In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.
  • Liity jäseneksi!
  • Opiskelijat
  • Jäsenedut
  • Apua ongelmaan
Hanki-jasen nettibanneri


jasenedut banneri


Ajankohtaista

rss

13.10.2015 Talentian hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen yksityisen sosiaalipalvelualan palkantarkistuksista

Talentian hallitus on hyväksynyt yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutuloksen. Lisäksi tullaan perustamaan työryhmä, joka selvittää sopimuskauden aikana yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen käytännön soveltamisongelmia ja soveltamisen helpottamista vammaisten henkilökohtaisena avustajana toimivien työsuhteissa. Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelut ovat vielä kesken.

Lue lisää

7.10.2015 Pohjoismaiset sosiaalialan ammattilaiset: Viranomaisten on kannettava vastuunsa pakolaisista!

Maailmaa on kohdannut yksi suurimmista humanitaarisista katastrofeista sitten toisen maailmansodan, ja tilanne vaatii akuutteja toimenpiteitä sekä toimia, joista on odotettavissa hyviä tuloksia myös pidemmällä aikavälillä.

Lue lisää

2.10.2015 Hallitus on antanut esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa, vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenisi 180 päivään ja vuorottelukorvauksen suuruus olisi kaikilla vuorottelijoilla 70 % työttömyyspäivärahasta. Lisäksi poistettaisiin mahdollisuus pitää vuorotteluvapaa osissa.

Lue lisää

2.10.2015 Lomaleikkaukset kasaantuvat ikääntyneimmille, myös työkyky voi heikentyä

Hallitus on tiedonannossaan pakkolaeista todennut, että viimeisimmässä esityksessä olevat toimet kohdistuvat pääsääntöisesti kaikkiin työntekijöihin tasapuolisesti. Hallitus joutui kuitenkin tunnustamaan, että vuosilomien lyhentämisen vaikutukset painottuvat lähinnä julkisen sektorin työntekijöille ja virkamiehille. Pitkien vuosilomien ehtona on tyypillisesti vähintään 15 vuoden pituinen työura, joten toimenpide kohdistuu iäkkäämpiin työntekijöihin.

Lue lisää

2.10.2015 Julkisalan palkansaajat torjuvat lomaleikkaukset

Julkisalan palkansaajat torjuvat tiukasti hallituksen eduskunnalle antaman esityksen pisimpien vuosilomien lyhentämisestä.

Lue lisää


rssBlogit

29.9.2015 15.51Pakkolaeista päästään irti vain sopimuksella (Puheenjohtajan blogi)

Talentian jäseniltä on tullut huolestuneita viestejä maan hallituksen kaavailemista pakkolaeista, joilla hallitus uhkaa leikata jäsentemme sairausajan palkkaa, lomia, lomarahoja ja arkipyhiä. Nyt on kaikkien hyvä tiedostaa, että mitään ei ole vielä sovittu, eikä pakkolakeja ole vielä olemassa ja päätetty. 

 

Palkansaajakeskusjärjestöt etsivät nyt keinoja, joilla olisi mahdollista saavuttaa hallituksen edellyttämä kilpailukykyparannus suunniteltujen pakkolakien sijaan. Kaikki on siis vielä auki.

 

Talentian puheenjohtajana olen mukana päättämässä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukossa ja Akavassa, millä elementeillä sopua haetaan. Pakkolaeista päästään irti vain sopimuksella. 

 

Talentian hallitus on linjannut, että sairausajan palkanleikkaus ja lomien lyhentäminen on saatava pois leikkauslistalta. Tähän me haemme ratkaisua, ja keskusjärjestöt käyvät juuri nyt tiiviisti neuvotteluja. 


Tero Ristimäki

Puheenjohtaja

 

Lue lisää | 1 Kommentti

16.9.2015 11.41Mitä kaikkea maan hallituksen suunnitelmat merkitsevät sosiaalialan korkeakoulutetuille? (Puheenjohtajan blogi)

 

Talentia on 100%:sti sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö. Maan hallituksen suunnittelemat työehtojen heikennykset kohdistuvat 100 %:sti talentialaisiin.


