. Kutsu kollegasi Talentian jäseneksi. Sinä ja uusi jäsen saatte hyödyllisen lehtilahjan.

Lue lisää

Ota mukaan uusi aani kuvitus verkko sin

Uusin Talentia-lehti


normal Talentia-lehti 614
normal kasvu 114
 
30 päivää 2014

normal Jane Paulo 2014
 


Uusi Tutkiva sosiaalityö 2014


Tutkiva sosiaalityö 2014 -kansikuva

Uutisnoste

3.9.2014 TTK:n uusi julkaisu tarkastelee sosiaalisen median työkäyttöä työsuojelunäkökulmasta

Työturvallisuuskeskus on julkaissut oppaan, joka tarkastelee sosiaalisen median vaikutuksia työelämään työsuojelun näkökulmasta ja auttaa organisaatioita omien sääntöjen laadinnassa. Talentia oli mukana opasta laatineessa työryhmässä.

Lue lisää

28.8.2014 Hae nyt palkansaajien hyvinvointijaksolle

Kaipaatko lisätsemppiä arkiliikuntaan? Voisitko syödä terveellisemmin?

Lue lisää

20.8.2014 Suositus kuraattoreiden palkkauksesta

Talentia linjasi koulukuraattoreiden palkkaussuosituksensa, jossa otetaan huomioon uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.

Lue lisää

20.8.2014 eAsiointipalvelussa katkos torstaina 21.8. klo 18-20

Talentian eAsiointipalvelu on poissa käytöstä palvelin- ja ohjelmistopäivitysten vuoksi. Samaan aikaan päivityksiä tehdään myös nettijäsenrekisteriin ja sähköisiin liittymislomakkeisiin. Pahoittelemme katkoksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lue lisää


Ajankohtaista

rss

3.9.2014 TTK:n uusi julkaisu tarkastelee sosiaalisen median työkäyttöä työsuojelunäkökulmasta

Työturvallisuuskeskus on julkaissut oppaan, joka tarkastelee sosiaalisen median vaikutuksia työelämään työsuojelun näkökulmasta ja auttaa organisaatioita omien sääntöjen laadinnassa. Talentia oli mukana opasta laatineessa työryhmässä.

Lue lisää

29.8.2014 Lastensuojelun henkilöstömitoitukset kuntoon

Talentia vaatii, että budjettiriihessä sosiaalihuoltolain toimeenpanoon sekä lastensuojelun kehittämiseen osoitetulla rahalla lisätään henkilöstön määrää lastensuojelussa.

Lue lisää

28.8.2014 Hae nyt palkansaajien hyvinvointijaksolle

Kaipaatko lisätsemppiä arkiliikuntaan? Voisitko syödä terveellisemmin?

Lue lisää

20.8.2014 Suositus kuraattoreiden palkkauksesta

Talentia linjasi koulukuraattoreiden palkkaussuosituksensa, jossa otetaan huomioon uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.

Lue lisää

20.8.2014 Lama näkyy myös sosiaalipalveluissa

Kunnat säästävät sosiaalihuollon ostopalveluista, vaikka avuntarve ei ole vähentynyt.

Lue lisää


rssBlogit

20.8.2014 11.22Iskeekö lama sosiaalipalveluihin? (Puheenjohtajan blogi)


Sosiaaliala on ollut vuodesta 2008 yhteiskunnan ainoita kasvualoja, valitettavasti. Sitä mukaan, kun tilauskirjat yrityksissä ovat tyhjentyneet, ovat sosiaalialan tilauskirjat täyttyneet. Tosin täynnä ne olivat jo ennestään. Laman aikana sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tarve kasvaa, koska ihmisten ongelmat lisääntyvät. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että ”kysyntälama” iskee myös sosiaalipalveluihin.

 

Pitkään jatkunut talouden matalasuhdanne alkaa näkyä nyt sosiaalipalveluissa tavalla, jossa on vain häviäjiä. Julkisuudessa ovat olleet muun muassa A-klinikkasäätiön yt-neuvottelut, jotka johtuvat siitä, että kunnat leikkaavat budjetteja ja karsivat ostopalveluja. Se on helppoa ja yksinkertaista. Palvelutarpeen väheneminen ei ainakaan voi olla syynä ostopalvelujen karsimiseen. Kiristynyt taloustilanne ei varmasti ole hillinnyt kansalaisten viinan ja päihteiden himoa, saatikka raitistanut kansaa.

