Väkivaltaa ei pidä sietää

Työnantajan tulee työturvallisuuslain mukaan järjestää työ siten, että väkivalta estetään ennalta mahdollisuuksien mukaan. Mikäli kaikkia uhkia ei voida estää, tulee työpaikalla olla menettelytapaohjeet väkivaltatilanteiden varalta.

Väkivaltaa ei pidä sietää. Jos kohtaat työssäsi väkivaltatilanteen, älä jää yksin! Puhu tapahtuneesta ja katso alta vinkit, kuinka voit toimia.

Kuinka voi toimia, jos kohtaa väkivaltaa työssään?

Heti tapahtuneen jälkeen

 • Puhu tapahtuneesta esimiehen tai kollegojen kanssa. Asian purku helpottaa tilanteesta toipumista.
 • Tee uhkatilanneilmoitus työpaikalla. Esimiehen pitää ryhtyä toimiin sen jälkeen. Niihin kuuluu esimerkiksi jälkihoito.
 • Käy lääkärissä, jotta lääkäri toteaa vammat ja arvioi niiden yhteyden väkivaltatilanteeseen.

Rikosilmoitus

 • Voit aina tehdä pahoinpitelystä rikosilmoituksen.
 • Jos et halua tai pysty siihen, esimies voi tehdä sen puolestasi. Työnantaja voi tehdä sen myös työntekijän suojelemiseksi.
 • Jos esimies ei auta rikosilmoituksen tekemisessä, pyydä apua työsuojelusta. Voit myös pyytää tueksi ystävän tai perheenjäsenen.
 • Lieväkin pahoinpitely on yleisen syyttäjän alainen rikos, jos se kohdistuu työtään tekevään ihmiseen. Myös aluehallintovirasto tai syyttäjä voi tehdä asiasta poliisille tutkintapyynnön.
 • Poliisi tutkii asian ja syyttäjä päättää, nostaako hän syytteen.
 • Sinun asianomistajana eli uhrina pitää itse esittää rangaistusvaatimus ja korvausvaatimus tekijälle.

Oikeusapu

 • Työpaikkasi asiakasväkivaltaohjeistuksessa tulisi olla tieto oikeusavun saamisesta ja oikeudenkäyntikulujen kustannuksista siten, että työnantaja kustantaa ne.
 • Jos kuitenkin joudut ottamaan oikeudenkäyntiä varten oman asianajajan, on Talentia ottanut jäsentensä turvaksi ammattihenkilön oikeusturvavakuutuksen ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta vahinkovakuutusyhtiö Ifistä.
 • Selvitä ensin Talentiasta ja liiton vakuutusyhtiöstä, mitä kuluja oikeusturvavakuutus kattaa. Rikosasioissa liiton vakuutus kattaa kuluja vasta oikeudenkäynnin alkamisesta lähtien, ei esitutkinnan ajalta.
 • Lisätietoja saat Talentiasta, puh. 09 3158 6000 ja Ifin oikeusturvaosastolta, puh. 010 514 1180 sekä osoitteesta if.fi/talentia.

Jälkikäteen

 • Jos vammat ovat vakavia, työnantajan pitää ilmoittaa tapahtuneesta työsuojeluviranomaisille. Myös poliisi voi tehdä tämän ilmoituksen.
 • Työsuojeluviranomainen tutkii, onko työnantaja täyttänyt työturvallisuuslain velvoitteet. Voit myös itse tehdä asiasta tutkimuspyynnön työsuojeluviranomaiselle.
 • Työntekijällä on oikeus sairauspäivärahaan. Työnantaja maksaa hoitokulut. Käy työterveyshuollossa varhaisessa vaiheessa ja sido se tilanteen hoitoon mukaan.
 • Selvitä myös, onko työnantajalla vakuutus työtapaturmien varalle ja mitä se korvaa.
 • Työturvallisuuslaki koskee vain työpaikalla tai työtehtävässä tapahtunutta väkivaltaa. Se ei ulotu vapaa-ajalla sattuviin väkivallantekoihin, vaikka ne aiheutuisivat työstä.
 • Tarvittaessa salaa yksityiset puhelinnumerot, ota turvakielto, joka estää osoitetietojen luovuttamisen väestötietojärjestelmästä. Muista myös auton rekisterinumeron salaus.

Lataa ja tulosta esim. työhuoneen seinälle huoneentaulu (A4, pdf-tiedosto)