Pienipalkkaisille naisille on taloudellisesti raskasta kantaa ensimmäisen sairauspäivän ja arkipyhien palkattomuus.


Talentialaiset tekevät myös 24/7 vuorotyötä esimerkiksi ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä ja sosiaalipäivystyksessä, jolloin edellisten lisäksi näitä jäseniä uhkaa lisäpalkanleikkaukset sunnuntaikorvausten osalta.

 

Vuosilomien lyhennys 38:sta 30:een koskee Talentian kaikkia sopimusaloja. Pitkät lomat on sovittu osana työehtoja (=pienet palkat) ja huomioiden talentialaisten psyykkisesti raskaan työn ja tarpeen palautumiseen.

 

Kaikkein kovimmilla ovat varhaiskasvatuksessa työskentelevät lastentarhanopettajat. Edellisten työehtojen heikennysten lisäksi maan hallitus suunnittelee päiväkotien ryhmäkoon kasvattamista. Lisäksi subjektiivinen päivähoito-oikeus ollaan rajaamassa 20 tuntiin. Tästä kaikesta on seurauksena todella merkittävät heikennykset.

 

Seuraukset talentialaisille lastentarhanopettajille ovat seuraavat:

  1. Lapsiryhmät kasvavat ja työtä tulee lisää (ilman palkantarkistusta).

  2. Varhaiskasvatuksen leikkaukset merkitsevät 1 200 työntekijän vähentämistä. Talentialaisista lastentarhanopettajista 30 % on määräaikaisia. Heitä uhkaa ensimmäisenä työttömyys.

  3. Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaus ja maksujen korotus lisää osa-aikaista päivähoitoa. Henkilöstöäkin varmaan osa-aikaistetaan.

 

Eikä tässä vielä kaikki. Työttömyysturvaa ollaan leikkaamassa. Talentialaisten keskimääräinen työttömyys ei ole korkea eikä kestä kauan. Sen sijaan työttömyys kohdistuu määräaikaisiin lastentarhanopettajiin, joille ei kesän aikana löydy työtä. Kesäkuukausiksi työttömyys kaksinkertaistuu.

 

Ja taas maan hallitus on tulossa talentialaisen lastentarhanopettajan kukkarolle. Yhtenä keinona työttömyysturvan leikkauksiksi on hallitus suunnitellut, että lomarahojen jaksotus otetaan uudestaan käyttöön työttömyysturvaa laskettaessa. Vielä tänä kesänä työtön lastentarhanopettaja on saanut pitää lomarahansa ja saanut työttömyysturvaa.

 

Kaiken tämän myllerryksen keskellä joku lastentarhanopettaja vielä ehkä haaveili vuorotteluvapaasta. Ei tarvitse haaveilla kauan. Vapaata leikataan tai se lakkautetaan kokonaan.

 

Jos hallitusohjelman muut työelämän muutokset mm. määräaikaisuuksien salliminen ilman perustetta ja koeajan pidentäminen, voivat nämäkin heikentää talentialaisten asemaa. Nuoret naiset tulevat varmaan kohtaamaan tilanteita, joissa naisten syrjintämahdollisuudet lisääntyvät mm. raskauden takia.

 

Kaikesta edellä olevasta johtuen Talentia päätti antaa kaikille talentialaisille mahdollisuuden osallistua mielenilmaisuun 18.9. hallituksen toimia vastaan. Uskon monen erityisesti varhaiskasvatuksessa sitä käyttävän.  Nyt edessä oleva hallituksen paketti on kohtuuton ja todella epäoikeudenmukainen naisvaltaiselle sosiaalialalle ja erityisesti Talentian väelle.


Mielenilmauksen lisäksi Talentia on mukana Jukon ja Akavan kanssa yhteistyössä hakemassa vaihtoehtoisia säästökohteita ja toivon neuvottelupöytään palaamista.