 

Toinen esimerkki on ensi- ja turvakotipalvelut. Kunnissa tehdään lyhytnäköisiä päätöksiä, että ensikodin palveluja ei osteta. Ensimmäisen kerran 20 vuoteen Helsingin ensikodissa joudutaan nyt lomauttamaan henkilöstöä, koska siellä kärsitään asiakaspulasta.

 

On selvää, että apua tarvitsevat ihmiset jäävät ilman palveluita. Toiseksi on selvää, että ainakin osa palvelutarpeesta ohjautuu kalliimpiin palveluihin. Päihdehuollossa hoitoa vaille jääneet asiakkaat ohjautuvat terveydenhuoltoon ja ensikodeilta mahdollisesti lastensuojeluun.

 

Lyhytnäköisillä säästöillä voi olla myös pidemmän aikavälin vaikutuksia palvelurakenteeseen. Yt-uutiset johtavat siihen, että parhaimmat ammattilaiset hakeutuvat muualle töihin. Organisaatiossa menetetty ammattitaito ja osaaminen voi pahimmillaan aiheuttaa sen, että palveluja ei pystytä enää tarjoamaan edes aikojen parantuessa.

 

Kuntien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien lomautukset ovat luku sinänsä. Missään muualla tätä ilmiötä ei tunneta. Kollegat ulkomailla puistelevat päätään.

 

Vanha totuus kertoo, että sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa kalleinta työtä on tekemätön työ. Esimerkiksi Yle uutisoi, että Raision kaupunki on satsannut ennaltaehkäisevään perhetyöhön ja saanut miljoonan euron säästöt lastensuojeluun. Tekemällä työtään sosiaalialan ammattilainen siis ”tienaa” kunnalle riihikuivaa rahaa, ja paljon. Ironista on, että samalla Raision kaupunki on tänä vuonna vaatinut sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia vaihtamaan lomarahoja vapaiksi ja jopa lomauttanut heitä.

 

Raision esimerkki osoittaa, että hyvin tehty sosiaalialan työ on samalla sosiaalinen investointi, joka tuottaa. Lomauttaminen tai irtisanominen sosiaalialalla, niin yksityisellä kuin julkisella sektorillakin, on suurta tuhlausta ja hölmöläisten hommaa.


Tero Ristimäki
Puheenjohtaja

Lue lisää | 0 Kommenttia

13.8.2014 14.25Sosiaalialan osaamiskeskukset vaarassa (Puheenjohtajan blogi)

Talentia vaatii, että suunnitelmat sosiaalialan osaamiskeskusten perusrahoituksen leikkaamisesta perutaan budjettiriihessä.

Talentiaan on tullut huolestuneita yhteydenottoja valtiovarainministeriön (VM) ensi vuoden talousarvioesityksestä, jossa sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustuksille on kaavailtu miljoonan euron leikkaus, mikä vastaa kolmannesta koko osaamiskeskusten kolmen miljoonan euron perusrahoituksesta. Leikkaus vaarantaa vakavasti koko sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan.

 

Jo viime vuoden budjettiriihessä määrärahaa pienennettiin 500.000 euroa (14 %), vaikka perusrahoitus oli vain 3,5 miljoonan tasolla. Näin ollen VM:n tuoreen esityksen mukaan osaamiskeskusten kohdennettua resurssia vähennettäisiin lähes 43 % vuoden 2013 tasoon verrattuna, vaikka tehtävät ja vastuut pysyvät ennallaan. 

 

Valtiontalouden ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalan näkökulmasta leikkaus on euromäärältään pieni, mutta osaamiskeskusten perustoimintaan kohdennetun valtionosuuden kokonaismäärään nähden leikkaus on kohtalokkaan suuri. Kun otetaan huomioon, että sosiaaliala kattaa noin puolet koko sosiaali- ja terveysalasta, tulisi perusrahoitusta ennemminkin kasvattaa kuin pienentää.

 

Talentia vaatii, että sosiaalialan osaamiskeskusten perusrahoituksen leikkaukset perutaan budjettiriihessä, ja perusrahoitus palautetaan vuoden 2013 tasolle, eli 3,5 miljoonaan euroon.

 

VM:n esitys ei ole linjassa myöskään sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa. Tulevan sote-uudistuksen laadukas läpivienti päinvastoin edellyttää sosiaalialan osaamiskeskusten alueellisen toiminnan vahvistumista, jotta maan parhaiden sosiaalialan osaajien tuella voidaan valmistautua mittavaan sote-uudistuksen ja sote-integraation toteuttamiseen.  Alueellisten sosiaalialan osaamiskeskusten tukea tarvitaan myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten toteuttamiseen sekä tutkimus, koulutus- ja kehittämisyhteistyöhön eri toimijoiden, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, STM:n sekä muidenkin ministeriöiden, kanssa.

