Kieltäydy johtajasopimuksesta

Johtajasopimuksesta kannattaa kieltäytyä, sillä vähäinen palkankorotus ei korvaa menetettyjä työehtosopimuksen etuja.

Jos hyväksyt johtajasopimuksen, sinulla ei välttämättä ole työehtosopimuksen ja työaikalain takaamaa suojaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työsuhteesi ehdot saattavat heikentyä merkittävästi.

  • Et välttämättä saa korvausta ylitöistä, viikonlopuista tai iltavuoroista,
  • vuosilomasi saattaa olla lyhyempi,
  • työpäiväsi pidempiä ja
  • sairausajan palkkaoikeus lyhyempi kuin mitä se olisi työehtosopimuksen perusteella.

Tiimiesimiehille ja yksikönjohtajille ei johtajasopimusta

Johtajasopimus on alun alkaen tarkoitettu johtavassa asemassa oleville henkilöille, joiden työnkuva on hyvin itsenäinen ja joilla on runsaasti alaisia. Heillä tulos- ja esimiesvastuu sekä itsenäinen ajankäyttö on korvattu usein työehtosopimuksen palkkatasoa huomattavasti korkeammalla palkalla.

Usein johtajasopimus ei ole kuitenkaan perusteltu henkilöillä, jotka työskentelevät sosiaalialalla vaikkapa tiimiesimiehinä tai yksikönjohtajina.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ei sovelleta yrityksen johtoon kuuluviin, itsenäisten osastojen päälliköihin sekä vastaavassa esimiesasemassa oleviin henkilöihin, joiden pääasiallisiin tehtäviin kuuluu työnantajan edustajana toimiminen.

Usein sosiaalialan tiimiesimiehet ja yksikönjohtaja eivät ole tällaisia työehtosopimuksen määrittämiä henkilöitä. He sen sijaan tekevät työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa työtä – ja näin heihin tulee soveltaa työehtosopimusta, työaikalakia ja muuta työlainsäädäntöä.

Johtajasopimukseen ei sisälly suoraan ylityökorvauksia ja lisiä

Ilman erillistä sopimista johtajasopimus ei sisällä esimerkiksi lomarahaa tai vuosilomalain ylittävää vuosilomaoikeutta. Sairausajan palkka on vain työsopimuslain mukainen sairauspäivä ja yhdeksän seuraavaa päivää, kun vaikkapa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sairausajan palkka on maksimissaan 56 päivää täydellä palkalla.

Johtajasopimuksessa sovitun palkan päälle ei ilman erillistä sopimista makseta työaikaan sidottuja lisiä tai ylityökorvauksia. Myöskään työehtosopimuksissa sovitut korotukset eivät koske johtajasopimuksen tehnyttä.

Epäiletkö, että olet tehnyt johtajasopimuksen väärin perustein?

Talentian kanta on, että johtajasopimusta ei kannata tavallisesti tehdä. Mutta jos työnantaja asettaa työpaikan saannin ehdoksi johtajasopimuksen solmimisen, sinun on hyvä yrittää vaikuttaa sopimuksen sisältöön ja olla yhteydessä Talentiaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Jos sinusta tuntuu, että olet tehnyt johtajasopimuksen väärin perustein eikä työnantaja noudata työehtosopimusta, niin ole yhteydessä Talentiaan. Työehtosopimuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta noudattaa työehtosopimusta. Jos johtajasopimus on ristiriidassa sitovan työehtosopimuksen kanssa, on johtajasopimus tältä osin mitätön.

Jos kanssasi on tehty työehtosopimuksen vastainen johtajasopimus, Talentia voi neuvotella työsopimuksen tekemisestä ja takautuvista korvauksista.

Johtajasopimustesti

Oletko siirtymässä johtavaan asemaan, esimerkiksi tiimiesimieheksi tai yksikön päälliköksi? Täyttääkö uusi sopimuksesi kaikki työsopimuksen ehdot?

  • Sopimukseni nimi on työsopimus.
  • Työsuhteessani sovelletaan työehtosopimusta ja työaikalakia.
  • Ilta-, yö- ja viikonlopputyö sekä ylityö korvataan erillisellä korvauksella.
  • Minulle maksetaan lomaraha.
  • Saan sairausajan palkkaa tarvittaessa pidempään kuin sairauspäivä ja yhdeksän seuraavaa päivää.
  • Minulle maksetaan työehtosopimuksen mukaiset tasokorotukset, kokemusvuosilisät ja kertaerät.

Jos yksikin ehdoista ei täyty, voi se tarkoittaa, että kanssasi ollaan sopimassa johtajasopimuksesta tai sopimuspalkasta. Olethan silloin yhteydessä Talentian edunvalvontaan.

Usein kysyttyä työ- ja virkasuhteen ehdoista

Katso löytyisikö vastaus kysymykseesi täältä

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.