Uutinen

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työaikaa tai työaikamuotoa?

Työajan pituus, työajan muoto ja työajat ovat osa työaikajärjestelmää. Kun niitä muutetaan, on asiasta pääsääntöisesti sovittava erikseen. Silloinkin, kun muutos on työsopimuksen perusteella mahdollista yksipuolisesti, ei riittävänä syynä voida pitää tarvetta yhdenmukaistaa henkilöstön työsuhteen ehtoja, vaan muutokseen vaaditaan myös muita perusteita. Virassa olevien asema poikkeaa työsuhteessa olevista.

1. Jos työaikaasi muutetaan

 • Työsopimukseen nimenomaisesti kirjattua viikoittaista tai keskimääräistä työaikaa, joka on ilmaistu tunteina ja minuutteina (esimerkiksi 38 t 15 min), ei voida yksipuolisesti muuttaa ilman irtisanomisperustetta.
 • Jos työehtosopimus muuttuu, voi työaikakin muuttua.
 • Tarve muuttaa työaikaa ei ole yleensä irtisanomisperuste.
 • Työajan pituus olisi tärkeää kirjata työsopimukseen täsmällisesti.

2. Jos työehtosopimuksen mukaista työaikamuotoasi muutetaan

 • Työaikamuotoja ovat esimerkiksi yleistyöaika, toimistotyöaika ja jaksotyöaika. Jos työaikamuodosta on sovittu työsopimuksella, työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa sitä.
 • Jos työnantaja ehdottaa muutosta työaikamuotoon, tarkista työsopimuksesi. Myös työsopimuksessa nimenomaisesti sovitun työaikamuodon muutos yksipuolisesti edellyttää pääsääntöisesti työsopimuksen irtisanomisperusteen.
 • Jos työaikamuodosta ei ole sovittu kirjallisesti työsopimuksessa, voidaan sitä muuttaa ilman työntekijän suostumusta.
 • Muutoksen voi tehdä myös silloin, jos työaika on sovittu viittaamalla työehtosopimukseen.
 • Työnantajalla tulee olla työehtosopimuksen mukainen peruste muuttaa työaikamuotoa. Tällainen syy voi olla esimerkiksi työtehtävien muutos.

3. Jos työtehtäväsi muuttuvat

 • Mikäli työsi sisältö ja työtehtäväsi muuttuvat niin, että tietyn työaikamuodon, kuten toimistotyöajan, käyttö ei ole enää perusteltua, voi työnantaja muuttaa työaikamuotoasi, jos siitä ei ole nimenomaisesti sovittu.

4. Jos olet työsuhteessa

 • Työsuhteessa ollessa työajan pidentyminen tai työaikamuodon muutos tulee yleensä kompensoida palkassa.
 • Pidennys on kompensoitava, vaikka työnantajalla olisi oikeus muuttaa työaikamuotoa.

5. Jos olet virassa

 • Työnantaja voi muuttaa virassa olevien työaikamuodon toimistotyöajasta yleistyöajaksi ilman palkantarkastusta silloin, kun muutos ei vaikuta tehtävien vaativuuteen.
 • Jos tehtävien vaativuus nousee, palkka voidaan tarkastaa.
 • Virassa olevien työaikamuodon muutos ja työn vaativuustekijät tulee arvioida tilannekohtaisesti. Jos esimerkiksi omalla ajalla tapahtuva ruokailu ei ole aidosti omaa aikaa, ei sitä voida poistaa.
 • Jos työaikaasi muutetaan samaan aikaan työsuhteessa olevien kanssa, kannattaa sinun vedota tasapuoliseen kohteluun, jolloin työajan pidennys voidaan tietyissä tapauksissa kompensoida palkassa.