 

Jotta osaamiskeskusten tulevaisuutta ei vaarannettaisi, on Talentia vedonnut asiassa sosiaali- ja terveysministeriöön sekä valtiovarainministeriöön ja tulee vielä olemaan yhteydessä valtiovarainvaliokuntaan.

 

 

Tero Ristimäki

Puheenjohtaja

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry


Lisää aiheesta muun muassa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan blogissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

10.7.2014 11.31Murtolukujen lastensuojelu (Asiaa työelämästä)

Sosiaalihuoltolakiesityksessä on arvioitu, että lastensuojeluasiakkuuksissa olisi 2/3 kokoinen asiakassegmentti, jonka osalta lastensuojeluilmoitukset eivät edellyttäisi nimenomaisesti ”lastensuojelutyötä” ja että kyse olisi ainoastaan oikean peruspalvelun löytämisestä tai viranomaisyhteistyön kangertelusta. On pakko kysyä, perustuuko arvio tutkittuun tietoon lastensuojeluasiakkuuksien synnystä, laadusta ja vaikeusasteesta vai valistuneeseen hallinnolliseen arvioon peruspalvelujen toimimattomuudesta ja siihen liittyvästä asiakasmäärästä? Näyttää pikemminkin siltä, että esitystä on ohjannut pyrkimys tehdä säästöjä. On nimittäin laskettu, että peruspalveluihin siirrettyjen asiakkuuksien jälkeen lastensuojeluun jäisi neljäsosa sosiaalityöntekijän vakansseista ja se tuottaisi 5,8 miljoonan säästön. Kuinka voi olla mahdollista, että lastensuojelun kehittäminen on muuttunut valtakunnalliseksi säästötoimenpiteeksi?


Esitys pakottaa nostamaan esille tutkimuksen merkityksen. Tutkimusta lastensuojeluasiakkuuksien luonteesta ja niiden syntymekanismeista on peräänkuulutettu ja asiakasmäärien kasvua on taivasteltu, mutta meillä ei edelleenkään ole vakiintuneita rakenteita lastensuojelututkimukselle, jonka pohjalta esitetty muutos olisi ollut kenties tarkemmin sisällöllisesti perusteltavissa. 


Kehittämisnäkökulmasta tuntuu kummallisesta, että varhaisen tuen peruspalveluja ei ole voitu kehittää riittävästi itsenäisesti poliittisilla päätöksillä 2000-luvulla, vaan palvelujen oletetaan syntyvän nyt siirtämällä asiakassegmentti lastensuojelulohkosta sosiaalihuoltolohkoon. Vaikuttaa paniikkinappulalta.


Asiakkaita siirtämisen käytännöllä saattaa syntyä kaksiportainen järjestelmä, jossa asiakkuuksia palautuu sosiaalihuollon puolelta lastensuojeluasiakkuuksiin takaisin, kun lastensuojeluasiakkuuden tarve todetaan sosiaalihuoltolain puolella ja siellä hetken päästä nostetaan kädet pystyyn.


Tässä on unohdettu yksi keskeinen lastensuojelun asiakasvirtojen mekanismi, nimittäin se, että toiset viranomaiset ohjaavat keinojen puuttuessa asiakkaita lastensuojeluun. Muutos on hyvä, jos se pakottaa tulevat Sote-alueet hankkimaan sosiaalihuollon puolelle ammattitaitoista sosiaalialan henkilöstöä arvioimaan lastensuojelutarpeen ja sosiaalihuollon palvelutarpeen eroja. Lisäksi muutos on hyvä, jos sosiaalihuollon puolelle saadaan resursoitua aito ja pitkäjänteinen peruspalvelujen kehittämistyö leikkaamatta lastensuojelun resursseja.


Säädökset eivät saa ohjata siihen, että jää epäselväksi, milloin tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja milloin lastensuojelutyö on aloitettava välittömästi lapsen edun näkökulmasta.

 

Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Talentia

 

Lue lisää | 0 Kommenttia
Uutisia sosiaalialalta


Lomautusinfo

Sosiaaliset investoinnit

Lue, miten investointi ehkäisevään työhön säästää ja kerro siitä muillekin.

hirviöt

jasenedut banneri

Tyomarkkina-avainbanneri

Työelämä2020 Banneri-2a