 

Talentiassa on  24 000 jäsentä. Heistä noin 4 000 opiskelee sosiaalialan korkeakoulututkintoa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Talentian jäsenistä 70 % työskentelee kunnissa ja kuntayhtymissä ja 30 % yksityisellä sosiaalipalvelualalla sekä jonkin verran valtiolla, kirkolla ja terveyspalvelualalla. Heitä on erittäin monella sektorilla sosiaalityöntekijöinä. Sosionomit työskentelevät laajassa kirjossa sosiaaliohjauksen tehtävissä.  Kolmasosa lastentarhanopettajista on varhaiskasvatuksen sosionomeja (AMK) ja sitä edeltäneiden sosiaalialan opistotutkinnon suorittaneita.

Lue lisää | 2 Kommenttia

15.9.2015 13.15Sosionomi, lastentarhanopettaja, sosiaalityöntekijä, miksi torille? (Puheenjohtajan blogi)

Talentiaan on tullut tyrmistyneitä viestejä jäseniltä maan hallituksen suunnittelemasta pakkolaista. Kiukkuisimpia ovat olleet lastentarhanopettajat. Ensin hallitus suurentaa ryhmäkokoja=lisää työtä, ja sitten leikkaa lomia ja sairasajan palkkaa.


Ympärivuorokautisissa asumispalveluissa tai lastensuojelun sijaishuollossa työskentelevät sosionomit ovat huolissaan toimeentulostaan, kun hallitus aikoo ottaa 25 % pois sunnuntaikorvauksista.


Moni sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tekee työtään henkisesti erittäin kuormittavissa tehtävissä niin lastensuojelussa kuin aikuissosiaalityössä. He tarvitsevat palautumisaikaa työstään. Erityisen tärkeää palautumisaika on pitkään yli 15 vuotta ammatissa toimiville. Leikkaamalla heidän lomiaan maan hallitus heikentää näiden ammattilaisten työssä jaksamista. Työhyvinvointiongelmien seuraukset eivät rajoitu työntekijöihin vaan niistä kärsivät myös asiakkaat.


Kaikkein kuohuttavinta tässä koko paketissa on se, että sen negatiiviset vaikutukset kohdistuvat matalapalkkaisiin naisvaltaisiin ammatteihin. Tämän Talentian jäsenet kokevat epäoikeudenmukaiseksi ja epätasa-arvoiseksi. Lisäksi toimenpiteet kohdistuvat erityisesti julkisen sektorin työntekijöihin.


Tähän asti olen uskonut, että valtiovalta arvostaa sosiaalialan työtä. Uskoni horjuu todella pahasti. Niin horjuu meidän jäsentemmekin usko. Jäsenemme haluavat sanoa sanottavansa.


Talentia tarjoaa kaikille jäsenilleen koko maassa mahdollisuuden osallistumiseen mielenilmaisuun, niin virka- kuin työsopimussuhteisille.

Jos Talentian jäsen ei pääse mielenilmaukseen Helsinkiin, on muitakin keinoja osallistua. Kotiin jääminen ei ole vaihtoehto! Jäsenemme voivat osallistua paikkakunnallaan mahdollisesti järjestettäviin ay-liikkeen mielenilmauksiin ja osallistua niihin.


Jäsenemme voivat koota mielenilmauksen ajaksi työkaverit yhteen ja seurata mielenilmauksen suoraa verkkolähetystä. Tai vain yksinkertaisesti keskeyttää työnsä työpaikalla mielenosoituksen ajaksi ja katsoa streamauksen tietokoneeltaan..

Lue lisää | 1 Kommentti

8.9.2015 11.09Suojaa, turvaa ja inhimillisyyttä turvapaikanhakijoille (Puheenjohtajan blogi)

Olen kuullut viime viikonlopun aikana Edinburghissa 23 Euroopan maan sosiaalityöntekijäjärjestöjen edustajien vahvat ja voimakkaat viestit pakolaisten ja turvanpaikan hakijoiden puolesta. Me Euroopan sosiaalialan ammattilaiset päätimme, että puhumme yhteisellä äänellä hädänalaisten pakolaisten puolesta ja siitä, että vastuuta pakolaisten auttamisesta on jaettava Euroopassa oikeudenmukaisesti.

