In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.
  • Liity jäseneksi!
  • Opiskelijat
  • Jäsenedut
  • Apua ongelmaan
banner nordic 980 (2)


Uusin Talentia-lehti


normal Talentia-lehti 814
normal kasvu 214
 
30 päivää 2014


normal Jane Paulo 2014
 


Uusi Tutkiva sosiaalityö 2014


Tutkiva sosiaalityö 2014 -kansikuva

Ajankohtaista

rss

25.11.2014 Tiedote Akavan linjasta keskusjärjestöjen yhdistymiseen

AKAVAn linjauksen mukaan koulutetut palkansaajat tarvitsevat oman keskusjärjestön myös jatkossa. Talentian päättäjät keskustelevat asiasta 28.─30.11.

Lue lisää

21.11.2014 Kunta-alan pääsopijajärjestöt varoittavat: Kokonaisulkoistuksissa riskejä

Monet kunnat suunnittelevat parhaillaan sote-palveluiden kokonaisulkoistuksia samaan aikaan, kun sote-lain valmistelu on loppusuoralla. Näin on toimittu etenkin kunnissa, joista ei sote-uudistuksen myötä olisi tulossa palveluiden tuottajia muutoin kuin osana suurempaa kuntayhtymää.

Lue lisää

18.11.2014 KVTES:n jaksotyöaika muuttuu

Monimutkaista Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) jaksotyöaikajärjestelmää selkiytetään 1.6.2015 alkaen. Muun muassa työaikajakson pituus ja työaikasuunnittelu muuttuvat.

Lue lisää

18.11.2014 Talentia vaatii vauhtia varhaiskasvatuslakiin

Varhaiskasvatuslain uudistusta on odotettu pitkään. Valtioneuvoston tiedotteessa vuoden 2015 talousarvion täydentämisestä on maininta, että varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen varaudutaan. Pelkkä varautuminen lakiuudistuksen käynnistämiseen ei riitä. Hallituksen tulee kertoa, mihin varaudutaan ja mitä aiotaan uudistaa, sekä osoitettava uudistukseen euroja.

Lue lisää

24.10.2014 Talentia parantaa sähköistä tietosuojaa

Talentia on ottanut jäsenneuvonnassa käyttöön salatun sähköpostiyhteyden, joka avautuu jäsenen ja Talentian välille jäsenen pyynnöstä tai kun yhteydenpidon jäseneen aloittaa Talentia.

Lue lisää


rssBlogit

10.7.2014 11.31Murtolukujen lastensuojelu (Asiaa työelämästä)

Sosiaalihuoltolakiesityksessä on arvioitu, että lastensuojeluasiakkuuksissa olisi 2/3 kokoinen asiakassegmentti, jonka osalta lastensuojeluilmoitukset eivät edellyttäisi nimenomaisesti ”lastensuojelutyötä” ja että kyse olisi ainoastaan oikean peruspalvelun löytämisestä tai viranomaisyhteistyön kangertelusta. On pakko kysyä, perustuuko arvio tutkittuun tietoon lastensuojeluasiakkuuksien synnystä, laadusta ja vaikeusasteesta vai valistuneeseen hallinnolliseen arvioon peruspalvelujen toimimattomuudesta ja siihen liittyvästä asiakasmäärästä? Näyttää pikemminkin siltä, että esitystä on ohjannut pyrkimys tehdä säästöjä. On nimittäin laskettu, että peruspalveluihin siirrettyjen asiakkuuksien jälkeen lastensuojeluun jäisi neljäsosa sosiaalityöntekijän vakansseista ja se tuottaisi 5,8 miljoonan säästön. Kuinka voi olla mahdollista, että lastensuojelun kehittäminen on muuttunut valtakunnalliseksi säästötoimenpiteeksi?


Esitys pakottaa nostamaan esille tutkimuksen merkityksen. Tutkimusta lastensuojeluasiakkuuksien luonteesta ja niiden syntymekanismeista on peräänkuulutettu ja asiakasmäärien kasvua on taivasteltu, mutta meillä ei edelleenkään ole vakiintuneita rakenteita lastensuojelututkimukselle, jonka pohjalta esitetty muutos olisi ollut kenties tarkemmin sisällöllisesti perusteltavissa. 


Kehittämisnäkökulmasta tuntuu kummallisesta, että varhaisen tuen peruspalveluja ei ole voitu kehittää riittävästi itsenäisesti poliittisilla päätöksillä 2000-luvulla, vaan palvelujen oletetaan syntyvän nyt siirtämällä asiakassegmentti lastensuojelulohkosta sosiaalihuoltolohkoon. Vaikuttaa paniikkinappulalta.


Asiakkaita siirtämisen käytännöllä saattaa syntyä kaksiportainen järjestelmä, jossa asiakkuuksia palautuu sosiaalihuollon puolelta lastensuojeluasiakkuuksiin takaisin, kun lastensuojeluasiakkuuden tarve todetaan sosiaalihuoltolain puolella ja siellä hetken päästä nostetaan kädet pystyyn.


Tässä on unohdettu yksi keskeinen lastensuojelun asiakasvirtojen mekanismi, nimittäin se, että toiset viranomaiset ohjaavat keinojen puuttuessa asiakkaita lastensuojeluun. Muutos on hyvä, jos se pakottaa tulevat Sote-alueet hankkimaan sosiaalihuollon puolelle ammattitaitoista sosiaalialan henkilöstöä arvioimaan lastensuojelutarpeen ja sosiaalihuollon palvelutarpeen eroja. Lisäksi muutos on hyvä, jos sosiaalihuollon puolelle saadaan resursoitua aito ja pitkäjänteinen peruspalvelujen kehittämistyö leikkaamatta lastensuojelun resursseja.


Säädökset eivät saa ohjata siihen, että jää epäselväksi, milloin tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja milloin lastensuojelutyö on aloitettava välittömästi lapsen edun näkökulmasta.

 

Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Talentia

 

Lue lisää | 0 Kommenttia

17.3.2014 9.07Toimeentulotuki muutoksessa (Asiaa työelämästä)

Lue lisää | 0 Kommenttia
Uutisia sosiaalialalta


Lomautusinfo

jasenedut banneri

1askel 200x300 perhe-1

Tyomarkkina-avainbanneri

Työelämä2020 Banneri-2a