Lue lisää | 1 Kommentti

29.5.2015 11.07Työyhteisöjen sosiaaliset ongelmat ovat tosiasia (Asiaa työelämästä)

Vuonna 2013 käräjäoikeus antoi päätöksen, jossa se totesi erään työpaikan työntekijä kuormittavan epäasiallisella käytöksellään koko työyhteisöä, asiakkaita ja esimiehiä siten, että se jo vaikeutti ja häiritsi tehtävien suorittamista. Käräjäoikeuden mukaan oli kiistatonta, että ”työpaikan ihmissuhteet ovat häiriintyneet, ja tilannetta on pidettävä työturvallisuuslain mukaisena terveyttä vaarantavana kuormitustekijänä.


Päätöksessä kerrotaan, että työntekijän vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvien ongelmien käsittely oli vienyt kohtuuttomasti esimiesten ja työntekijöiden aikaa ja voimia ja siksi syyt työntekijän irtisanomiseen olivat perusteltuja.

 

Työyhteisöjen sosiaaliset ongelmat ovat tosiasia. Kuten esimerkissä, epäasiallinen kohtelu voi liittyä vuorovaikutuksen ongelmiin.


Vuorovaikutusongelmien kirjo on laaja. Ongelmat voivat ilmetä esimerkiksi epäluottamuksen ilmapiirinä ja syrjintänä, eristämisenä työpaikan päätöksenteosta, syyllistämisenä, nöyryyttämisenä, tietojen panttaamisena, sanallisena loukkaamisena, asiakkaiden huonona kohteluna, uhkaavana huutamisena, seksuaalisena häirintänä tai väkivaltana.


Vuorovaikutukseen liittyvän epäasiallisen kohtelun tai häirinnän – esimerkiksi ilmeiden, eleiden tai epämääräisten vihjeiden – toteennäyttäminen on vaikeaa, vaikka ne kohteeksi joutuvalle työntekijälle olisivat tapahtuneita tosiasioita. Joskus tilanteessa saattaa auttaa, että on saatu ulkopuolisen havainto tilanteesta tai kopioitu sähköpostiviesti, josta tapahtumat todentaa.

 

Epäasiallista kohtelua ja häirintää voivat synnyttää myös rakenteelliset epäkohdat, kuten työpaikan eri osastojen tai johtamisrakenteen toimintalogiikka.


Epäasialliseksi käytökseksi tulkittavia voivat olla esimerkiksi johdosta määrätyt kohtuuttomat vaatimukset suoritteista tai asiakastyötä säätelevien lakien harmaanalueen tulkinnat, jotka ovat ammattietiikan vastaisia tai lain vastaisia.


Organisaatiomuutokset voivat synnyttää kilpailutilanteita eri osastojen kesken, josta seuraa toisen osaston mustamaalaamista ja vähättelyä. Johtamisrakenne saattaa tuottaa liian pikkutarkkaa puuttumista työntekijän ammatilliseen autonomiaan ja murentaa työntekijän tai esimiehen ammattieettisen toiminnan perustan.


Organisaatiomuutoksissa vallankäyttö saattaa olla mautonta siten, että vain toisen ammattiryhmän edustajia nimitetään osastojen päälliköiksi ja johtajiksi, toisilta evätään oman ammattialansa päällikkötehtävät.


Kun rakenteellisten epäkohtien ja erimielisyyksien käsittelyä ei osata sosiaalisesti organisoida työpaikoilla, saattaa seurauksena olla julkisuustaistelu, jonka organisaaton edustus kokee häpeällisenä julkisuustappiona, mutta joka on toiselle osapuolelle voi olla ainoa keino saada epäoikeudenmukaisiksi koetut asiat käsiteltäväksi.


Tilanne voi kriisiytyä, jolloin työnantaja uhkaa työntekijöitä varoituksella lojaliteetin rikkomisesta ja työntekijät puolustautuvat perustuslain takaamalla oikeudellaan sananvapauteen.


Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Lue lisää | 0 Kommenttia
Joko Talentia näkyy työpaikallasi?

Jos ei, tilaa maksuton materiaalipaketti työpaikalle vietäväksi! Lue lisää ja tilaa omasi

Uutisia sosiaalialalta


Tyomarkkina-avainbanneri

Työelämä2020 Banneri-2a

Lomautusinfo